ناصر بابامیری: بیش از دو هزار نفر بر اثر زلزله در هرات و حومه جان باختند! و یک مطلب دیگر

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

یادداشت هفته: ساعت 11:11 روز شنبه 7 اکتبر 2023 زلزله ای با قدرت 6.3 در مقیاس ریشتر شهر هرات و ایالتهای پیرامونش را در افغانستان بشدت تکان داد. گزارشها حاکی از اینست تا کنون بالغ بر دو هزار نفر جانباخته اند و هزاران نفر زخمی و یا هنوز زیر آوار مانده و ده ها هزار نفر نیز بی سرپناه مانده اند و چشم به صف آزادیخواهی و بشردوست در سراسر جهان دوخته اند تا به یاریشان بشتابند اگر "برده داری اسلامی تروریستی طالبان" در این کشور مانع آن نشود.

کشوری که در بیان واقع توده های میلیونی زنان و مردان و کودکان پایان اشغالگری آمریکا و متحدانش تازه شروع جنگ نیابتی دیگری بود که آمریکا و غرب ادامه آنرا به طالبان سپردند. این برداری اسلامی دو سال است آنجا کل جامعه را گروگان گرفته و معترضان و خصوصا زنان شورشگر را به گلوله میبندد و از دم تیغ میگذارند و زندگی جهنمی پیشین در اشکال متوحش آن و با نظارگری دول سرمایه داری در جریانست. حالا برای یک لحظه در نظر بگیرید زلزله هم در بخشی از ایالاتهای کشور بوقوع پیوسته، واضح است مردم اسیر این توحش وضعیتی دو صد چندان جهنمی را دارند سپری میکنند. چرا که طالبان هم نظیر سایر "امارات اسلامی" این پدیده زلزله را برای مردم خشم خدا بر بندگانش معنا میکند و میگوید «شما به زندگی کنونی تان معترض و ناراضی هستید و به این خاطر قهر خدا بر شما نازل گشته است»! جامعه افغانستان در چنگال متوحشینی اسیرند که با ابتدائی ترین نشانه های زندگی شهری بیگانه اند و به رسم پیشوایانشان در اعصار پیشین زندگی میکنند و حیات در جامعه افغانستان را به تباهی کامل کشانده اند. آوارگانش هم اگر جان سالم به در برند و به مکانی امن تر برسند، بعید نیست تا پایان زندگی کابوس دهه ها جنگ و کشتار رهایشان کند. و آنانکه به کشورهای همسایه افغانستان اعم از ایران و عراق و ترکیه مهاجرت میکنند اگر چه از مرگ خلاص میشوند اما باز مخاطرات جدی و زندگی مشقاتباری را پیش رو دارند. بدلیل اینکه رژیمهای حاکم بر این کشورها نیز سرنوشتی مشابه آنها برای شهروندان خودش بوجود اورده اند. و این رژیم ها نیز اگر چه آنها را بعنوان نیروی کار ارزان بخدمت میگیرند اما مناسبات تفرقه افکنانه و تبعیض آمیز از سوی خود این رژیمها چنان سیستماتیک در میان اقشار و لایه های مزدور خود در جامعه گسترانده که مهاجران افغانی زندگی بمراتب دشوارتر از شهروندان خود این کشورها را آزمون کنند. کمااینکه طی سالهای اخیر اشاعه سیاست بغایت فاشیستی افغانی ستیزی در این کشورها اوج بیشتری گرفته است و رژیم ایران هم از آن نهایت بهره