ناصر بابامیری: نسل کشی در فلسطین مهر ننگین تائید دولت آمریکا و سایر شرکای جهانیش را بر پیشانی دارد!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

فاجعه ای هولناک نزدیک به 6 ماه است در فلسطین بدون وقفه در جریانست. تا کنون بالغ بر 30 هزار نفر در این نسل کشی جان باخته اند، ده ها هزار نفر زخمی و میلیونها نفر آواره یا خانه ها بر سرشان آوار شده است، و در کومه ها و چادرها در دشوارترین حالت ممکنه در مرز مرگ و زندگی جهت ادامه بقا بسر میبرند. این دیگر از بدیهیات است آدمها را نمیشود تنها با ارقام آماری نشان داد، چند نفر کشته یا زخمی...و یا هنوز زنده اند،

بلکه این تاریخ خونبار بیش از 170 روز از دست و پنجه نرم کردن با دشمنانی است که با همه ارزشهای انسانی بیگانه اند و جنایتها را در وجب به وجب این جغرافیای سیاسی در آنگوشه جهان جاری کرده اند و دولتهای سرمایه داری هم ککشان نمی گزد! آنچه طی این چند ماهه از اجلاس دولتها و سازمان و نهادهایش بیرون آمده است جز تحمیق بشریت و ادامه نسل کشی در فلسطین حاصلی در پی نداشته است. تاریخی آکنده از شکنجه های مرگبار و آه و ناله و زجه های هزاران کودک و نوجوان و بزرگسال زخمی، و تاریخی عجین با خون و کشتار و سلب حق حیات میلیونها انسان میباشد. یعنی در طی این چند ماه در هر ساعت حدودا هشت نفر کشته و حق حیات ازشان سلب شده است. بیشترین میزان تلفات در این ژینوساید کودکان و زنان میباشند. دولت اشغالگر اسرائیل اگر پشتبانی و تائید مستقیم و غیرمستقیم از سوی دولتهای غربی بطور ویژه آمریکا و سایر دولتها اعم از آلمان، فرانسه، بریتانیا و سایر شرکای جهانی و منطقه ای را با خود همراه نداشت، اگر این دولتها هم اهداف استراتژیک خود را در این نسل کشی اسرائیل جستجو نمیکردند و دنبال منافع خود نبودند، این اشغالگری هیچگاه نمی توانست، وارد چنین ابعادهشتناکی شود، و تداوم پیدا نمیکرد. همان درجه از روحیه همبستگی وسیع روزها و هفته های نخست در میان مردم معترض در اسرائیل و فلسطین علیه این نسل کشی و اعتراضات گسترده در سایر نقاط جهان کافی بود، چنان دولت اشغالگر اسرائیل را زیر فشار قرار دهد و تناسب قوا را چنان بر ضد دولت فاشیستی نتانیاهو تغییر دهد که این تعرض افسارگسیخته بطور بیسابقه بر ضد او عمل کند و ما شاهد آن باشیم تاریخ اشغالگران بنوع دیگر رقم بخورد. اما در این نسل کشی دولتهای غربی و در راسشان آمریکا و نهاد و سازمانهای وابسته به آنها دست دولت اسرائیل را با ده ها شیوه تبهکارانه باز گذاشته اند، تا جنایت را بدون اندیشیدن به عواقب آن در اوج رذالت و شقاوت پیش ببرد. اساسا همه دولتها که تا کنون هر کدام بشکلی در برابر این ژینوساید خفه خون گرفته اند یا بطور ضمنی از جنایت دولت اشغالگر اسرائیل حمایت کرده اند، در یک به یک این جنایت که در فلسطین بوقوع پیوسته، شریک هستند. نسل کشی در فلسطین یکبار دیگر چهره کریه این نظام را عریانتر به بشریت نشان داد که این دولتها وقتی منافعشان اقتضاء کند بر هر جنایت هولناکی مثل آب خوردن چشم فرو می بندند.

این دولتها بالغ بر 170 روز است که می بینند چگونه کودکان و زنان و انسانهای بیدفاع زیر باران بمبهای این جانیان نفله میشوند؛ میبینند چگونه زخمیها وقتی برای نجات جانشان به بیمارستانها اعزام میشوند، حتی آنجا هم در امان نیستند و امکانش هست بیمارستانها را بر سرشان آوار کنند، و یا از سوی نیروهای اشغالگر محاصره و از وجود امکانات درمانی و پزشکی محروم شوند؛ میبینند در چه ابعادی صدها هزار نفر بی خانه و کاشانه شده اند، و اگر هفته ای یکبار بتوانند با نان خالی شکمی از سیر در آورند، بزرگترین شانش آورده اند، جهت ادامه حیات؛ میبینند که تا کنون حتی کمکهای نهاد و سازمانهای بین المللی برای رساندن آب و نان نیز به شیوه ای بیشتر تحقیر آمیز انجام گرفته، و بسته هایی کمکی را عامدانه به آبها و دریاها ریخته ...تا گرسنگان در آبها غرق شوند یا در بیابانها زیر و دست پا جانشان تلف گردد؛ آنچه در آن گوشه جهان در فلسطین و در غزه و رفح ...و سایر مناطق تحت اشغال  دولت اسرائیل در شرف وقوع است بمعنای واقعی کلمه همان توحش و بربریت است که جهان معاصر را نهیب می زند! اگر اردوی میلیاردی کارگران و فرودستان، کمونیستها و سوسیالیستهای در گوشه کنار جهان، همراه با صف آزادیخواهی و برابرطلبی بطور جدی با عملکرد انقلابی تناسب قوا را بنفع این اردو تغییر ندهند، توحش و بربریتی که امروز به مردم فلسطین اعمال شده، بعید نیست فردا سایر نقاط جهان را نیز فرا گیرد. یقینا اگر اردوی ما با اعتصاب و اعتراض هماهنگ چند روزه علیه این بربریت در چند کشور وسیعا بپاخیزد، دیگر کسی امید واهی به این نمی بندد، پشت درهای بسته این دولتهای تبهکار سرمایه داری و سازمان و نهادهای وابسته به آنها چه میگذرد و یا اینکه چه پیمان نامه ای را دولت‌های فخیمه اروپایی و شرکای مرتجع منطقه، تصویب یا وتو خواهند کرد، و بی ارزش بودن و رسوایی آنان بیشتر و بیشتر  نمایان خواهد شد! جهان نیازمند اینست این اردوی میلیاردی لااقل در چند کشور در مقیاس صدها میلیونی دست از کار بکشد و تولید را متوقف نماید، بگونه ای که بورژوازی با چنان تهدیدی از این ناحیه مواجهه گردد، نسل کشی را بلادرنگ خاتمه دهد.  و از اینطریق همه کنگره ها و کنفرانسها و اجلاس این سران تبهکار و حمایتهای مالی و نظامی علنی و پنهانی دولتهای غربی و شرکای منطقه ایشان در نسل کشی در فلسطین را علنا نقش بر آب کند.
ناصر بابامیری   30.03.2024