"پابلو نرودا": "دشمنان"

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

آن­ها تفنگ­‌های پر از باروت آوردند
آنان دستور کشتار وحشیانه داشتند
آنها با جوانانی روبرو شدند

که به خاطر عشق
و وظیفه‌ی انسانی
گردهم آمده بودند
تا سرود آزادی و رهایی بخوانند
دختر، با پرچمش فروافتاد
و پسر، گلوله خورد
او نیز در کنار دخترک افتاد
آنها با چشمانشان می‌خندیدند
بقیه، وحشت‌زده با درد و خشم
دیدند که جوانان بر خاک می‌افتند
همانجا که کشته شدگان
افتاده بودند....
دختران و پسران، پرچم‌ها را
به خون آنها آغشتند
تا آن را در برابر دژخیمان
دوباره برافراشته کنند...!
به خاطر همه‌ی جانفشانان
به خاطر رفتگانمان
من مجازات می­‌خواهم...!
برای آن­ها که بر خاک میهن
خون ریختند
من مجازات می­‌خواهم...!
برای جلادی که
حکم این کشتار را داد
من مجازات می­‌خواهم...!
برای خیانت­کاری که
به قیمت خون دیگران
به مدارج بالا رسید
من مجازات می­‌خواهم...!
برای آنکه فرمان مرگ داد
من مجازات می­‌خواهم...!
برای آنان‌ که از این جنایت‌ها
بی‌شرمانه دفاع کردند
من مجازات می­‌خواهم...!
نمی­‌خواهم دست‌های آلوده
به خونشان را
به سوی من دراز کنند
من مجازات می­‌خواهم...!
نمی­‌خواهم سفیر من باشند
نمی­‌خواهم حتا در خانه­‌‌هایشان
راحت بنشینند
من مجازات می­‌خواهم...!
می­‌خواهم
در همین مکان، در همین میدان،
محاکمه شوند...!
من مجازات می­‌خواهم...!
من مجازات می­‌خواهم...!