رحمان حسین زاده:نام مهسا: نماد ورود به دوره انقلابی!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

(سخنرانی رحمان حسین زاده در اجتماع اعتراضی استکهلم مقابل سفارت جمهوری اسلامی)دوستان عزیز! با تشکر از حضور پرشورتان و قدردانی از تعرضتان به ساختمان سفارت در شروع آکسیون. قصد داشتیم این مرکز تروریستی را اشغال کنیم. اما اینها پشت دیوارهای بلند و سیم خاردار و مهمتر حفاظت پلیس سوئد همچون موش خود را در این لانه جاسوسی قایم کرده اند. مردم مبارز ایران بدانند، اگر این موانع حفاظتی نباشد، درست همانند مردم مبارز در خیابانهای شهرهای ایران که به نهادهای این رژیم سفاک تعرض میکنند، ما هم این مرکز تروریستی را نابود میکنیم.

دوستان! ژینای عزیز، مهسای جوان جان داد، اما جان تازه ای به خیزش نوین مردم ایران بخشید. مهسا به نماد ورود به دوره انقلابی و خروش جدید مردم تبدیل شده است. مهسا ایران را خروشاند، دنیا را لرزاند. جریانات راست بورژوایی در ایران و جهان را هم لرزاند. امروز اسم مهسا به نماد مبارزه جویی توده ای مردم سراسر ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی، جارو کردن حجاب اسلامی و پایان دادن به ستمکشی زن زیر حاکمیت جمهوری اسلامی و نظم سرمایه منشأ استثمار و تبعیض و نابرابری تبدیل شده است. قدرت رادیکال مبارزات به راه افتاده چنان است که جریانات راست در اپوزیسیون را به تکاپو انداخته است. مرکز همکاری احزاب ناسیونالیست کرد، در شرایط اوج گیری جنبش اعتراضی رادیکال در خیابان به فکر به خانه فرستادن مردم زیر لوای "اعتصاب عمومی" افتادند، کل ارتجاع در کردستان و سراسر ایران از "مکتب قرآن و جبهه متحد کرد و کودار و پژاک تا شورای مدیریت گذار و مشروطه طلب و جمهوری طلب" حمایتشان کردند. تاسف بار این بود، جریاناتی به نام چپ به نیروی ذخیره این قطب راست و ارتجاع تبدیل شدند. آقای رضا پهلوی مرحمت فرمودند، "عزای عمومی" اعلام کردند. این تاکتیکهای پاسیو و مانع ایجادکن در مقابل مبارزه رادیکال، در شرایطی بود، که با اعلام مرگ مهسا، مردم قهرمان تهران با مشتهای گره کرده جلو بیمارستان کسری به خیابان ریختند و شعار سرنگونی جمهوری اسلامی را سردادند. اعتراضات کوبنده و توده ای روزهای شنبه و یکشنبه گذشته در سقز و سنندج و سپس دانشگاههای تهران ادامه پیدا کرد. جریانات راست در کردستان و سراسر ایران میدانستند، پتانسیل اعتراضی رادیکال به شکل تظاهراتهای توده ای و خیابانی سرریز میکند، دقیقأ اعتصاب عمومی در این شرایط و بدتر عزای عمومی رضا پهلوی برای مانع تراشی در مقابل به صحنه آمدن این رادیکالیسم بود و در آن موفق نشدند. چون روزهای دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه و امروز پنجشنبه که ما در آکسیون هستیم در سراسر کشور، در همه استانها، (سی و یک استان) و در بخش عمده شهرها و به ویژه شهرهای بزرگ موج تظاهراتهای خیابانی با شعارهای متعدد رادیکال و برای سرنگونی جمهوری اسلامی در جریان است و لرزه بر اندام خامنه ای و دیگر سران جلاد آن وارد کرده است.

