گزارشات تصویری برگزاری مراسم هشت مارس

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

رهائی زنان: گزارشات تصویری برگزاری مراسم هشت مارس روز زن از تهران، رشت کردستان و کابل تا لبنان و اروپا و سایر نقاط جهان در برنامه رهائی زن به همراه سخنان و گزارش ویژه سحر صامت از بوروس در سوئد در مراسم هشت مارس حزب چپ سوئد

 

 

http://www.rahaizan.tv/2022/03/march-8-from-tehran-kabul-lebanon-sweden.html

گزارشات تصویری برگزاری مراسم هشت مارس