برداری میکند. این رژیمها از یکسو کارگران افغانی را بعنوان نیروی کار ارزان اجیر میکنند و از دیگر سو سیاست ضد کارگری تفرقه فکنانه را میان کارگران تعقیب میکنند. با اشاعه سیاست ضد کارگری" کارگر بومی و غیر بومی و خودی و غیره خودی!" میخواهند به کارگران "بومی و خودی" بقبولانند یکی از عاملهای پدیده بیکاری کارگران افغانی هستند و این خود بر وخامت اقتصادی کشور افزوده است و از اینطریق کارگران را با دسته بندیهای کاذب به جان همدیگر بیاندازند.
مردم هرات اکنون در کشوری که در محاصره طالبان است زلزله هم خانه ها را بر سرشان آوار نموده. مردمی که هنوز کابوس جنگ و کشتار و مرگ دو دهه پس از رویداد تروریستی 11 سپتامبر 2001 بدست القاعده به بورج های دو قلو در آمریکا و متعاقبا اشغالگری این کشور از سوی آمریکا و شرکایش رهایش نکرده بود. کشوری که پس از دو دهه جنگ بین دو قطب تروریستی، تمام زیر ساختهای شهری آن ویران گشت و خاک مرگ بر آن پاشیدند و جهنمی به پهنای این سرزمین برایش ساختند. کشوری که دیدیم پس از بیست سال جنگ، وقتی استراتژی سیاسی اشغالگری آنها نه تنها در افغانستان بلکه در عراق و سایر منطقه با ناکامی مواجه گشت، چگونه 11 سپتامبر 2021 این اشغالگران که خود را پیام آور "دمکراسی غربی " به خاورمیانه قلمداد کردند( البته بخوانید پیام آوران مرگ) شروع به عقب نشینی قهرمانانه کردند و به شیوه از پیش برنامه ریزی شده بخش عمده پایگاهها را از نیرو تخلیه و تجهیزات نظامی آنرا دو دستی تقدیم نیروهای متوحش طالبان کردند، تا بتواند شعله کشتار و جنگ نیابتی را برای دهه ها در این کشور بر افروخته نگه دارد و مردم از چنگال گرگ رها شوند و در چنگال کفتار طالبان گرفتار آیند! میخواهم بگویم اکنون بخشی از جامعه ای بالغ بر چهل میلیون که از یکسو گروگان نیروهای ارتجاعی ضد زن، ضد کودک و ضد هر درجه از تمدن است، و خانه هایی که هنوز از سوی طالبان بر سرشان خراب نشده بود، زمین لرزه آنرا با خاک یکسان کرده و نیازمند کمکهای فوری هستند. کشوری که اکثر زیرساختهای شهری آن طی این چند دهه از سوی دو قطب تروریستی تماما نابود شده، حتی بادی تند بوزد یا سلی عادی جاری شود بیاید فاجعه ای در پیش باشد، معلوم است با چنین زلزله ای دچار چه فاجعه ای دهشتبار میگردد. 
جا دارد از اینطریق با خانواده جانباختگان ابراز همدردی نمود و برای مصدومان آرزوی بهبودی نمود.می طلبد در سراسر جهان کمک های بشردوستانه را سریعا بسوی زلزله زدگان در شهر هرات و سایر مناطق آسیب دیده روانه نمود تا حتی الامکان بتوان جلو تلفات بیشتر را گرفت. کمپین کمک های مالی از کانالهای مناسب براه بیفتد که برداری اعمال شده طالبان نتواند آنرا بالا بکشد. 
به یاری زلزله زدگان هرات بشتابیم
09.10.2023

 

 


در نفی و محکوم نمودن جنگی که منافع دو کمپ تروریستی را تامین میکند!

ناصر بابامیری
حملات سازمانیافته و غافگیرانه نیروهای نیروهای مسلح حماس در سحرگاه روز 7 اکتبر 2023 به مناطق تحت سلطه دولت اسرائیل که موجب کشته و زخمی شدن ده ها و صدها نفر نظامی و انسان بیگناه اسرائیلی شد، دولت فاشیستی ناتانیاهو را ودار به حملات موشکی تلافی جویانه نمود که یکبار دیگر تعرض سبعانه به غزه را از سر بگیرد. متعاقبا در دو سوی این جنگ تروریستی صدها نفر کشته و هزاران نفر که اکثریت انسان های بیدفاع هستند گوشت دم توپ شوند. یکطرف این جنگ افروز چندین دهه دولت فاشیستی ناتانیاهو و طرف دیگر نیروهای مرتجع اسلامی از حماس گرفته تا جهاد اسلامی و سازمان فتح هستند. رژیم ناتاناهو سالهاست با اشغالگری خود و حملات وحشیانه هوایی و زمینی بمب بر سر ساکنان منطقه نوار غزه فرو می ریزد و هر روزه جان تعدادی انسان بیدفاع را می گیرد. دولت فاشیستی اسرائیل با گسترش دامنه این جنگ تروریستی با یک تیر دو هدف را می زند. از یکسو با تعرض سبعانه به سرزمین فلسطین و دمیدن بر آتش جنگ تروریستی میخواهد پدیده حل مسئله فلسطین لاینحل باقی بماند و این استراتژی سیاسی کشورهای غربی اعم از آمریکا و دیگر شرکایش نیز میباشد تا به اهداف منطقه ای خود در خاورمیانه دست بیابند. از دیگر سو رژیم ناتانیاهو از تداوم این جنگ تروریستی برای سرکوب و تعرض افسار گسیخته به جنبشهای پیشرو در دورن اسرائیل نیز نهایت استفاده میکند. در سوی دیگر این رژیم فاشیستی و در سرزمین فلسطین نیز در غیاب یک نیرو و جنبش پیشرو  جک و جانورهای نیروهای اسلامی مذکور نیز که هر کدام مورد حمایت مالی و لجستیکی دول تروریستی منطقه اعم از رژیم ایران، لیبی، افغانستان و عراق ...و شیوخ عربی هستند، پشت مردم بیدفاع فلسطین سنگر گرفته و آسایش و امنیت را از کل شهروندان منطقه سلب نموده اند، زمینه برایشان فراهم گشته تا بر آتش این جنگ افروزی تروریستی بدمند. 
طی روزهای گذشته صحنه های نمایش متوحشانه هر دو قطب تروریستی، صف آزادیخواهی و برابری طلبی را دوباره در شوک و بهت فرو برد. هم از آتش موشکهای شلیک شده تلاویو بسوی نوار غزه که آسمان اسرائیل را نظیر جشنهای نظامی چراخان کرده بود و آنسوتر خانه ها را بر سر صدها و هزاران نفر در غزه آوار میکرد و انسانهای بیدفاع تکه و پاره میشدند، و هم از ارتجاع وحوش نیروهای اسلامی که به شیوه طالبان، القاعده، النصر و حشد شعبی و جلادان رژیم ایران انسانها را از لبه تیغ می گذارنند و اسرای نظیر «شانی لوک» را چگونه مورد تعرض جنسی قرار داده و از پشت به ماشین می بندند تا دنیا زجرکش کردن آنرا مشاهد کند که ظرفیت سبعیتشان مرز نمی شناسد.
این جنگ ارتجاعی تماما بی ربط به مردم اسرائیل و فلسطین است. این جنگ، جنگ منافع دو قطب تروریستی در جهان را تامین میکند. این جنگ افروزی یکسرش منطقه ایست و کشورهای اسلامی طراح آنند و سر دیگرش جهانی است و دول غربی آنرا هدایت و رهبری میکنند. مردم اسرائیل و فلسطین برای اینکه بیش از این قربانی این جنگ افروزی نگردند راهی ندارند، جز اینکه اکثریت عظیم شهروندان در دو سوی این سرزمین که کارگران و فرودستانند، و دهه هاست این پدیده ستم و تبعیض و جنگ افروزی از انها قربانی میگیرد و هزینه های بسی سنگین برایشان در پی داشته، مبارزاتشان را بهم گره بزنند و شر نمایندگان این دو قطب تروریستی را که بیشترین هزینه آنرا مردم بیدفاع متحمل میشودند، از سر خود کوتاه کنند. کارگران و فرودستان اسرائیلی و فلسطینی نباید توان خود در برابر سرکوبگری رژیم فاشیستی ناتانیاهو و نیروهای مرتجع اسلامی اعم از حماس، جهاد اسلامی و سازمان فتح را دست کم بگیرند. با اتحاد و همبستگی مردم فلسطین و اسرائیل می توان تناسب قوا را تغییر داد و یکبار برای همیشه شر این دو کمپ تروریستی را از سر خود خلاص کرد و به جنگ فاشیستها و نیروی رژیمهای اسلامی پایان داد و در کنار همدیگر زندگی فارغ از هر گونه تبعیض و نابرابری را سازمان داد و تجربه نمود. 

08.10.2023