کارگران، مردم، آزادیخواهان و دوستانی که در این آکسیون حضور دارید!
دوره نوینی از تحولات انقلابی برای جارو کردن جمهوری اسلامی و حاکمیت سرمایه داری در ایران اوج گرفته است. این دوره را دریابیم، فرصتها را از دست ندهیم. آستینها را بالا زنیم، آمادگی هایمان را بالا ببریم. قطعا این جنایتکاران بعد از بازگشت جانور رئیسی از اجلاس سازمان ملل، دوباره قصد سرکوب خونین را دارند. راهش اینست بی تردید و بی اما و اگر با مقاومت و ایستادگی، با اعتراضات توده ای گسترده و دیگر ابتکارات تعرضی سرکوبگری آنها را خنثی کنیم. انتظار اینست در تهران ده میلیونی، و در شهرهای چند میلیونی، دقیقأ در ابعاد میلیونها نفری تظاهراتهای خیابانی به صحنه آید. با ادامه اعتراضات قدرتمند و توده ای جمهوری اسلامی را باید دفن کنیم. نام مهسا امینی با دفن کردن جمهوری اسلامی گره خورده است.

مرگ بر جمهوری اسلامی
زنده باد آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد حاکمیت شورایی

متن سخنان بالا، کتبی شده سخنرانی رحمان حسین زاده جلو سفارت جمهوری اسلامی در روز پنجشنبه ٣١ شهریور در استکهلم سوئد است، که در جریان کتبی کردن اندکی تکمیل شده است.

***
یادداشت پایین، بامداد روز دو شنبه ٢٨ شهریور ١٤٠١ قبل از آغاز موج عظیم تظاهراتها درسراسر ایران نوشته شده است.

مردم در تهران و سقز و سنندج راه نشان دادند، تظاهراتهای گسترده در خیابان را ادامه دهیم!

رحمان حسین زاده

نفرت و انزجار عمیق و سراسری علیه قتل عمد مهسا امینی ادامه دارد. به دنبال اعلام مرگ مهسای عزیز، مردم در تهران و سقز و سنندج در شنبه ٢٦ شهریور در تظاهراتهای هزاران نفره به میدان آمده و راه نشان دادند. یکشنبه تظاهراتها در سنندج و دانشگاه تهران ادامه پیدا کرد. این راهی است که مردم با اراده و آگاه و متنفر از جنایتهای جمهوری اسلامی در پیش گرفته اند. به مردم رزمنده درود باید فرستاد و دست مریزاد گفت. دوشنبه و روزهای آینده را هم میتوانیم به صحنه تظاهراتهای کوبنده خیابانی تبدیل کنیم.

مردم مبارز!
امروز دوشنبه و روزهای آتی با ادامه تظاهراتهای خیابانی، همبستگی عملی خود را با اعتراضات تاکنونی تداوم بخشیم. نباید از پیشرویهای مهم اعتراضات خیابانی روزهای اخیر عقب بنشینیم. تناسب قوا تغییر کرده است. دوره رفتن به خانه و عقبگرد از دستاوردهای مهم اجتماعات بزرگ و جسورانه و تظاهراتهای روزهای اخیر نیست. به سهم خود مردم مبارز همه شهرها را به ادامه گسترده تظاهراتهای خیابانی با شعارهای رسا و کوبنده علیه حکومت آپارتاید جنسی فرا میخوانم. امروز دو شنبه و روزهای آینده با تظاهراتها و اجتماعات گسترده رژیم سراپا جنایت جمهوری اسلامی را در تنگنا قرار دهیم و بیش از پیش در سراشیبی سقوط قرار دهیم.

گسترده باد تظاهراتهای مردم تشنه آزادی
مرگ بر جمهوری اسلامی

٢٨ شهریور ١٤٠١

 مردم هوشیار و آماده باشیم

دوره نوینی از تحولات انقلابی برای جارو کردن جمهوری اسلامی و حاکمیت سرمایه داری در ایران اوج گرفته است. این دوره را دریابیم، فرصتها را از دست ندهیم. آستینها را بالا زنیم، آمادگی هایمان را بالا ببریم. بعد از شش روز خروش انقلابی سراسری و کوبنده، جمهوری اسلامی آشکارا مستأصل است. اما باید هوشیار باشیم و میدانیم که رژیمهای به بن بست رسیده وجنایتکار، استیصال خود را بانیروهای سرکوب و سرکوبگری میخواهند جبران کنند. قطعا این جنایتکاران بعد از بازگشت جانور رئیسی از اجلاس سازمان ملل، دوباره قصد سرکوب خونین را دارند.

