خدامراد فولادی: بازهم تحقیر میلیون ها ایرانی: این بار با افطاریه

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

راهزنان و آدمکشان ِ حاکم بر زنده گی و مقدرات ِ این جامعه که خود با دزدی ها و اختلاس های شان در داخل و جنگ افروزی ها و تروریسم و تجاوزات و یارگیری های از نوع و جنس و جنم ِ خودشان در منطقه عامل ِاصلی ِ فقر و فلاکت ِ ایرانی ها هستند، به اشکال ِ مختلف قربانیان و درواقع دشمنان ِاصلی و آشتی ناپذیر ِ خود را تحقیر و به آنها اهانت می کنند. دیدیم که پیش از این با کالابرگ برای هر نفر دویست و بیست هزار تومان که من حساب کردم خرج ِ یک روز ِ یک خانواده ی چهار نفره هم نمی شود

باعث شد که صف های طولانی ِ بیکاران و گرسنه گان جلوی فروشگاه ها تشکیل گردد که برای دریافت ِ مواد ِ غذایی باید ساعت ها در صف می ایستادند. این بار و به مناسبت ِ ماه ِ رمضان و روزه ی اجباری بهانه ی دیگری برای « سر ِ کار گذاشتن ِ هزاران بیکار» و یا در واقع تحقیر ِ آنان پیداکرده است،دادن ِافطاریه درپارک ها و ورزشگاه های بزرگ و از جمله در ورزشگاه ِ آزادی ِ تهران. رژیم ِ تبهکار این مکان ها را از آن جهت انتخاب کرده که هم اقتدار ِ خود را به رخ ِ شهروندان بکشد و هم آنها را جلوی خودشان وبا حضور ِ اکثرییتی شان تحقیر کند.
برای آن که بدانیم رژیم چرا و چگونه این چنین فقر و فلاکتی را به این جامعه تحمیل کرده باید سری به ارقام و آماری بزنیم که از جیب و سفره ی مردم به سرقت برده و چه در بانک ها به حساب ِ خودشان و چه درمنطقه و یا خارج از منطقه خرج تروریست های نیابتی و حامیان ِ بین المللی اش می کند.
از آنجا که به ویژه عملکردهای برونمرزی ِ رژیم به دلیل ِ تروریسم ِ حاکم بر سیاست های اش مخفی کارانه ومحرمانه است اما،بسیاری ازاین عملکردها و خصوصن پول هایی که ازراه دزدی از جیب مردم ِ ایران بر می دارد و به روش های مختلف  برای تروریست های نیابتی اش حواله می کندیا با چمدان از طریق ِ زمینی یا هوایی می فرستد، چه از زبان ِ برخی مسئولان و چه از طریق ِبرخی منابع ِ خارجی و حتا شرکای منطقه ای ِ رژیم خواسته یا ناخواسته افشا وعلنی می گردد. برطبق ِاین داده ها،رژیم پول های ربوده شده را ابتدا تبدیل به دلار می کند و دلارها را اینگونه میان ِ « دوستان» و یا در واقع شریکان ِ راهزنی های اش تقسیم کرده و می کند:
سهم ِ حزب الله ِ لبنان دویست تا پانصد میلیون دلار در سال. 
سهم ِحماس از راهزنی های مشترک اش با رژیم از دارایی های مردم ِایران حدود ِ چهارصد میلیون دلار در سال. این مبالغ شامل ِ کمک های تسلیحاتی نمی شود که اخیرن بسیار افزایش یافته و به تنهایی چندین برابر ِ آن چهارصد میلیون است.( به نقل از یکی از نماینده گان ِ مجلس ِ رژیم است که کمک های رژیم به حماس و دیگر نیروهای نیابتی ِ اش در منطقه بین ِ چهار تا پنج میلیارد دلار در سال می شود.).
سالانه حدود ِ بیست تا سی میلیارد دلار کمک به رژیم ِ سوریه و عوامل و مزدوران ِ نگهدارنده ی آن به گفته ی یکی از نماینده گان ِ مجلس رژیم.
حوثی های یمن که از خودی های رژیم و مخارج و هزینه های شان جزء جدایی ناپذیر نیروهای مسلح ِ رژیم است.
به این ها اضافه کنید: وام های بلاعوض یا کم بهره ای را که به کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتینی می دهد. آیا با اینهمه مبالغ ِ نجومی که ازدارایی ها و ثروت های این مردم دزدیده می شود دیگر چیزی برای خود ِ این مردم می ماند که بتوانند با آن زنده گی  کنند؟
اینطور نیست که تروریست های نیابتی ِ رژیم در منطقه و درخارج از منطقه از این واقعییت هایی که خودشان یک پا و پایه ی آن هستند اطلاع و آگاهی نداشته باشند. آنها بهتر از خود ِ ایرانی های « نا محرم» برای رژیم از این که این پول ها چگونه به دست ِ رژیم و آنها می رسد به خوبی آگاهی دارند اما از آنجا که خودشان هم شریک ِ دزدی های این رژیم و« محرم ِ» اسرار ِ آن اند، با رژیم اند و نه با مردم ِ ایران. یا به بیان ِ دیگر: رفیق ِ دزدند و دشمن ِ مردم ِ ایران. 
نتیجه ی حاشیه ای این که ، غیر ِ ممکن است که مدافعان ِ دو آتشه ی حماس و حزب الله و ... ندانند این «نیروهای مقاومت در منطقه» در این دزدی ها و اختلاس ها و زندان ها و شکنجه ها و اعدام های برای بقای رژیم ِسرکرده ی شان شریک ِ مستقیم و  در واقع همدست ِرژیم در راهزنی ها و جنایت های آن اند، ودرنتیجه خود ِ این مدافعان هم بااین موضع گیری های ِ  شان به سود ِ راهزنان وتروریست ها، نشان می دهند وثابت می کنند که موافق ِتمام ِاین عملکردهای رژیم ِ اختلاسگران و تبهکاران ِ حاکم براین جامعه و عوامل ِ اصلی ِ فقر و فلاکت ِ موجود ِاکثرییت ِمردم ِ ایران هستند. ایرانی ها خود بهتر از هر دشمن ِ دوست نمایی، دوست و دشمن ِ شان را می شناسند. آینده ی نه چندان دور، این واقعییت را نشان خواهد داد.