ورق برمیگردد! آخرین تلاش امریكا در ادامه نسل كشی

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

حزب حکمتیست (خط رسمی): بالاخره پس از یک هفته کش و قوس و تاخیر در اجلاس شورای امنیت، دولت امریکا با رای ممتنع خود به قطعنامه ای بی خاصیت، عملا و رسما آتش بس فوری و پایان دادن به کشتار مردم بیگناه فلسطین را وتو کرد. دولت امریکا با «تغییرات» پیشنهادی خود در «لحن» و «فرمولبندی های» قطعنامه، با تغییر «پایان فوری تخاصمات» به «ایجاد شرایط برای پایان دادن به خصومتها» و حواله دادن آتش بس به آینده ای نامعلوم، با حذف «نظارت سازمان ملل بر کمکهای ارسالی به نوار غزه» و تبدیل آن به پروسه ای بوروکراتیک و غیرممکن، عملا دست دولت فاشیست اسرائیل را در «پایان دادن به کار خود»، قتل عام مردم نوار غزه، باز گذاشت! 

تاخیر در اجلاس شورای امنیت تلاشی بود برای حفظ ظاهر «رهبری» امریکا و استتار انزوای امریکا در جهان و حتی در میان متحدین خود! تلاشی بود برای تطهیر چهره کریه و جنایتکارانه هیئت حاکمه امریکا، بعنوان جنگ طلب ترین، شرور ترین و جانی ترین قدرت میلیتاریستی جهان! تلاشی که علیرغم نورافکن میدیا روی این «پیشروی» و «امید»، در همان لحظه اول شکست خورد. 

افتضاح این نمایش تهوع آور چنان عریان بود که حتی میدیای رسمی و دست راستی در غرب حاضر به برجسته کردن قدردانی های بیمایه نماینده امریکا در سازمان ملل از دولت امریکا برای «تلاشهای خستگی ناپذیر دیپلماتیک» در دفاع از صلح و ادعاهای مکرر وی مبنی بر تثبیت نقش امریکا بعنوان «رهبر جهان آزاد»، نشدند و آنرا در رده اخبار درجه سه در گوشه ای منتشر کردند.   

افتضاح این بالماسکه شنیع چنان عیان بود که حتی رئیس سازمان ملل نتوانست فاصله خود با این قطعنامه بی یال و کوپال و بی خاصیت را اعلام نکند و بعنوان اپوزیسیون دولت امریکا یکبار دیگر خواهان آتش بس فوری و پایان دادن به جنایات دولت اسرائیل علیه مردم فلسطین نشود. حتی نادان ترین تحلیلگران قادر به مخفی کردن بی خاصیت بودن این قطعنامه و ادعای «تشدید کمکهای بشردوستانه» به مردم نوار غزه، زیر بمباران ارتش اسرائیل، نشدند. 

ممانعت دولت امریکا از توقف کشتار مردم فسلطین، حمایت سیاسی، نظامی، تسلیحاتی و مالی از دولت فاشیست اسرائیل در نسل کشی، بلوکه کردن کوچکترین تلاش برای محدود کردن ماشین کشتار جمعی دولت اسرائیل، آخرین میخ ها را بر تابوت «رهبر جهان آزاد» میزند. 

تلاشهای دولت امریكا برای ادامه توحش و جنایت وسیع علیه مردم فلسطین توسط دولت اسرائیل، تنها پرونده پر از توحش و بربریت دولت امریكا را نزد مردم متمدن جهان سنگین و سنگین تر میكند. بشریتی كه بیش از دو ماه است در سراسر جهان، با خواست پایان فوری جنایت در فلسطین و برسمیت شناختن حق آنها در داشتن دولت مستقل خود، زمین را زیر پای قاتلین مردم فلسطین به لرزه در آورده و صف به ظاهر متحد شان را شقه شقه كرده است. 

ادامه توحش اسرائیل زیر حمایت همه جانبه آمریكا، بیش از پیش عزم طبقه كارگر جهانی و مردم انسان دوست و صلح طلب را در دفاع از مردم فلسطین و پایان دادن به این بربریت راسخ تر کرده است. هر قطره خونی كه بر ویرانه های نوار غزه میریزد، هر خانه و مدرسه، هر کودكستان و بیمارستان و پناهگاهی که بر سر ساکنین آن فرو میریزد، هر انسانی كه در ویرانه های غزه کشته، آواره و سرگردان میشود، هر كودكی که بدست جلادان فاشیست اسرائیل جان خود را از دست میدهد، نیاز به دخالت بیشتر طبقه كارگر و بشریت متمدن و مقابله با عاملین این توحش و به زیر کشیدن دیوار اقتدار نظم خونین جهانی به رهبری آمریكا را فوری تر میكند.

این توحش و كشتار، این وقاحت در دفاع از نسل کشی، این بیشرمی در توهین به شعور بشریت متمدن نمیتواند ادامه پیدا كند! فشار جنبش میلیونی مدافع مردم فلسطین در سراسر جهان، نیروی فاشیست و جنگ طلب چه در اسرائیل و چه در امریكا را افسار خواهد زد. قتلگاه غزه به میدان شكست و از پادرآمدن فاشیسم اسرائیل و «رهبری امریکا» و میلیتاریسم تبدیل میشود. شکست این فاشیسم سرآغاز محاكمه جنایتكاران جنگی، از روسای فاشیست اسرائیل و آمریكا تا حامیان آنها در غرب توسط جنبش دادخواهی مردم فلسطین به جرم جنایت علیه بشریت خواهد بود.

بشریت متمدن، آزادیخواه و انسان دوست این جنایت را نخواهد بخشید! ورق برمیگردد و انزوای امروز به شکستی سخت و عقب راندن فاشیسم و میلیتاریسم «رهبر جهان آزاد» تبدیل خواهد شد.  

حزب حکمتیست (خط رسمی)
۲۳ دسامبر ۲۰۲۳