رئیسی قاتل پیشکسوت نظام کشته شد!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

حزب حکمتیست: صبح امروز دوشنبه ٣١ اردیبهشت، رسانه های رژیم اسلامی از زبان سخنگوی دولت، سقوط بالگرد حامل رئیسی و همراهان را تائید کردند. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه، سید محمد آل هاشم امام جمعه تبریز، مالک رحمتی استاندار آذربایجان، سید مهدی موسوی رئیس یگان حفاظت رئیس‌ جمهور، سرهنگ خلبان سید طاهر مصطفوی، سرهنگ خلبان محسن دریانوش و سرگرد فنی بهروز قدیمی از کشته شدگان این سقوط هستند.

در این میان رئیسی یکی از بدنام ترین و مخفوف ترین جلادان حکومت است که در اذهان صدها هزار خانواده های داغدیده تجسم سبعیت و آدمکشی است. نام او یادآور طناب دار و قتل و خونریزی است. "قصاب" و "جلاد" و "قاتل" از صفاتی اند که رئیسی به آن شهرت دارد. رئیسی مشق جنایت و آدمکشی را از جوانی آموخت، در بیست سالگی به دادستانی کرج گمارده شد و قدم به قدم با آدمکشی و جنایت نردبان ترقی را طی کرد. در موقعیت دادستان کل کشور، دادستان دادگاه ویژه روحانیت، معاون قوه قضائیه، رئیس قوه قضائیه؛ پرونده قطوری از جنایت و قتل عمد زیر بغل دارد. ابراهیم رئیسی از اعضای هیئت مرگ خمینی در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ١٣٦٧ است. جلادی که دهه ها با خونسردی و اطاعت کامل از نظام خون ریخت، کسی که در دوره او هزاران زن و مرد معترض و انقلابی را کشتند و کور کردند و به زندان افکندند. "سید مظلومانی" که برای نوکری سرمایه داران، وسیع ترین تهاجم را به زندگی و کار کارگران سازمان داده بود و در راس جنگ علیه زنان قرار داشت، در قعر سقوط کرد و پرونده اش بسته شد.  

بدون تردید دنیا بدون رئیسی ها دنیای قابل تحملتری است. شادی مردم ایران و داغدیدگان و خانواده های جانباختگان، تنها واقعیت ساده رابطه بشدت خصمانه مردم و حکومت اسلامی را منعکس میکند. برخلاف اعلام همدردی شرم آور دولتهای مرتجع منطقه و کشورهای غربی با کشته شدن یک جلاد منفور جمهوری اسلامی، ما شریک شادی و خصم مردم از حکومت اسلامی هستیم. جمهوری اسلامی حکومت رئیسی هاست و روی دوش جلادانی مانند رئیسی ها تاکنون سرپا مانده است. 

سرنگونی جمهوری اسلامی در دستور روز جامعه است. دادگاه های محاکمه و مجازات سران و کاربدستان بیش از چهار دهه جنایت پرونده امثال رئیسی را نیز ورق خواهد زد. 
 
مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری

حزب کمونیست کارگری – حکمتیست
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳- ۲۰ مه ۲۰۲۴