از: ستار رحمانی فعال کارگری اعلام انصراف از شرکت در "کنفرانس گفتمان‌های گذار به مردم سالاری در ایران"

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

برگزارکنندگان محترم کنفرانس گفتمان‌های گذار به مردم سالاری در ایران؛  با سلام و تشکر از دعوت از من برای شرکت در این کنفرانس، به اطلاع می رسانم که با توجه به تغییرات جدیدی که در چند روز اخیر در ترکیب پانل های سخنرانی این مراسم انجام گرفته، از شرکت در این کنفرانس معذورم. به عنوان فعال جنبش کارگری و کسی که خود را مدافع و مبلغ «منشور مطالبات حداقلی تشکل های مستقل صنفی و مدنی ایران» می داند، قصد داشتم با شرکت در این کنفرانس در حد توان خود صدای مردمی باشم که بیش از چهار دهه و بویژه در خیزش انقلابی شش ماه گذشته علیه کلیت نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی شجاعانه و با مایه گذشتن از جان خود به پا خاسته و مبارزه کرده اند.

قصد داشتم بنا به وظیفه، سهمی در بازتاب صدای میلیونها کارگر و زحمت کشی که در کارخانه ها و معادن بطور بیرحمانه استثمار می شوند و کول بران و سوخت برانی داشته باشم که به سختی زندگی خود و خانواده را تامین می کنند؛ انسان هایی که صدای شان معمولا در چنین کنفرانس هایی شنیده نمی شود.
من بنا به انچه که در ابتدا بطور شفاهی و نیز بصورت مکتوب به اطلاع من رسانده شد مبنی بر اینکه ترکیبی متناسب از طیف های سیاسی مختلف در این کنفرانس شرکت خواهند داشت، حضوردر این کنفرانس را پذیرفتم . من بویژه قصد داشتم که در سخنرانی خود با استناد به «منشور مطالبات حداقلی تشکل های مستقل صنفی و مدنی ایران» و تاکید بر مطالبات دوازده گانه آن، استدلال کنم که جنبش انقلابی در ایران چنان راديكال، عمیق و گسترده است كه اجازه نخواهد کنفرانس گوادولوپ دیگری برای سرنوشت سیاسی مردم ایران تصمیم بگیرد و زمینه قدرت یابی نيروى هاى راست و ارتجايى را فراهم کند. قصد داشتم تاکید کنم که انقلاب جاری در ایران تا هم اکنون از پروژه انقلاب مخملی و رژيم چینج گذر كرده است و ترفندها و طرح های چون " من وكالت مى دهم" و "اتوبوس مجانى" و "منشور شش نفره" را پشت سر نهاده است.
اما در چند روز اخیر و پس از انتشار لیست نهایی سخنرانان رسمی کنفرانس، دریافتم که ترتیب پانل های سخنرانی به گونه ای تغییر داده شده است که روند کنفرانس به نفع یک جریان راست و اساسا سلطنت طلب سوق بیابد. با چنین تغییری برای من آشکار شد که حضورم در کنفرانس صرف نظر از محتوای سخنرانی من تنها این شبهه را تقویت خواهد کرد که گویا این کنفرانس بطور برابر دربر گیرنده همه طیف های سیاسی از جمله طیف سوسیالیست و چپ است؛ امری که واقعیت ندارد.
بنابراین مایلم به اطلاع تان برسانم که علیرغم تمایل قلبی ام برای استفاده از هر فرصت و مکان مناسب برای رساندن صدای زنان و مردان مبارز و زحمتکش ایران، از شرکت در این کنفرانس معذورم.

با احترام
ستار رحمانی
24 مارس 2