اکتبر می پرسد:اسماعیل ویسی: برگزاری مراسم ٨ مارس ، تاکید بر تداوم خیزش انقلابیست!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

 اکتبر: اسماعیل ویسی، در سال‌های اخیر در کردستان ۸ مارس به انحا مختلف برگزار شده، فکر میکنید در شرایط حاضر فضای جامعه ( نقش زنان در خیزش انقلابی، وضعیت رژیم، بحران عظیم اجتماعی و اقتصادی درون حاکمیت) می‌شود انتظار برگزاری ۸ مارس را داشت؟ اسماعيل ويسى: کلا جوابم، مثبت است. بعدا توضیح خواهم، داد. اما، قبل از هر چیز ٨ مارس روز جهانی زن را به تمامی زنان و مردان برابری طلب و آزادیخواه تبریک می گویم و امید وارم امسال در این شرایط ویژه سیاسی – اجتماعی و مبارزاتی، جنبش انقلابی جاری که عملا پیشقراولان و پیشگامان و محور اساسی اش زنان هستند، مراسم های باشکوه برگزار شود.

انتظار میرود که پیشروان، رهبران عملی توده ای – کارگری و اجتماعی، فعالین جنبش دفاع از حقوق زن، آگاهانه تلاش کنند که برای بسط و گسترش و تداوم جنبش جاری، برای ابراز وجود علنی و در همبستگی و سازماندهی اجتماعی، قدرتمند با شرکت توده هر چه وسیعتری از زنان و جوانان در روز ٨ مارس در ایران و بویژه کردستان. برگزار کنند.
زیرا معتقدم که، بر بطن جنبش جاری با برنامه ریزی دقیق از قبل آماده شده، با اتخاذ ابتکارات و تاکتیکهای متنوع و منعطف و سریع، از جمله تعیین ازقبل مکانها و محلات متفاوت تجمع- تبلیغات شفاهی و آماده کردن آذهان توده ها و کل فضای شهرها، از مراکز پر تردد و محل ملاقات روزانه، آموزشی، کاری و محلات مسکونی که، فضائی باید ایجاد و آمادگی لازم را فرام نمود. که سرکوبگران را سردرگم کرده و مراسم های گرامیداشت ٨ مارس را هر چه باشکوهتر- با باندرول مشخص، شعار نویسی دیواری در محکوم کردن ارتجاع سیاسی مردسالاری- اسلامی حاکم و سنت عقب مانده اجتماعی ملون ضد زن، کشتار و بازداشت معترضین، خشونت علیه زنان، و ... برگزار کنند.
در نتیجه تاکید میکنم، بر اساس نکات فوق و وضعیت سیاسی- اجتماعی و مبارزاتی انقلابی در ایران و بویژه کردستان در این برهه زمانه–برگزاری مراسم ها، و تجمع ها ی ٨ مارس را به شوه های متفاوت، کلا ممکن میدانم که بطور موجز به مبانی چه باید کرد سازمانیافته، برنامه ریزی شده و آگاهانه، اشاره کرده ام. باید پیگیرانه تلاش کرد!
تاکید میکنم که، جدا ازجو و فضای سیاسی- اجتماعی کنونی، برگزاری مراسمهای ٨ مارس روز جهانی، اول ماه مه روز جهانی کارگر، فستیوالهای آدم برفی و دفاع از حق و حقوق کودک، علیه اعدام، در جامعه کردستان به سنتی اجتماعی مبدل شده است. فعالین این عرصه ها، انسانها و شخصیتهای حقیقی وحقوقی هستند. علیرغم تمامی تلاشهای نیروها ی امنیتی- انتظامی برای دستگیری، بازداشت و زندانی کردن شان، برای منکوب کردن و جلوگیری از برگزاری چنین مراسمهائی، تاثیر نداشته است. و ...
بطور حتم تاکنون در رابطه با گرامیداشت این روز چون سنت همیشگی سال های قبل، با همدیگر تماس برنامه ریزی و هماهنگی ایجاد کرده اند و بررسی چگونگی گرامیداشت این روز را بشیوه های متفاوت و ممکن، کرده اند. امسال هم در تداوم چنین سنت اجتماعی مبارزاتی و پیشروی باید گام عملی برداشت و تلاشهای ارتجاع حاکم را بشکست کشانید. در این راستا و در ادامه راجع به چه باید کرد تاکیداتی خواهم، کرد.

