بی حجابی را به جمهوری اسلامی تحمیل میکنیم!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران: در پی انتشار ویدئویی از مراسم افتتاحیه یک پارچه‌فروشی در مهاباد که در آن زنان بدون حجاب اسلامی حضور داشتند، دادگستری آذربایجان غربی از پلمب این واحد صنفی و بازداشت صاحب آن و تعقیب «سایر عوامل دخیل» و «کسانی که به عنوان مدل» حضور داشتند، خبر داده است. عدم رعایت «عرف و اخلاق»، استفاده از «تبلیغات نامتعارف» و همچنین، حضور زنان بدون رعایت «موازین شرعی» از اتهامات اصلی برگزارکنندگان مراسم افتتاحیه این واحد صنفی اعلام شده است.

شرکت در نمایش افتتاح پارچه فروشی و حضور زنان مدل لباس بدون حجاب اسلامی، بخشی از پیشروی هر روزه جنبش نوین زنان برای سرنگونی حکومت اسلامی است. بی حجابی فرهنگ غالب زنان در مهاباد و کردستان و سراسر کشور است و تلاش برای دور انداختن این طوق بردگی جزیی از مبارزه روزمره و گسترش یابنده علیه حجاب اجباری و علیه حکومت ضد زن است! کافی است یک روز فشار حکومت کنار برود تا دهها میلیون زن بی حجاب با رقص و پایکوبی به خیابانها بریزند. انقلاب در ایران انقلابی زنانه است.

ما ضمن محکوم کردن جمهوری اسلامی و ارگان های محلی آن در مهاباد، از پیشروی و حضور زنان در نمایش افتتاحیه بدون حجاب اسلامی قاطعانه حمایت میکنیم. به شهامت زنانی که در این مراسم با پوششی کاملا غیر اسلامی ظاهر شدند، پوششی که آرزوی میلیون ها زن در ایران است، درود میفرستیم و مردم مهاباد، زنان و جوانان مهاباد و سراسر کردستان و ایران را به حمایت از آنها فرامیخونیم.

پخش وسیع این ویدیو توجهات وسیعی را به خود جلب کرده و بی حجابی این زنان جسور با تشویق و حمایت وسیع مردم مواجه شده است. اما این حمایت را باید به حمایتی فعال و همه جانبه برای آزادی کلیه دستگیر شدگان و برای تعرض به حکومت ننگین اسلامی تبدیل کنیم. باید موج وسیعی از دفاع از آزادی بی قید و شرط پوشش و علیه حجاب اجباری به راه اندازیم. زنان بیحجاب در این نمایشگاه پرچم مقابله با حجاب را بلندتر کردند. از همه مردم بویژه زنان و جوانان انتظار میرود جنبش وسیعی را در دفاع از آنها دامن بزنند و حکومت را وادار به آزادی فوری زنان بیحجاب این نمایشگاه و کلیه دستگیرشدگان کنند.

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران
۲۲ تیر ۱۴۰۰، ۱۳ جولای ۲۰۲۱