در حمایت از منشور ۲۰ نهاد و تشکل صنفی و مدنی بپا خیزیم!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

فوریه 17, 2023اطلاعیه, انقلاب 1401  منشور مشترکی از طرف بیست تشکل معلمان، فعالین حقوق زنان، کارگران، بازنشستگان ،دانشجویان و دانش آموزان تحت عنوان منشور‌ مطالبات حداقلی تشکل‌های مستقل صنفی و‌ مدنی ایران در روز ۲۵ بهمن منتشر شد. این منشور نقطه عطف مهمی در تقویت و پیشروی انقلاب زن زندگی آزادی است. منشوری برای تضمین سعادت، رفاه، خوشبختی و آزادی است.

در شرایط حساس و خطیر امروز، این منشور بدرستی راه رانشان میدهد. این منشور با خواست آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی و منع جرم انگاری فعالیت سیاسی، صنفی و مدنی شروع میشود.این خواست یک مطالبه اساسی، پایه ای و تضمین کننده آزادیهای سیاسی و اجتماعی است. جامعه آزاد و سالم ، جامعه بدون زندانی سیاسی، شکنجه و اعدام است. این منشور مطالبه آزادیهای اجتماعی و سیاسی و برابری تمام آحاد جامعه را روی میز این انقلاب میگذارد. خواستار برچیده شدن ارگانهای سرکوب و آزادی بی قید و شرط عقیده، بیا و اندیشه، مطبوعات، تحزب، تشکل های محلی و سراسی صنفی و مردمی، اجتماعات، اعتصابات و لغو اعدام این قتل عمد دولتی و دخالت مستقیم مردم در اداره جامعه است.

کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی منشور بیست تشکل را پرچم اتحاد مردم و صفوف انقلاب میداند و آنرا قدم بسیار مثبت و موثری در تعمیق انقلاب جاری میداند.
ما از شما مردم آزادیخواه، مترقی و انساندوست میخواهیم به هر طریق و شکل ممکن از این منشور حمایت کنید.

کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی
۲۷ بهمن ۱۴۰۱
۱۶ فوریه ۲۰۲۳