وتوویژی ئه سد نودینیان له گه ل عوسمانی حاجی مارف سکرتیری کومیته ی ناوندی حیزبی کومنیستی کریکاری کوردستان

 


دیدار - سه باره ت به کاریپه ری شه ری داگیرکه ری ئیسرائیل بو سه ر غه زه له ناو چه که و عیراق وتوویژی ئه سد نودینیان له گه ل عوسمانی حاجی مارف سکرتیری کومیته ی ناوندی حیزبی کومنیستی کریکاری کوردستان
دیدار - مصاحبه اسد نودینیان با عثمان حاجی مارف دبیر اول حزب کمونیست کارگری کردستان در رابطه با تاثیرات جنگ در عزه بر اوضاع سیاسی در منطقه و عراق 
https://www.facebook.com/asad.nodinyan.5/videos/3697172600611853
https://youtu.be/sc4PniqUU58

 

ویدئوهای دیگر