به نظر من کور خوانده اند در مقابل خیزش توده ای زنان و مردان آزادیخواه آماده نبرد نهایی، و در مقابل نسل جوان دخترو پسر جسور و رادیکال با مشتهای گره کرده و قد علم کرده در مقابل قدرت نظامی و سرکوبشان، شکست خواهند خورد، اما باید آماده و هوشیار باشیم تا با کمترین هزینه ممکن شکست دشمن و پیروزی شیرین را ممکن کنیم.
در دو روز اخیر نشانه های رفتن به طرف دوئل سرکوبگری و سازماندهی جنایت گسترده دیده میشود. بازداشت مبارزین و فعالین سیاسی و اجتماعی گسترده شده است. سپاه پاسداران علنا مردم را تهدید کرده و دستگاه قضایی کذایی شان را برای اقدامات علیه "اغتشاشگران" تحت فشار قرار داده است. اژه ای جنایت پیشه به آنها لبیک گفته است. ارتش "نورچشمی" رضاپهلوی و اپوزیسیون راست آمادگی خود را برای سرکوب در رکاب سپاه و بسیجی ها اعلام کرده است. امروز ترفند به خیابان آوردن "گله حزب الله" را آزمایش کردند، که جمعیت کم آن آشکارا ضعف شان را برملا کرد و همه این ترفندها در شرایطی است که رئیسی جنایتکار سازمان ملل را ترک کرده و در راه تهران است و آن اندک احتیاط فرمال و ریاکارانه به این واسطه را هم کنار میگذارند. در نتیجه هوشیاری و آمادگی مان را صد چندان باید بالا ببریم. راهش را بلدیم. باید جلو رفت و تعرض کرد، این تنها راه کم هزینه کردن مبارزه مان و سریعتر به نتیجه رساندن است. ایستادگی بی اما و اگر اما متکی به اعتراضات توده ای گسترده و دیگر ابتکارات تعرضی برای فایق آمدن بر قدرت سرکوبشان تنها راه موثرو تجربه شده است . انتظار اینست در تهران ده میلیونی، و در شهرهای چند میلیونی، دقیقأ در ابعاد میلیونها نفری تظاهراتهای خیابانی به صحنه آید. به علاوه همه سازو کارهای مقاومت و دفاع از خود و از دستاوردها و پیشرویهای مبارزاتی تاکنونی را باید بکارگیریم. در محله و مراکز کار و شهر و در مراکز آموزشی و هر مکان اجتماع کار و زندگی متحد شویم، تشکل و ابزارهای اعمال اراده مستقیم خود را بسازیم. گروههای متکی به ابزارهای دفاع از خود را در سطح محله و شهر و خیابان را ایجاد کنیم. عرصه را بر مزدوران جمهوری اسلامی تنگ کنیم. محلات را به کنترل در آوریم. و مسئله کلیدی اینکه شبکه همگام و متحد شده رهبران و فعالین جنبش اعتراضی رادیکال کنونی در سطح هر شهر و استان و سراسر کشورمیتوانند و لازمست خیزش درخشان کنونی را به عنوان جنبش همگام و متحد شده به صحنه بکشند. قطعأ نیروی سرکوبگر این رژیم مستأصل از عهده خروش میلیونی و تعرضی مردم جان به لب رسیده با حضور نسل جوان میلیتانت برنمی آید. این واقعیت صدها بار در تجارب مبارزاتی بزرگ دنیا و خاورمیانه و از جمله در سال ١٣٥٧ در خود ایران تجربه کردیم. ما میتوانیم و باید با ادامه اعتراضات قدرتمند و توده ای و بکارگیری همه ابتکارات تعرضی جمهوری اسلامی را دفن کنیم. ما میتوانیم.
درود بر خروش انقلابی جاری و همه شرکت کنندگان و سازندگان آن
یاد ژینای عزیز، مهسای الهام بخش و همه جانباختگان این خروش انقلابی گرامی باد.