))))))))))))
اکتبر: جمهوری اسلامی علیرغم وضعیت بشدت بحرانی در آن درگیر است، هنوز سرکوب و جنایت را برای زهر چشم گرفتن از معترضین بعنوان یک ابزار مهم در دستور دارد. فکر میکنید اگر با اعتراض و تجمع در ۸ مارس روبرو شود از این ابزار قدرت برای منکوب کردن اعتراضات استفاده نخواهد کرد؟
اسماعیل ویسی: دقیقا تا آنجائیکه برایش ممکن باشد، استفاده میکند و دریغ نخواهد، کرد. پس لازم است سازمانیافته در همبستگی اجتماعی همچنانکه تاکنون ممکن شده است، بشکستش کشاند. زیرا، در طول چندین دهه از حاکمیت ارتجاع اسلامی، کشمکشی جدی و واقعی و عملی مابین - زنان. جنبش آزادی زن- جنبش دفاع از حقوق اجتماعی زن و کودک - و ارتجاع حاکم بطور روزمره در جریان بوده و هم اکنون نیز در جنبش انقلابی موجود، جاری است. زنان به سیاستها و اعمال ضد انسانی. ضد زن و تبعیض آمیز اجتماعی و جنسیتی اش. نه گفته و عملا بشکست کشاندیده اند. پیام عملی قاطع و بدون اما و اگرش، علیه کل موجودیت رژیم اسلامی، یعنی سرنگونی حکومت اسلامی- بوده است. که در خیزش انقلابی جاری که بنوعی متحقق نمودن انقلاب زنانه، در میدان بوده است و میباشد، خودنمائی کرده است. تاکیدیست اساسی، عملی بر سرنگونی حکومت اسلامی که، کل دستگاه حاکم و اعوان و انصا، مدافعین و حتی کل جنبش اسلام سیاسی در دنیا و بویژه خاورمیانه، تاثیرات منفی آنرا بر موقعیت خود، گرفته اند!
تاکید میکنم که، بطور واقعی و عملی تقابل و مصافی جدی اجتماعی، سکولار، مدرن، ضد مذهب و اسلام و سیاسی – طبقاتی، سالهاست و اکنون هم که در جنبشی انقلابی برای سرنگونی حکومت اسلامی، بروز و تبلورعملی- اجتماعی، پیدا کرده و در جریان است. از هر لحاظ حکومت اسلامی را در تنگنا قرا داده است. همچنانکه طی بیشتر از ٤ دهه از حاکمیت ارتجاعی اش از هیج کشتاری و فشاری و بگیر و ببندی حتی گرسنگی دادن به جامعه، دریغ نکرده است و در این دوره هم، طی بیشتر از ٥ ماه که این جنبش و مصاف واقعی و علنی در جریان است، برای حفظ بقاء حکومت ننگین، ضد زن و کودک کشش، از هیچگونه تلاشی برا ی ایجاد فضای رعب و وحشت و منکوب کردن مبارزات جاری و به عقب راندن اعتراضات توده ای - اجتماعی دریغ نکرده و نخواهد، کرد. تا کنون حدودا ٦٠٠ نفر از مبارین را به قتل رسانیده است، حدودا ٢٠ هزار نفر را دستگیر و دهها هزار نفر را زخمی و ناقص کرده است. که نمونه اخیرش – برنامه ریزی هدفمند و سازمانیافته تداوم ترور بیولوژیکی کودکان و دختران در مدارس و مراکز آموزشی در اقصی نقاط ایران میباشد- که بلکه بتواند، فضای رعب و وحشت را ایجاد کند بعنوان ضربه پیشگیرانه از برگزاری مراسمهای گرامیداشت ٨ مارس و کلن برای منکوب کردن جنبش جاری دریغ نخواهد، کرد. که لازم است هدفمند و برنامه ریزی شده در بعد اجتماعی به شکستش کشاند که ممکن است. آگاهانه نباید تن داد!
در نتیجه سوال عملی این است پس، با تاکیدات بالا امسال براى برگزاری مراسمهای ۸ مارس، در کردستان چه کارهایی باید کرد که سیاستهای رژیم اسلامی را با شکست روبرو کرد ؟
ببینید جدا از شرایط موجود، جنبش آزادیخواهی و برابری طلبی از جمله جنبش حقوق زن درجامعه ایران و کردستان جنبشی زنده، بالقوه و تا حدی هم سالهاست بالفعل بوده و ملموس و محسوس از حضور مؤثر در اعتراضات اجتماعی و صفوف مبارزه مسلحانه و ... که عملا نه گفتن به موجودیت رژیم اسلامی بوده است. در تمامی طول حاکمیتش بر آن واقف بوده تلاش نموده است به هر شیوه ممکن قوانین ارتجاعی خود را به آنان بقبولاند. بخصوص نگاه تحقیر آمیز جامعه را به زنان نهادینه کند. خوشبختانه در این کشمکش چندین دهه ای، تاکنون رژیم اسلامی موفق نشده است و بنوعی شکست خورده است. با این وصف چالشی بسیار جدی در ابعاد اجتماعی است که در تقابلش می باشد و جنبش جاری مؤید غیر قابل انکار بر این واقعیت است!
