خالد حاج محمدی: "آزادی بیان" زیر منگنه دفاع از اسرائیل

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

جنگ در فلسطین و اسرائیل كه با حمله وسیع و غافلگیرانه حماس و ضد حمله اسرائیل وارد دوره جدید و ابعاد بی سابقه و خطرناكی شده، زیر سایه نقش دولتهای غربی، برای هزارمین بار پرده از ادعای دروغین دول غربی در دفاع از آزادی، حقوق شهروندی و آزادی اعتراض و تجمع و بیان را برملا و ماهیت این دولتها و ضدیت آنها را با هر نوع آزادی عقیده و بیان و تجمع را حتی در شكل محدود كنونی آن، در خود غرب بی پرده و زمخت نمایان ساخت.

آنچه امروز شاهدش هستیم، حمایت همه جانبه و شراكت مستقیم این دولتها در این جنگ به نفع اسرائیل با تامین هزینه ماشین جنگی این كشور، تامین مالی و لجستیكی این جنگ و در خدمت قرار گرفتن رسانه های آنها به عنوان ابزار جنگی است، كه هدف خود را پاكسازی كامل فلسطینیان، كشتار همه جانبه آنها و توجیه آن به نام مبارزه با "تروریسم حماس" است. دامنه تبلیغات نژاد پرستانه، ضد انسانی، جنگ طلبانه، دروغ و ریا به نقطه اوج خود رسیده است. امروز رسانه های غربی، روسای دولتهایشان و ابراز نظرات رسمی آنها در توجیه جنایت و توحش،  تشویق و تحریك به كشتار فلسطینی ها به نام مبارزه با حماس، با هیچ معیار و مقیاسی، مویی با تبلیغات وزیر جنگ اسرائیل، نتانیاهو، نفتالی بنت  و ... فاصله ندارد.
 
همگی هر كدام گوشه ای از ماشین جنگی را تغذیه میکنند. در اسرئیل عرب ستیزی را دامن میزنند، جنایت و آدم كشی را افتخار، كشتن همه فلسطینی ها حتی كودكان و مردم بی دفاع و ویران كردن همه امكانات زندگی را تقدیس و خاطیان را حافظ "امنیت" اسرائیل و كل منطقه نام میبرند و در جهان این توحش را به نام مبارزه با تروریسم به مردم حقنه می كنند.
 
فعلا و در كوتا مدت میخواهند ، نوار غزه به یك كوره آدم سوزی بزرگ برای نابودی دو میلیون انسان تبدیل شود كه اكنون آب، برق، دارو و مواد غذایی، سوخت و حتی راه فرار را بر آنها بسته اند و از زمین هوا بمباران میشود. اما حامیان و عاملین و فرماندهان این بربریت، نه آدولف هیتلر و نه گوبلز، بلكه هیئت حاكمه اسرائیل و روسای دولتهای بزرگ جهان غرب از آمریكا، انگلستان تا آلمان و فرانسه و ... هستند. قرار است بعد از كشتار و شخم زدن و با خاك یكسان كردن نوار غزه، این بخش به عنوان "آزاد سازی از دست تروریسم حماس" ضمیمه اسرائیل شود. بی تردید بعید نیست این برنامه و در نیمه راه كشتار مردم محروم و زیر فشار افكار عمومی و با ریكاری و دروغ و به نام "احترام به حقوق بشر"، رئیس سازمان ملل را به عنوان كدخدا و كشیش دم دست و آماده به خدمت، مامور كنند و اعلام كنند راهی برای خالی كردن نوار غزه از آنانی كه هنوز زنده مانده اند به مصر تحت نام كریدور "بشردوستانه"، تامین  و در عمل منطقه را به قول وزیر اسرائیل از "حیوانات" پاك و نیروهای اسرائیل مستقر و این بخش را ضمیمه اسرائیل كنند.
 
اما این كل ماجرا نیست! داستان در حقیقت، بستن دهان هر انسان آزادیخواه و هر رسانه غیردولتی و غیر قانونی کردن هر تجمع انسانی در اعتراض به این توحش و این نسل كشی در خود جوامع غربی به نام "حمایت از تروریسم" است. زمان جنگ ویتنام خیانهای شهرهای بزرگ جهان و از جمله اروپا روزانه میدان اعتراض به جنایت در ویتنام بود. در حمله به عراق و كشتار یك میلیون انسان، خیابانهای پاریس، لندن، برلین، مادرید، رم و استكهلم و حتی شهرهای بزرگ آمریكا محل تجمع و تظاهرات ممتد مردم در اعتراض به حمله نظامی بود. امروز تصمیم گرفته اند زبانها را ببرند، دهانها را ببندند و گلوی معترضین را بفشارند و حق بیان و اعتراض را جنایی كنند. دامنه بی شرمی در این زمینه دیگر به جایی رسیده است، كه دیكتاتورهای مشهور جهان در كنار روسای ممالك اروپایی، كوچك و لیبرال به نظر میرسند.
 
