هادی میتروی : تمایزات اصلی آلترناتیو کارگری با آلترناتیو های بورژوایی ایران چیست؟

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

نخستین شاخص آلترناتیو کارگری در تمایز با آلترناتیو های بورژوایی، مشارکت مستقیم جمهور مردم در تمامی امور اجتماعی ست. حال سوال می شود مشارکت جمهور مردم در تمامی امور اجتماعی چگونه تامین و تضمین خواهد شد؟ این امر در ایران، هم وارونه کردن هرم قدرت است. هرم نااستواری و لرزانی که بجای قرار گرفتن بر قاعده پهناور خود، بر راس محدود خود قرار گرفته است و تصمیم گیری در امور اجتماعی؛ تعیین حدود آزادی های فردی و اجتماعی و حدود مالکیت فردی و اجتماعی؛ نه بوسیله اکثریت عظیم تولیدکنندگان، بلکه بوسیله اقلیت ناچیز سرمایه‌داران صورت می پذیرد.

اما در آلترناتیو کارگری درست برعکس است و این اکثریت عظیم تولیدکنندگان هستند که در همه امور اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی، مستقیماً و از بطن جامعه و برای دوره ای محدود، تصمیم خواهند گرفت!
بعبارت دیگر تصمیم گیری در امور اقتصادی و سیاسی و فرهنگی منطقه ای و سراسری، در مشورت مستقیم اکثریت عظیم تولیدکنندگان از پایین؛ در آبادی ها و محلات و مراکز تولیدی و خدماتی مناطق گوناگون ایران؛ صورت می گیرد و با رای آزاد و برابر و مستقیم و مخفی ساکنان سراسر ایران جنبه حقوقی و قانونی خواهد یافت! 
معتمدان منتخب مستقیم مردم برای هر دوره و در هر آبادی و محل، حوزه های «مشورتی-نظارتی- اجرایی» در مناطق گوناگون ایران ایجاد خواهند کرد و شورای معتمدان منطقه خود را؛ به نسبت تعداد ساکنان هر منطقه؛ انتخاب و راهی تشکیل «شورای موسس» جهت تدوین قانون اساسی «جمهوری ایران» خواهند کرد! 
این مجمع معتمدان شوراهای گوناگون مناطق مختلف ایران، بدنبال تدوین و  سپس تصویب قانون اساسی جمهوری ایران با رای آزاد و برابر و مخفی ساکنان ایران، مجری سازماندهی دولتی مدرن، متخصص و مستخدم مردم می شود تا این دولت، اهداف قانون اساسی مصوب ساکنان ایران را در زمینه های گوناگون به پیش برد و اجرایی کند.
در چنین شکلی از سازماندهی مستقیم مردم در همه امور اجتماعی، شورای عالی حکومتی معتمدان منتخب مستقیم مردم، به پنج قوه مستقل منتخب مستقیم ساکنان ایران تقسیم می گردد. تجزیه حاکمیت مستقیم مردم به پنج قوه مستقل، از یک سو به مشارکت هرچه بیشتر مردم در تمامی امور اجتماعی خواهد انجامید و از سوی دیگر معتمدان منتخب برای تشکیل قوای مستقل «ارتباطات جمعی» و «ورزش و بهزیستی» که با رای دوره ای، مستقیم و سراسری شهروندان انتخاب شده اند هریک مستقلاً امور مربوط و قوه خود را به پیش خواهند برد و همواره و در هر لحظه در مقابل مردم، پاسخگو خواهند بود!
در نظام پنج قوه ای و مستقل از یکدیگر، دولت متخصص مستخدم مردم، نه تنها هیچ نفوذی بر پنج قوا نخواهد داشت بلکه مستخدم ساکنان ایران و مسول اجرایی کردن تصمیمات قوای پنجگانه و پاسخگو به هریک از این قوا خواهد بود!
در این نظام قوه مقننه، ادامه شورای مرکزی موسس متشکل از معتمدان ساکنان سراسر کشور است و وظیفه تداوم و تدقیق و تصویب قوانین پیشنهاد شده از طرف دیگر قوا را بر عهده دارد.
