به تشنج آفرینی پایان دهید!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

به کمیته رهبری کومه‌له (سازمان کردستان حزب کمونیست ایران) اخیرا اطلاعیه‌ای از طرف دبیرخانه کومه‌له منتشر شده و از هفت نفر از اعضای کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران که عضو کومه‌له نیز می‌باشند و از خارج کشور به کردستان رفته تا در اردوگاه مستقر شوند، خواسته است که اردوگاه را ترک کنند. در غیر این‌صورت مسئولیت عواقب آن به عهده خود آنان است!‌ استدلال دبیرخانه کومه‌له این است که طرفداران دبیرخانه و کمیته رهبری کومه‌له متشنج شده‌اند و قابل کنترل نیستند و ممکن است اتفاقات ناگواری بیفتد.

مسئول دبیرخانه کومله علاوه بر این پیشبینی کرده که اعضای کمیته مرکزی حزب که به اردوگاه رفته‌اند، اردوگاه را ترک نخواهند کرد و نتیجه‌اش "ایجاد تشنج در سطح تشکیلات علنی و مسلح است، تشنجی کە ممکن است عوارض و عواقب ناگواری بدنبال داشتە باشد" و اعلام می‌کند هر اتفاق ناگوار روی دهد مسئولیتش به‌عهده هفت نفری است که به اردوگاه رفته‌اند!
این نوع تهدیدات و هشدارها بسیار آشنا و معنی آن بسیار روشن است. هر سازمانی که معتقد است افراد مسلحش قابل کنترل نیستند و تحریک می‌شوند، عملا با این هشدارها دارد نیروی خود را تحریک می‌کند و برای ایجاد تشنج و درگیری بخط می‌کند و سازمان می‌دهد. این ادبیات عیناً ادامه همان ادبیات و همان رفتاری است که زمانی عبدالله مهتدی علیه کومه‌له انجام داد و هنگام جدایی از کومه‌له و برای امتیاز گرفتن دست به اسلحه برد.
از کمیته رهبری کومله می‌خواهیم فورا این هشدار را پس بگیرند و به این رفتارها و تشنج آفرینی‌ها پایان دهند. سال ۱۹۹۱ در حالیکه بیش از هزار نفر نیروی مسلح در اردوگاه های کومه‌له بود جریان کمونیسم کارگری نگذاشت اوضاع به دست امثال عبدالله مهتدی بیفتد و بسیار متمدنانه جدایی را هدایت کرد. نه خون از دماغ کسی آمد و نه شاهد چنین ادبیاتی بودیم. برعکس در اوج همکاری با رفقایی که قصد ادامه کاری کومه‌له را داشتند جدایی را سازمان دادیم و در کمال صمیمیت و رفاقت اردوگاه ها را ترک کردیم و سنتی بسیار انسانی و مدرن را از خود بجا گذاشتیم. امیدواریم اینبار نیز مطابق با سنت گذشته رفتار کنید.
حزب کمونیست کارگری ایران
۱۰ ژانویه ۲۰۲۲ (۲۰ دی ماه ۱۴۰۰)