ناصر بابامیری: به اعدام می گیرند تا به ابد راضی شویم!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

توماج صالحی خواننده جوان رپر ایرانی، چند هفته پس از خیزش شهریور ۱۴۰۱ دستگیر، و بعد از گذشت یکسال و اندی که ۲۵۲ روز آن در انفرادی و تحت اذیت و آزار وحشیانه بازجویان بود، ۲۷ آبان ۱۴۰۲ با قید وثیقه از زندان دستگرد اصفهان آزاد شد. هنوز دو هفته از آزادیش نگذشته بود، بدلیل اینکه فعالیت‌های هنریش را بعنوان یک رپر ایرانی از سر گرفت، رژیم متحجر ایران آنرا تاب نیاورد،

و گله های اراذل و اوباش لباس شخصی مسلح در بابل بر سرش ریختند و ضمن ضرب و شتم وحشیانه دوباره او را دستگیر و روانه زندان کردند. پس از ماهها شکنجه جسمی و روانی از سوی شکنجه گران، امروز چهارشنبه ۵ اردیبهشت، امیر رئیسیان وکیل توماج صالحی در گفتگو با "شبکه شرق" از فتوای اعدام بیدادگاه انقلاب اصفهان برای این خواننده رپ ایرانی خبر داده است.! سران جانی و آدمکشانی که نزدیک به پنج دهه است زندگی اکثریت عظیم جامعه ایران را به تباهی کشانده، و خون مردم را در شیشه کرده اند، از وحشت آنروز که جامعه با قهر انقلابی رژیمشان را به زیر بکشد، و آنها را به پیشگاه دادگاههای علنی فرابخواند، و بر صندلی متهم بنشاند، روزانه فتوای مرگ میدهند. دارند با توسل به ابزار سرکوب و کشتار و قوای ننگین قضایی و اجرایی.. انسانهایی را که قلبشان برای آزادی و رهایی کل جامعه می تپد، جوانانی که برای تغییر وضع موجود در تلاشند و از زندگیشان مایه میگذارند را یکی یکی به بهانه های واهی راهی مرگ می کنند و حق حیات را ازشان میگیرند! جامعه با این تهدیدات مرعوب نخواهد شد. شما جنایت پیشگان شکست بسیار سختی از جامعه خورده اید، و این فتوای وحشت و اعدام های فله ای هم به دادتان نخواهد رسید. توماج صالحی صدای اعتراضات شکوهمند سالهای اخیر بوده، و باید فوری و بدون قید و شرط آزاد گردد. 
#توماج_صالحی_را_آزاد_کنید
#ننگتان_باد

ناصر بابامیری  24.04.2024