برای پیشروی و سوق دادن سیاستهای رژیم اسلامی با سر بدیوار سنگی، لازم است به نکات اساسی توجه جدی، شود. اگر فعالین جنبش آزادیخواهی و برابری طلبی زنان در کردستان بخواهند، امسال مراسم و تجمع های باشکوه و قدرتمند را برگزار کنند. سازماندهی وبرنامه ریزی دقیق، برای خنثی کردن ترفندها و فشارهای نهادهای امنیتی- انتظامی رژیم اسلامی ، اساسی است پس:
۱-لازم است قبل ازهر جیزی اساس را بر برگزاری مراسم ی گرامیداشت ٨ مارس، بر بطن جنبش جاری با برنامه ریزی دقیق از قبل آماده شده، با اتخاذ ابتکارات و تاکتیکهای متنوع و منعطف و سریع، از جمله تعیین ازقبل مکانها و محلات متفاوت تجمع- تبلیغات شفاهی و آماده کردن آذهان توده ها و کل فضای شهرها، از مراکز پر تردد و محل ملاقات روزانه، آموزشی، کاری و محلات مسکونی که، فضائی باید ایجاد و آمادگی لازم را فرام نمود. که سرکوبگران را سردرگم کرده و مراسم های گرامیداشت ٨ مارس را هر چه باشکوهتر- با باندرول مشخص، شعار نویسی دیواری در محکوم کردن ارتجاع سیاسی مردسالاری- اسلامی حاکم و سنت عقب مانده اجتماعی ملون ضد زن، کشتار و بازداشت معترضین، خشونت علیه زنان، و ... برگزار کنند.
۲– برای بشکست کشانیدن سیاستهای سرکوبگران و ایجاد همبستگی اجتماعی، از تنگ نظری، فرقه گرائی و بهانه تراشی ها که مانع برگزاری تجمع ها و مراسم های بزرگ و باشکوه می شوند، دوری جویند و بعنوان روزی جهانی بدان بنگرند. تا بتوانند با شرکت کردن هر چه مردم بیشترمراسمات و تجمعات باشکوهتری را که اگر ممکن شد، در مراکز اصلی محل تردد در شهرهای کردستان، برگزار کنند.
۳– بنا سوابق گذشته تلاش نهادی امنیتی در بگیر و ببند و احضار ” فعالین آزادیخواه و برابری طلب و اجتماعی ” در شهرهای کردستان، که فشار برای جلوگیری از برپائی و برگزاری مراسم و تجمع های گرامیداشت ۸ مارس می باشد. از هم اکنون باید بر” محلات شهرها و مرتط شدن شهرها به همدیگر و عمل کردن چون شبکه ای واحد و تدوین قطعنامه واحد ” نیز تمرکز و سازماندهی کرد. در روز ۸ مارس کل محلات آذین بندی بشوند ساکنین محلات با ایجاد فضای شاد، پخش شیرنی و رقص و... در همبستگی مراسم گرامیداشت را برگزار کنند. که عملا برای نیروهای سرکوبگر رژیم، غیر قابل کنترل و خنثی کردن سیاستهای رژیم اسلامی، می باشد. و … ابتکار عمل بخرج دان بر مبنای سیاست و تاکتیک سریع و گمراه کننده، سرکوبگران. و ...
زیرا برگزاری مراسم و تجمع ها در روز ۸ مارس مستقیما حکومت اسلامی و سنت و فرهنگ ارتجاعی را نشانه می گیرد و به چالش می کشد. و باید بدین شیوه به تمامی قوانین ضد انسانی و فرهنگ و سنت عقب مانده اجتماعی قومی- مذهبی " نه " گفت و عملا و رسما خواهان الغاء تمامی آن قوانین گردید. بر حق و حقوق انسانی- اجتماعی خود در تمامی شئونات زندگی از لحاظ ” سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ” عملا پا فشاری نمود.نفس چنین حرکت و عملکردی، در این برهه از زمان تاکید و پا فشاری بر تداوم جنبش انقلابی جاری وعملا تاکید است بر سرنگونی حکومت اسلامی!
اسماعیل ویسی – این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
١٠اسفند ١٤٠١- ٢ اسفند ٢٠٢٣