این یك تعرض وسیع به حقوق رسمی و تاریخی و دستاوردهای بشر و طبقه كارگر در اروپا و كشورهای غربی است. دستاوردهایی كه در نتیجه تلاش صدها سال و مبارزات طبقه كارگر، زنان و مردم متمدن جهان تامین شده است. حمله حماس بهانه ای شده است كه در غرب "متمدن"، در اروپا، در فرانسه و انگلستان و آلمان و...، عربده كشی راست افراطی و گروههای فاشیستی كه به حاشیه رانده شده بودند، از تریبون دولتها و توسط مقامات رسمی از رسانه ها اعلام و قانون قلمداد شود. صدای نتانیاهو و وزیر جنگ فاشیست اسرائیل امروز توسط بایدن، اولاف شولتس، مكرون، ریشی سوناک و ... و به نام روسای این ممالك تحویل جامعه داده میشود.
 
توجه كنید كه در غرب، در اروپا، هر نوع اعتراضی به جنایت اسرائیل را جرم محسوب كرده اند. تظاهرات علیه جنایت و نسل كشی اسرائیل در فلسطین، در پاریس توسط دولت و پلیس آن كشور ملغی و غیر قانونی اعلام شد. صدر اعظم آلمان اعلام كرده است كه هر تظاهرات و تجمعی در این كشور و بلند كردن پرچم فلسطین میتواند پیگرد قانونی داشته باشد. درخواستهای خانم ریكاردا لانگ، رهبر حزب سبزهای المان از حاكمیت مبنی بر پس گرفتن حق شهروندی از كسانی كه دوتابعیتی هستند و در دفاع از مردم فلسطین اعتراض میكنند، عملا روی هر فاشیست و نژاد پرست و نازی كهنه كاری را سفید كرده است. در انگلستان وضع به همین صورت است و امروز شال گردنی كه در اروپا سمبلیك به عنوان حمایت از فلسطین جوانان میپوشند، ممكن است در خیابان بدلیل چنین لباسی مورد پرس و جوی پلیس قرار بگیرید. در جنگ اوكرین با تبلیغات وسیع رسانه ها سعی كردند روسیه هراسی و روسیه ستیزی را دامن بزنند. سعی كردند ورود ورزشكاران روسی به مسابقات، كنسرتهای خوانندگان و موزیسین های روسی را ممنوع و جنایی كنند و امروز در ابعاد وسیعتر این نمایش متعفن و تعرض افسار گسیخته را به بهانه جنگ حماس و در دفاع از جنایت اسرائیل دنبال می كنند.
 
اینها و دهها مورد این چنین بیان یك تعرض افسار گسیخته در خود غرب و در اروپا به ابتدایی ترین حقوق اولیه و آزادی بیان است. این حقیقت یك بار دیگر ماهیت حاكمیتهای بورژوایی و عمق ضدیت آنها در "آزادترین و متمدن ترین" كشورهای دنیا با كوچكترین ابراز وجود طبقه كارگر و مردم معترض، حق طلب و متمدن را بیان میكند. امروز این حقایق برای هر انسانی كه یك بند انگشت عقل سلیم و یك جو شرافت انسانی داشته باشد، عیان میكند كه دمكراسی و پایبندی به حقوق انسانی، حقوق بشر و حق شهروندی همه و همه، در ترازوی منافع دولتها و بورژوازی حاكم قرار میگیرد و هر جا احساس كنند منافع و سیاست آنها چلنج میشود از محمد خان قاجار بیشتر خانه و كاشانه مردم را به توپ می بندند.
 
اما سرنوشت بشریت را تنها و تنها بورژواها و سخنگوهای آنها در دولت و مجلس، راست و فاشیست و نژادپرستهای قرن ۲۱ تعیین نمیكنند. آنها با همه انواع و اقسام حاكمیتهای خود در طول تاریخ بی لیاقتی و دشمنی طبقاتی خود را با هر نوع رفاه و آزادیخواهی را با كشتار و نسل كشی، زندان و ترور و ارعاب در همه جا به نمایش گذاشته اند. امروز در مقابل توحش نظام كاپیتالیستی صدای دیگری شنیده میشود، صدایی كه صدها میلیون انسان به وسعت جهان و در راس آن طبقه كارگر اعلام میكند كه "دیگر بس است". اعلام میكنند این دنیای وارونه برای زندگی به مردابی گندیده و متعفن شبیه است كه از سراپایش بوی خون و كثافت، ریا و دروغ و جنایت و توحش می بارد. ما چند میلیار انسان در كره خاكی، ما طبقه كارگر جهانی و هر كس كه به این توحش معترض است میتوانیم و باید بشریت را از توحش و بربریت نظام كاپیتالیستی نجات دهیم. آینده در دستان ما، در تصمیم، در خودآگاهی طبقه كارگر و ایفای نقش كمونیسم این طبقه است. این توحش افسار گسیخته دیگر بس است.