پیام اسرین درکاله فعال حقوق زنان و کودکان، و از فعالین مخالف "حجاب اجباری

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

پیام #اسرین_درکاله فعال حقوق زنان و کودکان، و از فعالین مخالف "حجاب اجباری"و فعال "ندای زنان ایران" پس از آزادی از زندان: در ساعت ۲۴ شب یکشنبه ۲۳ بهمن از میان دیوارهای زندانی پا به خیابان گذاشتیم در حالی که به ناچار از تکه ای از قلب مان، رفیق نازنیمان #اکرم_نصیریان، که همچنان در اوین محبوس است، جدا شدیم و همینطور از تمام زنان زندانی سیاسی که مابین دیوارهای اندرزگاه نسوان اوین بدرقه مان کردند. با سرود "قفس را بسوزان، رها کن پرندگان را" و فریاد بلند "زندانی سیاسی آزاد باید گردد"

با هم قرار سردادن، ندای زندگی انسانی:
" زن زندگی آزادی" را در خیابان گذاشتیم، همراه همه شما مردم شریف که برای رهایی رقصیدید، برای آزادی جنگید و جان دادید و برای برابری چشم هایتان را!
قدردانتان هستیم! درود بر اثر شجاعتتان
جاودانه باد یاد جان های عزیز از دست رفته مان?
با خواست پیروزی دست هایمان را در دست هایتان گره میزنیم و پا بر زمین می گویم و می خوانیم: "آخرش زنجیر ظلم عالم گیر میشکنه با دستای ما"
نه به حکومت آپارتاید جنسیتی
زنده‌باد انقلاب
بهمن ۱۴۰۱
اسرین درکاله
#زن_زندگی_آزادی