این تهدید و گردن‌کشی شکست خواهد خورد!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

اطلاعیه دفتر كردستان حزب: در حاشیه تهدیدات سپاه پاسداران علیه مردم کردستان و اپوزیسیون مستقر در آنجا! ورود و هزیمت آمریکا نتیجه ای جز سپردن خاورمیانه به دست انواع وحوش قومی و اسلامی در پی نداشته است. خاورمیانه امروزی، خاورمیانه خونین، خاورمیانه ویران شده، عروج انواع داعش، طالبان، القاعده و بعلاوه دخالت دولتهای مرتجع منطقه و از جمله جمهوری اسلامی، تخاصمات میان این دولتها، تلاش آنها برای بهبود و تحكیم موقعیت محلی و منطقه ای خود و مخاطراتی كه برای مردم محروم خاورمیانه ایجاد میكنند، نتیجه مستقیم سیاستهای مخرب دول غرب و بیش از همه آمریکا تا این لحظه بوده است.

سپردن افغانستان به دست طالبان و رها كردن گردن خود از زیر بار مسئولیت در مقابل مردم این كشور، سیاست سرراست غرب در این منطقه است. بر متن چنین اوضاعی و در دل بلبشو و هرج و مرج موجود در منطقه، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران فرصت را غنیمت شمرده و مردم کردستان عراق و بعلاوه نیروهای اپوزیسیون مستقر در كردستان عراق را تهدید به حمله نظامی کرده است . "محمد پاکپور" فرمانده نیروی زمینی سپاه به مردم و خانواده هایی که در اطراف پایگاه های نیروهای اڀوزیسیون كرد مستقر در این منطقه زندگی می کنند هشدار داده است و تهدید کرده است که اطراف این پایگاهها را خالی کنند. پایگاه های موجود در عمل مرکز زندگی خانواده ها و کودکان و فرزندان افراد اپوزیسیون هستند. تهدید نظامی مردم كردستان عراق، خانواده و بستگان نیرو های اپوزیسیون جمهوری اسلامی و احزاب و جریانات مستقر در این منطقه، نه تنها قلدری و افسارگسیختگی جمهوری اسلامی كه بعلاوه بیان اشكار تروریسم این حاكمیت است.

اقدام جمهوری اسلامی برای حمله نظامی و تهدید مردم کردستان عراق و نیروهای اپوزیسیون كرد مستقر در این منطقه، گوشه ای از تلاش این حاكمیت برای نشان دادن توان نظامی و قلدری در منطقه با هدف نجات حاکمیت از زیر ضرب جنبش اعتراضی و انقلابی در خود ایران و در سطح سراسری است. نظامی که در دور اخیر به وسعت کل جامعه ایران با موج عظیم اعتراضات اجتماعی بر علیه فقر و فلاکت، تورم و گرانی و برای رفاه و آزادی و ... روبرو بوده است. حاکمیتی که در برابر جامعه معترض ایران به زانو در آمده، تلاش خواهد کرد به هر بهانه ای توازن قوا را به نسبت خود از جمله با موشدوانی در عراق، در یمن و در سوریه و... تغییر دهد. چنین تهدیدهایی نمی تواند خارج از این تلاش معنی پیدا کند. تلاشی که به طور قطع با شکست روبرو خواهد شد. فضای نفرت و بیزاری و اعتراضی بر علیه حاکمیت بورژوا اسلامی چنان در جامعه عمیق است که تغییر توازن قوا و پیشروی حاکمیت را با شدت به شکست می کشاند. اینرا جامعه اعتراضی ایران تضمین خواهد کرد.
مردم چه در کردستان ایران و چه در کردستان عراق نیز نباید به جمهوری اسلامی اجازه دهند که چنین تحرکات و تهدیدهایی را ایجاد نماید. نباید اجازه دهند که این وحوش درنده حاکم در ایران، به هر بهانه ای محیط زندگی مردم را به میدان تروریسم عنان گسیخته خود تبدیل کنند. باید متحدانه و در سطحی گسترده در برابر تلاشهای جمهوری اسلامی برای نا امن کردن منطقه اعتراض کرد. بعلاوه احزاب ناسیونالیست كرد در كردستان عراق كه هر كدام با یكی از دول مرتجع و تروریسم منطقه از جمله جمهوری اسلامی و تركیه در ساخت و پاخت اند و پای آنها را به كردستان عراق باز كرده اند، در مقابل چنین تهدیدهایی و هر اعمال ترویستی ایران مسئولند.

دفتر کردستان حزب حکمتیست (خط رسمی) تهدید مردم کردستان عراق و بعلاوه اپوزیسیون مستقر در كردستان عراق و خانواده های آنها را محکوم می کند. دفتر کردستان به مردم کردستان عراق فراخوان می دهد که در برابر تهدیدهای علنی و تروریستی سپاه پاسداران در سطحی وسیع و اجتماعی اعتراض نمایند و اجازه ندهند که جمهوری اسلامی و دول مرتجع منطقه در سایه حاكمیت احزاب میلیشیایی در این منطقه و در ساخت و پاخت با آنها محیط و محل زندگی آنها را نا امن و تروریزه نماید. باید متحد شد، باید اعتراض کرد و باید تلاشهای جمهوری اسلامی را به شکست کشاند.

دفتر کردستان حزب حکمتیست (خط رسمی)
۸ سپتامبر ۲۰۲۱