حزب کمونیست کارگری ایران: هفت تپه شماره ۲۶

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

کارگران نیشکر هفت تپه یک ماه از طلبهایشان را گرفتند
حتی اگر همه طلبها پرداخت شود اعتصاب تا تعیین مالکیت شرکت ادامه دارد
روز ۲۴ مرداد کارگران نیشکر هفت تپه در سی و چهارمین روز اعتصاب خود در مقابل فرمانداری شوش تجمع کردند. بنا بر خبر ها روز گذشته یکماه از دستمزد معوقه آنان پرداخت شد و وعده داده شده که یکماه دیگر از دستمزد آنها امروز پرداخت خواهد شد.

ولی هنوز خبری نشده است. همچنین گفته میشود که قرار است تا دو هفته دیگر وضع مالکیت شرکت روشن شود. کارگران اعلام کرده اند که اولا چند روز دیگر موعد پرداخت دستمزد مرداد ماه نیز فرا میرسد و اگر امروز یک ماه دیگر مزد نیز به آنان پرداخت شود، باز آنها دو ماه مزد طلبکار خواهند بود و خواستهای آنها پرداخت تمامی طلبها و حق بیمه شان است. دوما حتی اگر تمام دستمزدهای معوقه نیز پرداخت شود تا وقتی وضع مالکیت شرکت روشن نشود، اعتصاب آنها ادامه خواهد داشت. بعلاوه این کارگران برخواستهای فوری دیگری چون بازگشت به کار همکاران اخراجی، تمدید قراردادهای کارگران دفع آفات و غیر نیشکری، واکسیناسیون رایگان و همگانی، رفع محدودیت اینترنتی، مختومه اعلام کردن پرونده وکیل خود فرزانه زیلابی تاکید دارند. کارگران در سخنرانیهای خود با صدای رسا فساد و بی مسئولیتی و دروغگویی و دزدیهای حاکمین را مورد تعرض قرار میدهند. از خواستها و مطالبات کارگران نیشکر هفت تپه باید قویا حمایت و پشتیبانی کرد.
حزب کمونیست کارگری ایران
۲۴ مرداد۱۴۰۰ ، ۱۵ اوت ۲۰۲۱

هفت تپه شماره ۲۵
اعتصاب و کیفرخواست محکم کارگران نیشکر هفت تپه در روز ۳۳
روز ۲۳ مرداد کارگران نیشکر هفت تپه در سی و سومین روز اعتصاب خود در محل معمول تجمعات خود در مقابل فرمانداری شوش تجمع کردند و بر خواستها و مشکلات و اعتراضات خود تاکید کردند و در سخنرانیهای خود با صدای رسا فساد و بی مسئولیتی و دروغگویی و دزدیهای حاکمین را مورد تعرض قرار دادند. به گفته کارگران وعده داده شده بود که در این روز دو ماه دستمزد معوقه کارگران پرداخت شود و تا دو هفته دیگر نیز وضع مالکیت شرکت روشن خواهد شد. اما باز هم خبری نشد. کارگران میگویند ده روز دیگر طلب مزدی ما ۴ ماه خواهد شد و باید تمامی طلبهایمان بطور کامل پرداخت شود و وضعیت مالکیت شرکت روشن شود. این دو خواست برای کارگران نیشکر هفت تپه در موازات هم قرار گرفته اند و آنها اعلام کرده اند که تا وقتی اجرایی نشود به اعتصاب خود ادامه خواهند داد. یوسف بهمنی از نمایندگان کارگران در تجمع این روز سخنرانی کرد. او فریاد میزند و میگوید: "۵ سال است که در کف خیابانیم . بیست و سه روز است اینجا تجمع میکنیم چه کسی میخواهد جواب دهد. بیایید جواب دهید. الان اسمش را میگذارند ناهنجاری. دو روز دیگر به مردم میگویند صف خودتان را از کارگران جدا کنید. و وقتی این را گفت باید این را بدانیم که آمده اند برای زدن. کی را میزنند؟ مردم. کی میخورد؟ مردم، کی کشته میشه؟ مردم. آب مردم، کرونا مردم، سیل مردم، زلزله مردم، کانکس برای اینها مردم، پس اینها چه میکنند؟ هر طرف نگاه میکنی، میزنی، میخوری مردم هستند. قبل از هر چیزی فکری بکنید. آقای رئیسی دولت روحانی رفت. کاری که این دولت سر مردم آورد صدام نیاورد. قوم مغول نیاورد. جالب اینجاست که میگوید که من تقدیر و تشکر میکنم از مسئولین استانی. یعنی علنا مردم را به مسخره گرفته است. ...مشکل ما اسد بیگ نیست. مشکل ما سرویس دهنده اسد بیگ و امثال اسد بیگ است. یک روز سلطان رشوه است. یک روز سلطان ارز است. یک روز سلطان سکه است. و...اینهمه سلطان. این آخری هم که نوبر است، سلطان جعل اسناد! ببینید چقدر آدم بیسواد در راس نشسته اند و برای ما تصمیم میگیرند. همه مدرک ها جعلی است. باید فکری به حال این قضیه کرد. باید کاری کرد. مردم در تنگنا هستند. کی باور میکند که حق غذای کارگر هفت تپه ۵ هزار تومان است. با ۵ هزار تومان چه میخرید؟ آقای رئیسی تو بیا و بگو با این ۵ هزار تومان فلان چیز را بگیر و بخور. حق همسر ما ده هزار تومان است. ...اینها واقعیت هاست و باید هر چه زودتر به آنها رسیدگی شود".
اینها یک کیفرخواست تمام عیار علیه کل حکومت دزدان و سرمایه خواران حاکم است و برای همه مردم به دل می نشیند. در این سخنرانی ها کارگران همچنین کیفرخواست خود را از اینکه همکارشان شفیق چتانی با کرونا درگذشت اعلام کردند و گفتند شفیق را کشتند و تا آخرین روز مزدش را پرداخت نکردند. کارگری که در تمام تجمعات شرکت داشت و مطالبه گر بود. از سوی دیگر توطئه گری ها برای شکاف در صف کارگران ادامه دارد به گفته کارگران به ۴۰۰ نفر از آنها حقوق یک تا دو ماه داده شده است تا اعتصاب بشکند. اما کارگران ایستاده اند و در مجمع عمومی خود تصمیم گرفتند که هر روز در مقابل فرمانداری خودشان حضور و غیاب خواهند کرد تا صف کارگران اعتصابی رسمیت پیدا کند. کارگران نیشکر هفت با اتکاء به تصمیم گیری شورایی متحد ایستاده اند و پیگیر مطالباتشان هستند. از خواستها و مطالبات این کارگران باید وسیعا حمایت و پشتیبانی کرد.
حزب کمونیست کارگری ایران
۲۳ مرداد۱۴۰۰ ، ۱۴ اوت ۲۰۲۱
tel:00447435562462
tel:00447435562462