اطلاعیه خبری: کارگران ماشین سازی بهمن موتور وارد اعتصاب شدند

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

بنا به خبر دریافتی کارگران هولدینگ بهمن موتور دو روز است که وارد اعتصاب شدند. این اعتصاب برسر افزایش دستمزد و اعتراض به اخراج چند نفر از کارگران است که بدنبال اعتصاب روز پنجشنبه دو هفته قبل با بهانه های مختلف اخراج شدند. اعتصاب مهر ماه کارگران نیز برسر افزایش دستمزد و اعتراض به شرایط کار بوده است. ابراهیم پور از مدیران ارشد بهمن موتور با لحنی آمرانه به کارگران اعتصابی گفته است: «همین است که هست»! کارگران در پاسخ به این مدیر ارشد سرمایه داران نیز تهدید کردند که اعتصاب و اعتراض را به داخل شهر می کشانند.

بهمن موتور در اردیبهشت سال جاری نیز در سالنهای مونتاژ اعتصاب کرد که بسرعت بخشهای دیگر را دربرگرفت و مدیریت سریعا با عقب نشینی به خواست کارگران رسیدگی کرد. اما باز زبانشان دراز شده و بخاطر اعتصاب، کارگر اخراج می کنند و میگویند «همین است که هست»! دوره اینکه چند کارگر را شناسایی کنید و بترسانید و اخراج کنید، گذشته است. پور ابراهیم هنوز نفهمیده که ایران دستخوش انقلاب است و نباید زبان درازی کند؟ نمی فهمد زبان درازی اینروزها برای آخوند و سرمایه دار ریسک دارد؟ جواب کارگران به پور ابراهیم و کارفرمایان قاطع است: به خواستهای کارگران فورا پاسخ دهید در غیر اینصورت اعتصاب را به داخل کرج و جاده قدیم می کشانیم و با فضای اعتراضی موجود در شرکتها، اعتصاب در قطعه سازی ها و توابع مجتمع کروز شروع خواهد شد.
شرکت بهمن موتور با ٣٧٠٠ کارگر وابسته به مجتمع کروز در جاده قدیم کرج واقع است. کشاورز و علیپور از سرمایه داران بزرگ و صاحبان کروز هستند که بیشتر وقت شان را در آمریکا زندگی میکنند. کروز یکی از مجتمع های بزرگ قطعه سازی و از سهامداران بزرگ شرکتهای مهم خودروسازی کشور است.

مرگ بر ستمگر، درود بر کارگر!
مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادیُ برابری، حکومت کارگری
حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست
۱۰ آبان ۱۴۰۱- ۱ نوامبر ۲۰۲۲