فرزاد نازاری: رفراندوم بعد از انقلاب!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

علی افشاری در مقام نویسنده مهمان در سایت دویچه وله، از اصلاح طلب هایی که به برلین آمده بود تا ماتیک اصلاحات بر لبان کثیف جمهوری اسلامی بمالد … الان هم دست از سر رفراندم بر نمیدارند، همچون لاشخورانی در کمین نشسته اند تا که انقلاب مردمی به سرانجام برسد و زیر نظر سازمان ملل رفراندوم برگذار کنند و همچون رفراندوم سال 57 (جمهوری اسلامی آری یا نه) این انقلاب را هم مصادره کنند و بعد بیایند و مجلس موسسان حکومت همراهان دیروز جمهوری اسلامی و جدا شدگان امروز را تشکیل بدهند و یکبار دیگر سرنوشت و آینده مردم را به بازی بگیرند.

اشخاصی از قبیل افشاری که تا دیروز هم از آخور می خوردند وهم از توبره، اکنون که آفتاب جمهوری اسلامی را لب بام می بینند هنوز هم مثل دیروز از انقلاب توده ها وحشت دارند و اگر تا دیروز انقلاب برایشان خشونت بود ولولو خور خوره و همگی جز پشیمان های انقلاب قبلی بودند، اکنون که سیلاب خشم توده ها به راه افتاده، چون قدرت مقاومت ندارند می خواهند با این موج انقلابی همراه شوند.
این جماعت تا دیروز هرکسی را که مخالف اصلاحات در جمهوری اسلامی بود را به باد ناسزا می گرفتند و در کنار الله کرم می نشاندند( خنده دار است نه؟) !! ، این آقایان عجب حافظه ضعیفی دارند و یادشان رفته که اینها همان کسانی بودند که با پرچم گفتگوی تمدنها کنفرانس برلین را سازمان دادند و تلاش کردند چهره ای انسانی ازجمهوری اسلامی نشان دهند . اما پوزه شان از طرف ما کمونیست ها به خاک مالیده شد، جواب خود را همان موقع گرفتند و شکست خوردند.
اینها که امروز جز نویسندگان مهمان رادیوهای فارسی زبان معلوم الحال هستند دیر از خواب بیدار شده اند و می خواهند با حربه رفراندم از تشکیل شوراهای مردم جلوگیری کنند. رادیو دویچه وله و شورای گذار و بی بی سی و فرشگرد آب در هاون می کوبند و مجلس موسسان مد نظر این جماعت "راست" آلترناتیو توده ها نیست، این مردم قرار نیست که جمهوری اسلامی را سرنگون کنند و دو دستی انقلاب را به آقای افشاری و دویچه وله و راست تحویل دهند. در ثانی تا همین الان هم مردم دست رد به سینه سیاست رفراندوم پیشنهاد شده از طرف مرتجعین هم کیش افشاری ها، یعنی مولوی عبدالحمید و ملایان کردستان زدند. توده های به میدان آمده و انقلابی در شوراهای خود متشکل خواهند شد و کنگره سراسری شوراهای مردمی را فراخوان خواهند داد و اجازه نخواهند داد که انقلاب آتی ایران ملا خور و مصادره شود. رفراندم بعد از انقلاب نقشه ای است برای مقابله با شوراهای مردمی و کنگره سراسری این شوراها اما نقشه ای که از همین الان شکست خورده است.
مردم اگر هم مجلس موسسان تشکیل بدهند نه برای تعیین آقا بالا سر بلکه به منظور در دست گرفتن سرنوشت خود و قانون گذاری شورایی و انسانی، برای آزادی و برابری و به منظور بنیاد نهادن دنیایی بهتر تشکیل می دهند. مردم با تجارب ارزشمندی که از انقلاب 57 دارند اجازه نخواهند داد که کسانی همچون آقای افشاری و خیل اصلاح طلبان بی مقدار و شریعتمداریهای شورای گذار و شاهزاده و فرشگردیها برای آینده آنها تصمیم بگیرند.
توده های به پا خواسته از طریق شوراهای خود حکومت بعدی را هم تشکیل خواهند داد. آقای افشاری و همپالگی هایش نخست باید در دادگاههای مردمی به جرم شراکت در جنایت های جمهوری اسلامی جوابگو باشند و اگر بی گناه شناخته شدند، آنگاه می توانند مانند بقیه شهروندان جامعه در مورد آینده تصمیم بگیرند.
رفراندوم بعد از سرنگونی اسم رمز مصادره دوباره انقلاب آتی و دور زدن مردم در دخالت مستقیم در سرنوشت خود و بدیل سرمایه داری برای استمرار استثمار توده ها و استبدادی دیگر از نوع جمهوری اسلامی است…
معمولن نویسنده های مهمان حرف دل صاحب خانه را می زنند.
مردم زمانی به خوشبختی واقعی خواهند رسید که در شوراهای خود متشکل گردیده و هم قانون گذار و هم مجری قانون باشند. در واقع در یک دمکراسی مستقیم و بی واسطه امور خود را بدست بگیرند و این امکان پذیر نیست مگر با زیر و رو کردن تمامی مناسبات سرمایه داری موجود.
زنده باد بدیل اداره شورایی برای ایران آینده
پیش به سوی کنگره سراسری شوراهای مردمی

۱۰ دسامبر ۲۰۲۲