دستگیری فعالین کارگری در مراسم بزرگداشت صمد شعبانی

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

امروز جمعه ۲۰ اسفند در مراسمی که برای بزرگداشت زنده یاد صمد شعبانی در کرج برگزار شد، در همان نخستین دقایق اولیه برنامه با ورود نیروهای امنیتی و دستگیری تعدادی از شرکت کنندگان خاتمه یافت. بر اساس اطلاعات موجود این حمله ازقبل مهندسی و برنامه ریزی شده بود. در همان محل برنامه با ضرب و شتم بسیار وحشتناک تعدادی از شرکت کنندگان و بازجویی از حاضرین که با فیلمبرداری از تمام آنها در همان محل صورت گرفته همراه بوده است.

تمامی تلفن های همراه شرکت کنندگان را ضبط می کنند و از آنان تعهد گرفته می شود، تعدادی از آنها را ازاد می کنند. اخبار موجود تایید می کند که متن تعهد از قبل آماده وچاپ شده بود در متن تعهد محل برگزاری مراسم قید شده بود. شرکت کنندگان در صورتی آزاد می شدند که باید متن مربوطه را امضا و تعهد می کردند دیگر هرگزدر این محل حاضر نمی شوند. سپس دو ماشین که یکی متعلق به وزارت اطلاعات بوده علیرضا ثقفی و هاله صفرزاده را و ماشین نیروهای انتظامی سایر شرکت کنندگان دستگیرشده را را با خود می برند.
باید اشاره کرد که در چهار دهه گذشته نیروهای امنیتی با ایجاد رعب و وحشت سعی کرده اند که نگذارند کارگران برنامه مستقلی داشته باشند حتی دور هم جمع شدن تعدادی از کارگر را هم بر نمی تابند.
کارگران نه می توانند حق تشکل مستقل داشته باشند ، نه حق برگزاری برنامه های کارگری را دارند. حکومت اسلامی حتی برگزاری برنامه یک عزیز از دست رفته را خطری برای موجودیت سرمایه داری خودشان می داند.
کانون مدافعان حقوق کارگر این دستگیریها را محکوم و خواهان آزادی سریع دستگیر شد گان است.
کانون مدافعان حقوق کارگر