کارگر زندانی، معلم زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

کارگر زندانی، معلم زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد! جان زندانیانی که در اعتصاب غذا هستند در خطر است!شورای استکهلم جهت افشاء هر چه بیشترجنایات جمهوری اسلامی، پخش اخباراعتصابات و اعتراضات معلمان، بازنشستگان، زنان و دیگر اقشار جامعه، برای افکار عمومی در سوئد و در اعتراض به دستگیری ها، همچون گذشته، پیکت ها وتجمعاتی در شهر استکهلم برگزار میکند.


شنبه ۲۳ یولی، ساعت ۴ بعد از ظهر در مینت توریت پیکت خواهیم داشت ، همراه با پخش اطلاعیه و سخنرانی به زبان سوئدی.
ضمیمه جهت اصلاع رسانی و در صورت امکان درج ارسال می شود
با سپاس از شما
شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران ـ استکهلم
http://shora.se/

Tel: 0732556537