مجید حسینی: اعتصاب سراسری و با شکوه کارگران نفت

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

دیدار -اعتصاب سراسری و با شکوه کارگران نفت ، مصاحبه اسد نودینیان با مجید حسینی از مبارزان کمونیست