در این نظام، قوه قضاییه مسولان دوره ای منتخب مستقیم مردم، وظیفه بررسی و رسیدگی به نقض قوانین سراسری، در حوزه های مختلف اجتماعی را برعهده خواهد داشت!
در این نظام پنج قوه ای، نظارت بر حسن اجرای قوانین سراسری و تضمین نظم و صلح و امنیت بر عهده شوراهای معتمدان هر آبادی و محل خواهد بود!
در این نظام پنج قوه ای، قوای دوره ای مستقل ارتباطات، منتخب مستقیم ساکنان ایران، از خود فعالان و متخصصین حوزه های ارتباطی که برای دوره ای محدود انتخاب شده اند، بر تمامی وسایل ارتباطات جمعی؛ با توجه به قوانین سراسری مصوب کشوری؛ نظارت خواهند داشت!
در این نظام پنج قوه ای شورای سراسری «ورزش و بهزیستی» برای دوره ای محدود از میان کارشناسان محیط زیست و ورزشکاران و برای دوره ای معین و با رای مستقیم ساکنان ایران انتخاب می شوند و در مورد گسترش ورزش غیرحرفه ای و حسن تغذیه و حفظ محیط زیست اقدام خواهند کرد.
روی دیگر تمایز آلترناتیو کارگری با آلترناتیوهای بورژوایی ایران، سازماندهی اقتصاد ایران در  مشاوره و مشارکت مستقیم ساکنان ایران است. اقتصادی که با محور قراردادن منافع اکثریت عظیم تولیدکنندگان، با اقتصاد سیستم سرمایه‌داری که سود بیشتر اقلیت ناچیز سرمایه‌داران را تامین و تضمین می کند، تفاوت بنیادین و کیفی خواهد داشت!
بر کسی پوشیده نیست که امر بنیادین در اقتصاد سرمایه‌داری تولید و رفاه اکثریت عظیم تولیدکنندگان جهان نیست بلکه، هدف نظام سرمایه‌داری از رشد تولید برغم ادعاهای عوام‌فریبانه «دولت رفاه»، قبل از هرچیز کسب سود بیشتر از دسترنج اکثریت عظیم تولیدکنندگان و تصاحب آن بوسیله اقلیت ناچیز سرمایه داران جهان است. سودهای کلانی که حتی در شرایط بحران و جنگ و تحریم و بی‌خانمانی میلیون ها انسان، نه تنها تضمین می شوند بلکه چند چندان می شوند!
نمونه های اخیر در فردای بروز پاندمی کوید ۱۹ و جنگ اوکراین و ایجاد بحران سیاسی و کودتاهای متعدد در آفریقا، رشد حیرت انگیز سرمایه‌های بزرگ جهانی را می نماید و موید ادعای اسفبار فوق در عصر کنونی ست. دورانی که از نظر نویسنده بدون تردید، آغاز دوران بربریت و نابودی حیات در سراسر دهکده کوچک جهانی ست!
بعبارت دیگر در تمامی آلترناتیو های بورژوایی، انسان و رفاه اکثریت عظیم تولیدکنندگان نه تنها هدف نیستند بلکه، بالابردن نرخ سود از طریق چپاول بخش عظیمی از دسترنج اکثریت عظیم تولید کنندگان؛ آنهم با دست زدن به هر کاری و به هر قیمت ممکن؛ هویت آلترناتیو های بورژوایی را شکل می دهد. هویتی که در آلترناتیو کارگری بلحاظ بنیادین و کیفا متفاوت است. در هر آلترناتیو کارگری، بالا بردن تخصص و تولید و تکامل تکنولوژی، بوسیله خود اکثریت عظیم تولیدکنندگان و برای دستیابی اکثریت عظیم تولیدکنندگان در برخورداری از حداقل های یک زندگی انسانی؛ در ایران و منطقه و سراسر دهکده کوچک جهانی؛ هدف آلترناتیو اکثریت عظیم تولیدکنندگان خواهد بود!

زنده باد انقلاب!
برقرار باد حاکمیت مستقیم اکثریت عظیم تولیدکنندگان!
زنده باد کمونیسم!

هادی میتروی
در تبعید، فرانسه
در آستانه سالگرد خیزش سراسری زن، زندگی آزای

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید