این فاجعه غیر قابل کنترل نبود! (در مورد سیل در شهرستان استهبان)

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

متاسفانه عصر روز جمعه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۱ برابر با ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۲ با بارندگی شدیدی در شهرستان استهبان و طغیان رودخانه رودبال ۲۲ نفر جان خود را از دست داده اند. آمارهای مختلفی در مورد مفقود شدگان در این ماجرا بیان شده است. بر اساس اخبار منتشره شده مردم تعدادی از روستاهای مسیر رودخانه رودبال دچار خسارات زیادی شده اند. خبرگزاری های رسمی جمهوری اسلامی به روال همیشگی بر "تلاش" روسای خود در محل، فعالیت "جدی" واحد های امداد رسانی، بسیج سپاه و نیروی انتظامی برای "كمك" به مردم محل و.... پرداخته و از این فاجعه به نام "وقایع طبیعی كه قابل پیش بینی نیست" و "غافل گیركننده" نام برده اند.

اما بر خلاف این ادعاهای كذب، با رشد امكانات و علم، علاوه بر اینكه تشخیص بارندگی های شدید امری پیش پاافتاده است، بعلاوه كنترل سیل و دست زدن به اقدامات پیشگیرانه از بدیهی ترین اقداماتی است كه میتوان انجام داد و مانع چنین فجایع انسانی شد.

ادعاهای رسانه ها و مقامات جمهوری اسلامی در خصوص سیل شهرستان استهبان و اقدامات و برخورد مسئولانه آنها كه طبق گفته خودشان حداقل جان ۲۲ نفر را گرفته است، بی شرمانه و كذب است. این اولین بار نیست چنین اتفاقاتی كه میتوان پیش بینی و كنترل کرد ، به فاجعه ای انسانی تبدیل میشود. سیل و زلزله كه هر ساله جان صدها انسان را در ایران میگیرند، عده ای خانه و كاشانه خود را از دست میدهند و آواره و خانه بدوش میشوند، امروز و در همین نظامهای سرمایه دارای در بسیاری از كشورها كمترین تلفات را دارند. بعلاوه بعد از هر فاجعه ای از این قبیل حاكمیت به نام "واقعه طبیعی" و "غیر قابل كنترل" و "بلای آسمانی"، از زیر بار ابتدایی ترین مسئولیت در قبال خساراتی كه به مردم وارد شده، كمك به خانواده هایی كه آواره و بی خانمان شده ، كسانی كه عزیزان خود را از دست داده اند، سرباز میزند.

مردم در ایران، از بازماندگان قربانیان زلزله، سیل و ... تا مردمی که برای امداد به یاری همنوعان خود میروند، حق دارند انگشت اتهام را نه به سوی طبیعت که به سوی حاکمیتی نشانه بروند که چهل و چند سال است مانند طاعون خود را به این جامعه تحمیل کرده است.

حزب حكمتیست (خط رسمی) ضمن ابراز تاسف از این ماجرا و تسلیت به خانواده و بستگان قربانیان، جمهوری اسلامی را مسئول مستقیم این فاجعه میداند. اینبار هم امداد، یاری رسانی و نجات مردمی که در اثر سیل زندگی و کاشانه خود را از دست داده اند روی دوش ما بود. مائی که سالها است آموخته ایم عمق انساندوستی مان را با اتحاد و همیاری و کمک رسانی به همنوعان خود به جهانیان نشان دهیم.

تا زمانی كه این حاكمیت روی كار است، قربانی گرفتن از مردم محروم هر روز به دلیلی بخشی از زندگی مردم در ایران است. فقر و بی حقوقی و گرانی، جنایت و استبداد و همزمان سیل و زلزله و كرونا و عدم جوابگویی حاكمیت همگی به بلای جان مردم تبدیل شده اند. راه نجات واقعی و كم دردسر به گور سپردن جمهوری اسلامی و بدست گرفتن سرنوشت جامعه توسط طبقه كارگر و مردم آزادیخواه ایران است.

حزب حكمتیست(خط رسمی)

دوم مرداد ۱۴۰۱- ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۲