جمعی از جوانان مریوان: چگونگی تدارک انقلاب

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

جوانان انقلابى محلات كردستان: تداوم پیکار رهایی‌بخش با رفقای «پیکارگر» رفقایی که خودشان را «حلقه مبارزاتی پیکارگر» معرفی کرده‌اند شب گذشته در برخی خیابان‌های تهران دست به شعارنویسی زده‌اند و عکس برخی از این شعارنویسی‌ها را برای انتشار در اختیار منجنیق گذاشته‌اند. رفقای «حلقه مبارزاتی پیکارگر» در اولین بیانیه‌ی خودشان نوشته‌اند: «هدف ابتدایی "پیکارگر" همان چیزی است که این روزها خلقِ در خیابان می‌خواهد:

سرنگونی جمهوری اسلامی و آزادی از استبداد حاکم. اما در عین‌حال برای "پیکارگر" اهمیت دارد که دامنه این آزادی را تا آزادی پرولتاریا از ستم سرمایه‌داری نیز گسترده کند. یعنی فهمی از آزادی که آزادی همه‌گان باشد و نه فقط آزادی آنهایی که می‌توانند از آزادی استفاده کنند.
بنابراین هدف این حلقه هم مبارزه با فاشیسم موجود و ارتجاع حاکم است و هم مبارزه با سرمایه‌داری و هر نیرویی که می‌خواهد در صورت سرنگونی جمهوری اسلامی، سرمایه‌داری حاکم بماند. بنابراین پیکارگر به سهم کوچک خودش در این جهت مبارزه می‌کند که "انقلاب" جاری در ضمن به انقلابی اجتماعی اعتلا یابد که نتیجه آن خلع ید از سرمایه‌داری و تغییر بنیادین مناسبات تولید در نتیجه اعمال قدرت طبقه پرولتاریا باشد. در یک کلام عزل ستمگر و به قدرت رسیدن ستمکش هدف حقیقی ماست.
در شرایط موجود با تجربه گرفتن از سال های پیشین و با خشم از جنایات جمهوری اسلامی برای همه روشن شده اعتراضات مسالت‌آمیز چاره کار نبوده و نیست، مردم قهر انقلابی را در خیابان تا به امروز نیز در صورت ضرورت به کار بسته‌اند، از خودشان دلاورانه دفاع کرده‌اند و نیروی سرکوبگر را عقب نشانده‌اند. این شروع روندی انقلابی است که زن و مرد، نوجوان و دانشجو و بخش زیادی از توده‌های تحت ستم در آن مشارکت دارند. و این مشارکت برای اعتلا نیازمند سازمان یافتن هرچه بیشتر و متشکل شدن در تمامی ابعاد است. ما در "پیکارگر" در همین جهت گام برمی‌داریم.
کارگران ایران متحد شوید دیگر یک شعار تنها نیست، امروز مردم متوجه اهمیت همبستگی و اتحاد شده‌اند، اما "اتحاد" واقعی نه اتحاد میان شخصیت‌ها و افراد بلکه میان بخش‌های مختلف مردم تحت ستم است: اتحاد بین کارگران، دهقانان، دانشجویان، خلق‌های تحت ستم، زنان، کوییرها و همه آنهایی که ساختار ستمگرانه حاکم تاکنون هستی آنها را به غارت برده است. این "اتحاد"، اتحادی واقعی و بالنده است.
به امید ازهم‌گسیختن جامعه کهنه سرمایه‌داری
ژن ژیان ئازادی/ حکومت شورایی
حلقه مبارزاتی پیکارگر»

#منجنیق #پیکارگر
@ShorayEnghlabyMahalay
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

" چگونگی تدارک انقلاب "
امروز جامعه ایران آبستن یک انقلاب است بعد از کشته شدن مهسا امینی جمهوری اسلامی دستخوش تغییراتی شده، که‌ بازگشت به دوران قبل از آن غیر ممکن است. هر انقلاب ویژگی‌ها و تفاوتهای خاص خود را دارد. در طول تاریخ انقلابات متعددی به وقوع پیوسته اند که‌ هر کدام متفاوت از دیگری و دارای ویژگی‌های منحصر به خود بوده اند. نشانه ها و پیش زمینه انقلاب، اعتراضات و اعتصابات هستند که‌ جرقه انقلاب را شعله‌ور می‌کنند.
اما، وقوع و پیدایش انقلاب بستگی به سه عامل دارد؛
اول؛ بحران سیاسی دولت. حاکمیت قادر به ادامه حکومت کردن نباشد. یعنی بازگشت به قدرت قبل از شروع اعتراضات را از دست بدهد.
دوم؛ شورش از پایین. پایین دست‌ها تحمیل دوران حاکمیت را نداشته باشند. یعنی نتواند مثل گذشته ادامه دهند.
سوم؛ اتحاد و یکپارچگی توده ای مردم.
بدون شک این نشانه‌ها و فاکتورها در خیزش سراسری مردم بعد از مرگ مهسا امینی به وضوح دیده می‌شوند. سرکوب بی‌رحمانه ( کشتن، زندان، شکنجه ) از علائم بارز آن می‌باشند. متاسفانه عدم‌ رهبری نتوانسته این همبستگی و اعتراضات توده ای را به سرانجام برسانند. “اما" ایجاد تشکیلات انقلابی سراسری توده ای در ایران و ايجاد شوراهای محلی می‌تواند گره گشایی این جنبش مردمی باشد.
ساختن حزب پیشرو انقلابی در ميان و به کمک توده های مردمی و کارگری، که بتواند آگاهی بخش لایه های زیرین جامعه باشد و اعتصابات را در کارخانه ها و در بین کارگران گسترش دهد، می‌تواند نویدبخش رهبری توده ای و سراسری در ایران باشد. با تلاش و در آرزوي چنين رهبری می‌توان انقلاب مردمی را رقم زد.


@ShorayEnghlabyMahalay
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید