نوری بر تاریکخانه ریاست جمهوری

 

نوری بر تاریکخانه ریاست جمهوری

این گفتگو* شامل محورهای زیراست:

-براستی نقشه رژیم از میان۸۰ داوطلب برای کاندیدریاست جمهوری از گرایشان گوناگون که همگی از کارگزاران اسبق و سابق و کنونی هستند چیست؟ آنهم در شرایطی که مرگ غافلگیرانه رئیسی و خلا ناشی از آن، طی کردن  مسیرراهبردخالص سازی دردوره انتقال به پساخامنه ای را زیرفشارقرارداده است. پرسش همواره این است که آیا لقمه یک دست سازی توسط خامنه ‌ای و توسط اقلیتی تندرو در شرایط انباشت بحران‌ها و تضادها، در گلویش گیرخواهدکرد یا نه (مثل دوره احمدی نژاد) ؟  

-ترکیب این داوطلبان را ٪۵۹ اصول گرایان ٪۱۹ باصطلاح مستقلین، ٪۱۶ «اصلاح طلبان»، ٪۶معتدلین و ٪۴ زنان تشکیل‌ می‌دهند.

- چهار تم وهدف نخست این داوطلبان در گفتارهای کوتاهشان به هنگام ثبت نام  را به ترتیب مبارزه با فساد ‌(سیتسمی)، تورم، تحریم، و کاهش فقر تشکیل‌‌ می‌داد. که خود تصویردرخشان و رسوا‌کننده‌ای است از بیلان و دست‌آوردهای نزدیک به نیم قرن حکومت از زبان کارگزارانش که در تضاد و تغایرکامل با تمجیدات با ادعاهای رسمی و از جمله سخنان اخیرخامنه ای به مناسبت سالگرد مرگ خمینی.

-شاهد ظهورنه فقط «پاجوش‌‌ها» در میان اصول گرایان، بلکه در صفوف جبهه اصلاح طلبان نیز ولو به گونه‌ای دگر هستیم. این‌ها نیز «پاجوشان» خود را پیداکرده‌اند که به نوبه خویش ادعای رهبری و هژمونی بر بخش‌های دیگر  یعنی خاتمی و حامیان او داشته و آن‌ها را عامل تفرقه و از دست دادن فرصت‌ها می شمارند. در بیانبه جدیدشان «راهگشائی کنیم» که در راستای همان رویکردروزنه گشائی انتخابات مجلس است که به به ادعای موفق و منجر به دست‌آورد تشکیل فراکسیون مستقلیون صدنفره، و منزوی کردن پاجوشان اصول گرا به ۶۰ رأی  و به ریاست رساندن قالیباف هستند. و اینک بدنبال پیاده کردن آن دستاوردها در انتخابات ریاست جمهوری هستند. آن‌ها بر «کنش‌گری مرزی» در لبه باریک منتها علیه اصول گرایان و اصلاح طلبان هستند. آن‌ها هم‌چنین مدعی اند که جامعه نیز از دوگانه اصلاح طلبی و اصول گرائی گذشته و به دوگانه تندروان و میانه‌روهای رسیده است! با این همه در تناقض با آن با نگرانی از دوقطبی شدن جامعه هدف خود را زدن زدن پل بین مردم و حاکمیت تعریف می‌کنند. آن‌ها در سیمای تحریم شکننان و مدعی حتی شرکت ۶۰٪ ظاهرشده‌اند و با این امید کنشگری می‌کنند که نمایندگانی از گرایش آن‌ها بتواند از دباغخانه شورای نگهبان عبورکند. باین ترتیب فضای اصلی  انتخابات را  عمدتا یک سه ضلعی مرکب از جماعت تندروها ـپایدارهای و ضمائم‌آن‌‌ها، نواصول‌گرایان از قالی باف و حداد و میانه‌روهای اصلاح طلب در حاشیه قدرت تشکیل می دهند.

-راندن شدن قالیباف بویژه پس از اسم نویسی لاریجانی به عرصه انتخابات ریاست جمهوری معنای خاصی دارد و می تواند بر افکندن نور برتاریکخانه ا نتخابات، تاحدی از شمای مهندسی آن پرده برداری کند.

در این گفتگو با مکث  بر حکمت و انگیزه به جلوی صحنه رانده شدن قالبیاف، بهمراه کنارکشیدن مخبر، آنهم پس از انتخابات تازه مجلس که هنوز مرکبش خشک نشده است، علاوه بر پلن آ ردپای یک پلن بی هم دیده می شود. پلنی که این بار در درون طیف اصول گرایان برای رقابت با میانه‌روهای حاشیه از یکسو و آب کردن یخ به اصطلاح تحریم گسترده جامعه از سوی دیگراست. در حقیقت انتخابات رسوای مجلس و ابعاد انزوای رژیم در شرایط تشدید فشارهای جهانی و منطقه ای او را وادار ساخته است که صورت خود را با سیلی سرخ کند و برای اینکار لازم است که با ترفند فریب‌‌ پیچیده‌ای بتواند بخش‌هایی از باصطلاح لایه‌های خاکستری و مردد و هنوز بینابینی را  جلب کند بدون آن‌که هیچ امتیازی و تغییرمسیری، باصطلاح آن‌ها را    سرچشمه برده و تشنه بازگرداند. و همه این‌ها درحالی است که خامنه ای صراحتا گفته است که رئیس جمهور علاه برپرکاری و و پای‌بندی به مبانی انقلاب باید مکمل بدرقه عظیم رئیسی باشد و پای‌بند به عمق راهبردی حاکمیت در منطقه. البته هنوز معلوم نیست که مشخصا چه کسانی از جعبه مارکیری شورای نگهبان بیرون بیایند. اما بهرحال برای اطمنیان خاطر از نتیجه انتخابات و تن به ریسک ندادن  با حضور ولواندکی از میانه روها  و حتی مهمتر از آن  در جستجوی به یک مدیر قادر به اداره  دستگاه عطیم دولت که در عین ‌حال بشود حول وی اجماع نسبی بوجود آ‌ورد و در میان مردم وجامعه شناخته شده باشد، ظاهرا قرعه به نام قالی باف افتاده است. و طبعا با توجه به نقاط ضعف وی و حساسیت برخی مخالفان و پاجوش‌ها حتی ایجادچنین اجماعی در عمل چندان ساده نباشد. با این‌همه در شرایط فقدان جایگزینی بهتر از او، بنظر می‌رسد قالی‌باف علیرغم مخالفت پاجوش‌ها  بتواند حمایت ضمنی خامنه‌ای و نیز حمایت سپاه و... را با خود داشته باشد.    تقی روزبه

در ا ین گفتگو برای مقابله با نقشه‌های حاکمیت  از سه راهبرد به‌هم پپوسته جنبش  و نیز هستی شناسی سه گانه و الهام بخش خیزش زن زندگی، آزادی به مثابه خط راهنمای حرکت به جلو و در هم شکستن تاکتیک‌های اغواگرانه و تحریم شکنانه رژیم نیزسخن به میان آمده است.......  

 

*- بخش نخست این گفتگو را می توانید در آدرس زیر مشاهده کنید

 

ویدئوهای دیگر