روزبه کوراغلی: پرویز ثابتی در تجمع سلطنت طلبان

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

رئیس و از جنایتکارترین عناصر دستگاه مخوف ساواک در تجمع سلطنت طلبان (شهر لس آنجلس) همراه با همسر و دخترش... توده های تحت ستم و استثمار نباید در هماهنگی که بین جمهوری اسلامی و سلطنت طلبان وجود دارد کوچکترین تردیدی داشته باشند. از اینرو ضرورت دارد و باید در انقلاب پیش رو یکبار دیگر و برای همیشه بقایای نظام سلطنت پهلوی و اندیشه سلطنت طلبی همراه حکومت جمهوری اسلامی دفن گورستان تاریخ گردد تا جامعه بتواند شرایط رشد و سیر حرکت تکاملی تاریخ را در بستر انقلاب اجتماعی به نتیجه برساند.

دشمنی و خصومت به مردم و تشنگی به جنایت و انتقام و سرسپردگی به اربابان جهانی خصلت غالب و وجه مشترک دیرینه و پایدار بین دو نظام جنایتکار جمهوری اسلامی و سلطنت پهلوی است که امپریالیسم جهانی را می تواند برای اجرای یک کودتای زودرس یعنی قبل از سرنگون شدن جمهوری اسلامی بدست مردم به انجام آن ترغیب و تطمیع نماید.

تلاش های اخیر دول امپریالیستی در ارتباط با آلترناتیوی سازی بجای نوکرشان جمهوری اسلامی که در مرحله فروپاشی است را نمی توان بدون در نظر گرفتن اوضاع جهانی و مسئله ی عدم دستیابی به توافقات آنان بر سر تقسیم غارت ثروت ملل جهان دید که اساسی ترین وجه این تضادها و اختلافات مسئله انرژی و مواد خام برای تولید از یک سو و تسخیر بازار از سوی دیگر است. امپریالیست ها اگرچه راه حل را ادامه جنگ خاورمیانه و اکرائین می بینند، و ظاهرا تلاش می کنند افکار عمومی را متقاعد کنند هیچ چشم اندازی به پایان این جنگ ها متصور نیست، اما با توجه به تجارب تاریخ جنایات شان بر خودشان نیز مسجل است با جنگ طولانی و قتل و کشتار مردم قادر به مهار این بحران نخواهند بود، چه بسا شعله های این جنگ ها خلاف آن اهداف و برنامه ها و سیاست هایی عمل کند که تاکنون با ابزار جنگ پیش می بردند، خصوصا با عمیق شدن بحران غیر قابل برگشت سرمایه که در پرتو سیاست های نئولیبرالیسم تخاصم و تصادم طبقاتی را بیش از هر زمان دیگری شتاب بخشیده است. و در ارتباط با شرایطی که نوکرشان جمهوری اسلامی با آن روبروست.

اگر در بهمن ۱۳۵۷ توانستند با شعار فریبکارانه ی مرگ بر امریکا و بعد در توافقی پشت پرده برنامه اشغال سفارت امریکا را فراهم کنند تا ذهن نیروی انقلاب را درگیر بحران فکری کرده از اهداف بعدی انقلاب منحرف کنند تا دستگاه دولت و ماشین سرکوب رژیم شاه را دست نخورده تحویل رژیم دست نشانده جدید کنند و از نیروی اجتماعی در تثبیت آن هزینه کنند، اینبار دقیقا برعکس آن برنامه ها می خواهند در نقش نیروی رهایی بخش از نوع آنچه در افغانستان پیش بردند پیاده سازند. البته قطعا بر این باورم این توطئه با توافق و مشارکت روسیه و چین انجام خواهد شد تا در پرتو آن بتوانند زمینه را برای حل اختلافات شان در مسائل دیگر از جمله در موضوع جنگ اکرئین و سوریه با نقاب بشردوستانه بر افکار عمومی حقنه نمایند.

در هر حال هرگونه غفلت و یا کوچک شمردن اقدامات دشمن اگر طفولیت سیاسی نباشد دال بر عدم احساس مسئولیت در قبال سرنوشت توده هاست.

پرتوان باد
خیزش قهرآمیز توده ها علیه جنایتکارترین، فاسدترین و تبهکارترین دولت سرمایه و مذهب
زنده باد انقلاب

دوازدهم فوریه ۲۰۲۳