بهروز سورن: یک خیزش سراسری و ده نکته

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

بسیار گفته شده است که قتل مهسا ( ژینا ) امینی بهانه ای برای به خیابان آمدن مردم و بخصوص زنان و اعتراضات سراسری جاری بوده است.چنین نیست. قتل فجیع این دختر جوان و مثله کردن آرزوهایش در زندگی و داغدار شدن خانواده او و جریحه دار شدن احساسات انسانی میلیونها شهروند کشورمان باندازه کافی انگیزه بخش این برآمد مبارزاتی جدید بوده است. اینهم درست است که پیشینه جنایات دستگاههای امنیتی در فرازهای جنبش مبارزاتی مردمی چونان آتشی زیر خاکستر این روزها شعله کشیده است.بنابر این وارد کردن ضربه مغزی به مهسا دختر بیگناه و زیبای مردم کشورمان جنایتی فجیع و همزمان جرقه و کاتالیزاتور خروش سراسری ضد دیکتاتوری و ارتجاع مذهبی هست.

زنان قهرمان ایران در این موج اعتراضی ثابت کردند که بدون مشارکت و دخالت مستقیم آنها هیچ تحولی بنیادین صورت نخواهد گرفت. عیار دخالت آنها در اعتراضات نوبه ای تاکنونی هرگز در این حد و اندازه دیده نشده است.لغراق نیست چنانچه این انقلاب را زنانه بنامیم. زنان ایران در چهل و اندی سال پیش ستم مضاعفی را تجربه کرده اند و طبیعی است که در صف مقدم مبارزه علیه حاکمیت قاتلان و فاسدان اسلامی قرار داشته باشند.

هنرمندان, ورزشکاران, نویسندگان داخل کشور نیز با اظهارات و یا نمایشهای اعتراضی یا با پست هایشان در شبکه های اجتماعی نشان دادند که در جای خود و همراه امواج اعتراضی مردمی میتوانند خطر کنند و در کنار مردم کشورمان بایستند.این تغییر روش و منش بسیاری از آنها را نمیتوان با خطاهای آنها در گذشته پس زد و حقیقت این است که خارج از اراده و داوری های ما نیروی تاثیر گذاری بر روند پیشرفت این اعتراضات نیز خواهند بود.

انعکاس وسیع تحولات جاری در رسانه های بینالمللی و صفبندی های منطقه ای در برابر اتحادیه اروپا و آمریکا و وابستگانش فضای مناسبی برای جلب حمایتهای بینالمللی از اعتراضات داخلی ایران برایشان ایجاد کرده است. این نکته را باور نباید کرد اما بعنوان یک فرصت میتوان از چنین فضایی بهره برد و در انعکاس اخبار و افشای جنایاتی که در خیابانها و زندانها صورت میگیرد, کوشید.

با وقوع هر یک از اعتراضات سراسری ادواری در گذشته و حال, تجاربی جدید برای سازماندهندگان این مبارزات جمع بندی خواهد شد و قطعا در دورهای آتی اعتراضات بعنوان دستمایه تکاملی و پیشبرد مناسبتر این مبارزات در اختیار قرارخواهند گرفت.

بار دیگر با ارزیابی شعارهایی که تا کنون سر داده شده میتوان فهمید که عیار مقاومت و مقابله با خشونت جنایتکاران رژیم از سوی جوانان, زنان, دانشجویان,کارگران و بازنشستگان و سایر اقشار جامعه بالا رفته در بسیاری نقاط آنها را به فرار و عقب نشینی وادار کرده اند. طبیعی است که حاکمان در تلاشند تا هیچگونه امتیازی به معترضان ندهند زیرا اولین عقب نشینی در برابر اعتراضات موجی از امیدواری و تقویت روحیه مبارزاتی و مطالباتی در مردم حاضر در صحنه خیابانها ایجاد خواهد کرد.

نکته دیگر اینکه التهاب اجتماعی موجود و شتاب حوادث سیاسی در داخل کشور میتواند نهادهای هدایت کننده و رهبری کننده اعتراضات سراسری را از درون خود بیرون دهد. نهادهایی که صاعقه وار در شرایط انقلابی پدید می آیند وتردیدی نیست که طیف دانشجویان و دانشگاه ها مستعد ترین, آگاهترین آنها هستند و ابزار استقرار یگانهای مبارزاتی خود را نیز در دست دارند. چنانچه در انقلاب 57 این مکانها در اختیار مساجد و نیروهای مذهبی ارتجاعی بود اما امروزه در دسترس این طیف آگاه است و بنظر نمی آید که حاکمان جنایتکار امکان انقلاب ضدفرهنگی مجددی را در اختیار داشته باشند و به بستن سراسری آنها اقدام کنند.

شتاب حوادث جاری باز هم تاکیدی بر ناتوانی سازمانها و احزاب سنتی برای درک و ارزیابی صحیح از شرایط مشخص بود. بازهم شاهد بلاتکلیفی, عقب ماندگی و در حاشیه ماندن آنها هستیم. زورشان در انعکاس فقیرانه وقایع جاری و ارسال بیانیه های حمایتی است. از کنش گری و تاثیرگذاری بر حوادث سالهای نوری دور مانده اند.این درس را در دو دهه اخیر بکرات گرفته اند اما گوش شنوایی برای نقدها و هشدارهای نیروهای دلسوز انقلاب و بویژه چپ مستقل و روشنفکری نداشته اند. این مقاطع سیاسی و تاریخی قطعا فرقه گرایان و تفکر فرقه ای را از گردونه خود به بیرون پرتاب خواهد کرد. اما به باور من این پرواز هم نمیتواند این طیف سنتی را هشیار نماید.

مختصات و ویژگی های این برآمد سیاسی و اجتماعی در هفت روز گذشته نشان میدهد که جنبش خیابانی بسرعت از مرحله تدافعی خود به فاز تهاجمی گام برمیدارد. هم در حضورشان در خیابانها و مقابله با سرکوبگران و هم در محتوی شعارهایشان این نکته نهفته است. حقیقت این است که در حال حاضر و با داده های کنونی نمیتوان از بر هم خوردن توازن قوا بسود جبهه انقلاب سخن گفت و تغییر این شرایط تنها میتواند با همبستگی فراگیر تر و تداوم بی وقفه این حضور انقلابی و سراسری صورت واقعیت بخود بگیرد.

آنچه مهم است اینکه هم اکنون آنها که در صحنه هستند و با خون شان سنگفرش خیابانها رنگین میشود بیشترین نیاز را برای حمایت شدن از سوی نیروهای آزادیخواه در داخل و خارج کشور دارند و ضرورت تامین این پشت جبهه برای آنها با همبستگی کامل موجود است.

24.09.2022