ناصر بابامیری: پروژه اصلاح طلبی"کنفدراسیون کار ایران"!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

 یادداشت روز!  این پروژه سیاسی طی نوشته ای با تیتر «نگاهی کوتاه به سبک کار» که لینک آن ضمیمه است، زیر فشار موجی وسیعی نقد، نفی و افشای کارگران و کمونیستها، ظاهرا این روزها، ژست ضد رژیمی و مدافع کارگران ایران، بخود گرفته اند! این در حالیست که بیانیه اعلام موجودیت این "کنفدراسیون" یک جمله یا بند، حتی یک کلمه، در آن نبود که نشان دهد محفلی چپ که سهل است بلکه حتی جمعی "حقوق بشری" ضد رژیمی هستند.

بیانیه ابراز وجود این کنفدارسیون کارتونی گواهی میدهد، حتی از بیانیه های شورای عالی کار و اصلاح طلبان درون حکومتی که طی چند سال اخیر چند مرتبه بیانیه صادر کرده اند هم راستتر بود. برنامه هم که هنوز بعد از گذشت یکماه و اندی، صاحبان اصلی پروژه، آنرا بدست این محفل نداده اند تا این پادوها بدانند چه در آن هست، و چه نیست، این هم از برنامه! اساسنامه هم که حامل صدها تناقض درخود است. تازه آنرا هم اگر فرضا از پسر عموهایشان اتحادیه د.گ.ب اندکی "آبرومندانه" کپی میکردند، باز بدرجاتی کمتر رسوایی ببار میاورد! چرا که لااقل کارگران در آلمان که از سوی خود اتحادیه د.گ.ب مورد تبعیض قرار میگیرند، و سیاستهای بشدت راسیستی از سوی خود اتحادیه مبنی بر "کارگر بومی و مهاجر" علیه شان اعمال میشود، اگر چه سیاستهای فاشیستی دولت آلمان را پیرامون میلیتاریزم خونبار در اوکراین و نسل کشی در فلسطین پیرو میکند، اما بدلیل اینکه هنوز دستاوردهای مبارزاتی یک قرن آنها تماما از سوی دولت حاکم اقتصادی پس گرفته نشده، نتوانسته تا این حد رسوایی ببار آورد، که در ماده پنج و بند 9 و 10 اساسنامه "کنفدراسیون کار ایران" آزادی بیان را از اعضای خود سلب کرده و چماق پلیس سیاسی آلمان را بر سر اعضای اخراجی یا مستعفی میچرخاند: « 9.اعضای مستعفی یا اخراج شده ملزم به حفظ اطلاعات درونی کنفدراسیون هستند. 10نقض بند 9 طبق قوانین DSGVO آلمان پیگرد قانونی دارد.». این محفل مترسکی دستش داده اند، که از همان روز اول موجب وحشت اعضایش شده است، که اگر چیزی بگویند( البته اطلاعات منظورشان بیشترحمایتهای مالی و سرمایه گذاریهای مادی جهت دیکته کردن سیاست دولتها در این پروژه است)دولت آلمان بازخواستشان خواهد کرد! این محفل چند نفره بگونه ای بازی گرفته شده اند، که حتی بر این بدیهیات چشم بسته اند، تا به این دولتها و دلالان سیاسی پروژه "کنفدارسیون کار ایران" یادآوری کنند، ای عالیجنابان، رژیم ایران توسط مزدوران و پلیس ضد شورش سالهاست کارگران هفت تپه، فولاد، پالایشگاهها، نفت، هپکو، آذرآب... را با همین چماق سرکوب میکند، اما آنها مرعوب نشده، سازش نکرده اند و تسلیم شرایط نشده اند. و دارند علنا مجامع عمومی برگزار میکنند، تا اگر کارشان را تصاحب میکنند، کسی نتواند حداقل آزادی بیان را هم از آنها سلب کند، چطور ما باید اجازه چنین غلط کردن بزرگی بخود بدهیم. وقتی این پروژه دولتهای غربی به دلالان سیاسی ایرانی دیکته شد و آخر سر با تائید سیاسی حزب سوسیال دمکرات آلمان رسید، و از کمکهای مالی و لجستیکی تا امکانات مدیایی اتحادیه دست ساز همین حزب و سران فاشیست آلمان برخوردار شد، و ضمنا حمایت مالی موسسه فردریک ابرت را جلب نمود، در روز 23 فوریه علنی شد، این پروژه سیاسی با موج بسیار وسیع از نقد و نفی و افشای کارگران و کمونیستها از داخل و خارج مواجه شد؛ وقتیکه از جوانب مختلف این پروژه دول غربی و دلالانش پرده از آن برداشته شد، که شما نمی توانید به نیابت از یک طبقه و یک جامعه آلترناتیوسازی و رهبرتراشی کنید، تا از اینطریق سیاستهای مزورانه دول غربی را به جنبش کارگری و کمونیستی ایران که چهار دهه بیشتر از است در جدال با رژیم سرمایه داری ایران هزینه های سنگین میدهد، دیکته کنید؛ وقتیکه طی نقد و افشاگری روشن شد، این پروژه سیاسی از سوی دولت آلمان مهندسی شده، و همزمان در 22 کشور دیگر در نقاط مختلف جهان نیز روی آن سرمایه گذاری کرده اند؛ وقتی که دلالان سیاسی ایرانی نتوانستند افکار عمومی را بفریبند، و دستشان رو شد که آنها در پروژه"کنفدراسیون" هیچکاره اند، و گردانندگان اصلی این پروژه دولتها و نهاد و سازمانهای ضدکارگری و ضد کمونیستی اعم از دولت آلمان و حزب سوسیال دمکرات و اتحادیه زرد د.گ.ب و اخوهایشان در هلند میباشند، که آنها را چون عروسک خیمه شب بازی جلو انداخته؛ اینبار از سر استیصال اندکی شعار کپی شده از منشورهای مرده بدنیا آمده را با ژست ضد رژیمی، و مدافع کارگران در سایت پروژه "کفندراسیون کار ایران" منتشر کرده اند که شاید به این شیوه از ابعاد رسوایی که تا کنون ببار آورده اند اندکی بکاهند و دوباره بیشرمانه تر از پیش بخود اجازه بدهند، برای جلب حمایت از پروژ سیاسی دولتها و سازمان و نهادهای ضد کارگری و ضد کمونیستی غربی به تکاپو بیافتند و گنده گویی کنند:« ...بر اساس این سبک‌کار و پیرو آن، از تمامی فعالین و سازمان‌های سیاسی و اجتماعی خارج از کشور می‌خواهیم تا در مسیر ارتباط‌گیری با اتحادیه‌های کارگری کشورهای مختلف و جلب حمایت موثر و عملی آنان، در کنار کنفدراسیون کار ایران – خارج از کشور قرار گیرند.»!

 ناصر بابامیری 25.03.2024
 https://iranlc.org/%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%a8%da%a9%da%a9%d8%a7%d8%b1/