نامه سرگشاده به ابراهیم علیزاده، رهبری کومه له

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

مقابله با فضای مخاطره آمیز در اردوگاه کومه‌له وظیفه شما است. طی روزهای اخیر از طرف دبیرخانه کومه‌له، اقداماتی صورت گرفته است که برای ما بعنوان یکی از سازمان‌های اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران، نگرانی جدی در مورد نحوه برخورد به اختلافات سیاسی در اردوگاه نظامی کومه‌له در کردستان عراق بوجود آورده است. نامه سرگشاده ما، نه در مورد محتوای اختلافات سیاسی در حزب کمونیست ایران و کومه‌له و نه در مورد اختلاف سیاسی حزب ما با هریک از این جناح‌ها، که در مورد نگرانی ما از مخاطراتی است که مانع ایجاد و حفظ فضای سالم سیاسی در فضای اپوزیسیون ایران است.

اخیرا نامه‌ای از طرف دبیرخانه شما خطاب به اعضای کومه‌له، به بهانه ورود تعدادی از اعضا رهبری حزب کمونیست ایران به اردوگاه منتشر شده است که ضمن اشاره به وجود فضای متشنج میان پیشمرگان، مملو از تهدید به درگیری نظامی و همزمان به شدت تحریک آمیز است. نامه‌ای که ظاهرا برای "آرام" کردن اوضاع در یک اردوگاه نظامی نوشته شده است، بوی باروت می‌دهد!
مسئول دبیرخانه کومه‌له با ادبیاتی تهدید آمیز به راه افتادن اعتراض "خودجوش" میان پیشمرگان علیه حضور جمعی هفت نفره از جناح مقابل در اردوگاه اشاره می‌کند. ایشان در ادامه به نام كمیته رهبری کومه‌له با توجیه تلاش در "كاهش" تشنج در اردوگاه خواهان ترك اردوگاه از جانب این جمع است و مسئولیت عدم اجرای این "درخواست" و "اتفاقات" پس از آن را به عهده این جمع گذاشته است.
خواندن این نامه برای هر عنصر سیاسی و بی‌طرفی کمترین شبهه‌ای در مورد اینکه نامه دبیرخانه رسما نه تنها وجود این فضای متشنج را بعنوان اهرم فشاری برای اخراج مخالفین سیاسی خود از اردوگاه بکار می‌برد، بلکه تلویحا بر آن سرمایه‌گذاری می‌کند، برجای نمی‌گذارد و این مایه تاسف عمیق هر نیروی سیاسی جدی و مسئولی است!
ما قویا از شما می‌خواهیم که در مورد حفظ سلامت مناسبات سیاسی در اردوگاه کومه‌له و جلوگیری از کمترین امکان مخاطره آمیز شدن فضای سیاسی در اردوگاه خود، مسئولیت بپذیرید و مانع تعمیق فضای متشنج و خارج شدن آن از کنترل و ایجاد هر نوع مخاطره جانی برای نیروی مستقر در اردوگاه شوید. طبیعتا شما بعنوان رهبری کومه‌له در حفظ جان تک تک نیروی مستقر در اردوگاه، و بویژه مخالفین سیاسی خود، مسئولیت مستقیم دارید.
بی‌تردید هرگونه کم‌کاری در این زمینه و بی‌تفاوتی نسبت به آن و جلوگیری از فضای متشنج و مخاطره آمیز، نه تنها به سازمان شما که به فضای سیاسی کل اپوزیسیون صدمات جبران ناپذیری می‌تواند بزند. چنین فضایی مناسب‌ترین شرایط را برای هر باند جنایی و مافیایی در عراق و از جمله از طرف جمهوری اسلامی برای وارد کردن ضربه به اپوزیسیون را فراهم می‌کند.
کمیته رهبری حزب حکمیست (خط رسمی)
۱۰ ژانویه ۲۰۲۲ (۲۰ دیماه ۱۴۰۰)