سمینار در رابطه با تبعیض علیه زنان نفی حق کرامت و برابری

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

سخنرانی و پرسش و پاسخ
یکشنبه 27 نوامبر 2022.
بعد از ظهر از ساعت ۳ الی ۵ به وقت اروپای مرکزی: شرکت برای عموم آزاد و رایگان میباشد. برای شرکت در سمینار لطفا از طریق لینک زیر ثبت نام کنید

https://www.opp-platform.com/event-details/discrimination-of-women

سخنرانان
طاهره عبدالله ،مدافع حقوق بشر، محقق توسعه اقتصادی، فعال صلح
شیوا محبوبی، فعال حقوق زنان، روانکاو ، سخنگوی
کميته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی
تبعیض علیه زنان بر اساس جنسیت در حوزه‌های مذهبی، سیاسی، تحصیلی، شغلی، زندگی عمومی، تحرک، رفاه، وضعیت خانوادگی و تأهل و حتی در برابر قانون صورت می‌گیرد.
در کشورهای در حال توسعه، زنان آسیب پذیرترین افراد در برابر طرد، خشونت و استثمار توسط کل جامعه هستند.
زنان و دختران نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می دهند، دو سوم ساعات کار دنیا را کار می کنند، یک دهم درآمد جهان را به دست می آورند و کمتر از یک صدم دارایی جهان را در اختیار دارند.
میزان تبعیض از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. در بسیاری از کشورها، در حالی که برابری در قانون اساسی ذکر شده است، در عمل تبعیض عمیقاً در جامعه ریشه دوانده است. از نظر تاریخی، قدمت آن به گذار از «شکار» به «کشاورزی» برمی‌گردد.
رویدادهای اخیر در ایران، افغانستان و برخی کشورهای دیگر تنها چند بیان خشونت آمیز از تبعیض است. بسیاری از اشکال دیگر کمتر قابل مشاهده هستند و به هنجارهای پذیرفته شده تبدیل شده اند که حتی به عنوان تبعیض یا خشونت تلقی نمی شوند.
تبعیض علیه زنان نفی حق کرامت و برابری است. اثرات آن مخرب است و شامل عزت نفس پایین، توقعات پایین، افسردگی، استرس و اضطراب است.
هدف این گفتگوی آنلاین آشکار کردن ریشه‌های تبعیض علیه زنان، اشکال مختلف آن و اقداماتی است که برای مشارکت برابر آنها در همه جنبه‌های زندگی باید انجام شود.
سخنرانان طاهره عبدالله و شیوا محبوبی هستند.