در گرامیداشت رهبرسیاسی و فرمانده برجسته کمونیست رفیق حسین مرادبیگی ( حمه سور)

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

آگهی برگزاری مراسم حزب کمونیست کارگری- حکمتیست در لندن / در گرامیداشت رهبرسیاسی و فرمانده برجسته کمونیست رفیق حسین مرادبیگی ( حمه سور)