مهوش رشیدی بیرگانی: زن بودن بالقوه جرم است

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

نامش مونا است. دختر ۱۷ ساله که دیروز شنبه عصر ۱۶ بهمن ۱۴۰۰ در شهر اهواز قربانی قتل ناموس پرستی و زن ستیزی در رژیم آپارتاید جنسی جمهوری اسلامی ایران که توسط شوهر و برادر شوهر جنایتکار به شيوه بسیار دهشتناک سرش را از تن جدا کرد و سر بریده اش در شهر اهواز چرخانده شد. منا پیش از آنکه قربانی زن کشی ناموسی شود، قربانی کودک همسری بود.منا قربانی زن بودنش است. او قربانی خشونت خانگی هم بود و همسرش سجاد او را کتک میزد.این زن نوجوان کودک همسر پیشتر به کشور ترکیه فرار کرده بود و چندی قبل توسط همسرش به ایران بازگردانده شده است

نفس حرکت و اعتراض من مهوش رشیدی بیرگانی به جمهوری فاشیست اسلامی و قوانين ضد بشری اسلام و مشخصا ضد زن بودن آن ، در وهله اول ، نه بخاطر زن بودن من، بلکه بعنوان اعتراض یک انسان آزاد و یک برابری طلب و عدالتخواه به بربریتی است که رژیم ضد زن و ضد بشری جمهوری اسلامی ایران امروز نماینده آنست. امروز دیگر کمتر کسی است که رژیم جانی و ضد زن و ضد بشری جمهوری اسلامی ایران را نشناسد و با جنایتهای آنان آشنا نباشد، لذا سرکوب و ستم کشی زن بطریق اولی یکی از ارکان رژیم اسلام سياسی در ایران میباشد

برسمیت شناختن زن، بعنوان انسانی برابر با مرد در دایره تفکر مذهبی بويژه اسلام نمیگنجد. در این سیستم فکری، زن بودن بالقوه جرم است. فرهنگ مرد سالاری هر روز به زنان ديکته می‌کند که از مردان‌ جدا باشند، حق پوشش، حق انتخاب همسر، حق تحصیل، حق مسافرت بدون اجازه پدر و شوهر، حق طلاق و حق تکلف فرزندانشان را نداشته‌ باشند، زنان همزمان باید تحت نام جنس ضعیف، کم عقل ، بی اراده و بی احساس مورد حمايت و کنترل مردان قرار گیرند و مطیع آنان باشند و تخطی از اين قوانين کتک زدن و شلاق زدن، ناقض العضو کردن، تجاوز کردن، زندان و شکنجه‌ کردن سنگسار و کشتن و سر بریدن و حتی سوزاندن زنان را به دنبال دارد

دیگر بس است این بار اجازه نخواهیم داد که فرمانهای ضد انسانی هزار و چهارصد ساله یک شارلاتان مالیخولیایی چهارچوب قوانين جامعه‌ مدنی باشد. ما می‌خواهیم دست‌ اسلام و مرد سالاری را از زندگی مردم‌ کوتاه‌ کنیم و اعلام‌ میداریم که‌ عزممان را جزم کرده ايم و با کسی هم شوخی نداريم
کلیه قوانین ضد زن باید به گور سپرده شوند!
برابری کامل و بدون هیچ قید و شرط در تمام شئونات زندگی زن و مرد!
نه به آپارتاید جنسی رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران!
مهوش رشیدی بیرگانی
2022 هفتم فوریه