زنان در افغانستان در سنگر اول جدال بر سر آزادی و برابری

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

بمناسبت نخستین سالگرد به قدرت رسانیدن دوباره باند تروریستی طالبان در افغانستان توسط دولت آمریکا، صدها نفر از زنان این کشور دیروز شنبه ۲۲ مرداد تظاهراتی وسیع در شهر کابل علیه این باند جنایتکار برگزار کردند. "ما زنان بیداریم، از تبعیض بیزاریم"، "می‌مانیم، می‌سازیم، طالبان رفتنی است"، "کار، نان، آزادی" و "عدالت، عدالت، خسته‌ایم از جهالت" از جمله شعارهای زنان در این تظاهرات بود.

زنان معترض گفته‌اند که حاکمیت طالبان بر افغانستان مردود و باطل است و در ادامه اعتراض به "بی‌عدالتی، جنایت و اسارت علیه زنان" از سوی طالبان در یکسال گذشته تاکنون به خیابان آمده‌اند.
این اعتراضات با سرکوب نیروهای طالبان روبرو شد. اوباش طالبان با چوب و شلاق تلاش کردند صف متحد تظاهرات زنان را در هم بشکنند و زمانیکه ناتوان از سرکوب زنان جسور و معترض شدند، دست به شلیک رگبار هوایی زدند.

در یکسال گذشته با سرکار آوردن دوباره باند طالبان از جانب دولت آمریکا، فضای سیاسی و اجتماعی در افغانستان یک دم از کشمکش و تقابل آشکار مردم تشنه آزادی و برابری، بویژه زنان آزادیخواه علیه باند آدمکش و زن ستیز طالبان دور نبوده است. تلاش عبث برای مسدود کردن فضای اجتماعی به روی زنان و قصد برپا کردن "آینده تاریک در افغانستان" از سوی نیروهای طالبان، با مقاومت گسترده زنان آزادیخواه در افغانستان و حمایت جهانی از مبارزات آنان علیه ارتجاع طالبان عجین بوده است. سیاست زن ستیز و ارتجاعی طالبان در بستن دروازه کار و آموزش به روی زنان، سوزاندن کتاب های درسی و شکستن قلم ها و منع تحصیل دختران در افغانستان و فقر و فلاکت تحمیل شده به مردم این کشور از جانب این باند عصر حجری، تاکنون نتوانسته است جامعه افغانستان و بشریت متمدن را به سکوت و رضایت دادن به حاکمیت طالبان در این کشور بکشاند. زنان در افغانستان در صف مقدم مقاومت و تلاش برای جارو کردن باند تبهکار طالبان از افغانستان و مبارزه برای دسترسی به یک زندگی ازاد و انسانی در این کشور هستند.
مبارزه و مقاومت گسترده و رادیکال زنان در برابر ارتجاع اسلامی طالبان در افغانستان با مبارزه بیش از چهار دهه زنان آزادیخواه در ایران علیه آپارتاید جنسی حاکمیت جمهوری اسلامی عجین است. هیچ مرز ساختگی و دروغینی نمی تواند هم سرنوشتی و قفل شدن مبارزه مشترک مردم این دو خطه علیه ارتجاع اسلامی حاکم و باندهای مذهبی تبهکار در هر دو کشور را از هم جدا کند. زنان، طبقه کارگر و آرمانهای پیشرو در جامعه ایران یک دم از پشتیبانی و حمایت خود از مبارزه زنان در افغانستان علیه طالبان در یکسال گذشته تاکنون غافل نشده است. در کنار دم و بازدم این مقاومت و مبارزه اجتماعی و نیرومند برای رهایی از بختک ارتجاع و فلاکت در افغانستان، شاهد مبارزه آشکار و سراسری زنان ایران و مردم آزادیخواه برای رفاه و آزادی علیه حاکمیت جمهوری اسلامی بوده ایم. به چالش کشیدن نمادهای زن ستیز و قانون توحش "آپارتاید جنسی" در دو سوی مرزها، یک مبارزه گسترده و آشکار را در دستور رهبران و پیشروان آگاه مبارزات مردم، بویژه در عرصه مبارزه برای برابری زن و مرد قرار داده است. امروز حمایت های گسترده مردم ایران از مبارزات مردم در افغانستان علیه طالبان، به یک داده جامعه ایران تبدیل شده است. هر جنب و جوش رادیکال و معترضی در آنسوی مرزها بلاواسطه به امر آزادیخواهی و برابری طلبی در داخل ایران و به مردم ایران مربوط است. این جنبشی است که قدرت خود را نه از تن دادن به دنیای تاریکی که حاکمان قومی- مذهبی برای ما ساخته اند که از متحدین خود، از مردم رادیکال و تشنه رفاه و برابری از خیابانهای کابل و تهران و بغداد تا میادین اعتصاب و اعتراض در قلب کشورهای اروپایی میگیرد.
حزب حکمتیست (خط رسمی) خود را در کنار زنان آزادیخواه و جسور در افغانستان برای جارو کردن ارتجاع طالبان میداند. ما از هر تلاشی برای نیرومند کردن این جنبش و برای تقویت این مبارزه چه در افغانستان و چه در ایران و در هر كجای دنیا دریغ نخواهیم کرد. سرنوشت مشترک ما زنان، ما مردم آزادیخواه در دو سوی مرزهای ارتجاع به هم گره خورده است و نیازی به اثبات آن نیست. این جنبشی است که نطفه های خوشبختی، رهایی و آزادی مردم، بویژه زنان در منطقه را در خود دارد. به زیر کشیدن گانگسترهای مذهبی و حاکمان مرتجع اسلامی، چه در ایران و چه در افغانستان گام اول در روند تحکیم آزادی، رفاه و برابری زن و مرد است.

پیروز باد مبارزات زنان پیشرو در افغانستان علیه طالبان
زنده باد همبستگی با مبارزات آزادیخواهانه مردم در افغانستان
زنده باد آزادی، برابرای

حزب حکمتیست (خط رسمی)
۱۴ اوت ۲۰۲۲
۲۳ مرداد ۱۴۰۱