.
جمعه ۲۷ دي ۱۳۹۸.
امروز:
Jan 17 2020.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

یکشنبه, 17 آذر 1398 ساعت 22:04

اخبار و گزارشات کارگری 17 آذر ماه

اخبار و گزارشات کارگری 17 آذر ماه 1398

«با اتحاد پیروز میشویم، با افتراق شکست میخوریم»

- تجمع خانواده‌ های بازداشت شدگان اعتراضات هفته آخرآبان ماه مقابل دادسرای اوین

- تجمع دانشجویان دانشگاه علامه بمناسبت 16 آذر روز دانشجو برای دومین روز

- بیانیه شوراها و فعالین صنفی دانشگاه های سراسر کشور به مناسبت ۱۶ آذرماه روز دانشجو

- نامه سرگشاده جمعی از کارگران حفاری شمال دراعتراض به عدم پرداخت چند ماه حقوق 1700کارگرشرکت

- مدیرعامل مجتمع کشت و صنعت هفت تپه: سه کارگر اخراجی واسماعیل بخشی بازگشت به کار نشده‌اند

- کشته وزخمی شدن 2کارگر حین کار در دزفول براثرریزش دیوار

*تجمع خانواده‌ های بازداشت شدگان اعتراضات هفته آخرآبان ماه مقابل دادسرای اوین

روز شنبه 16 آذر آماه،جمعی از خانواده‌ های بازداشت شدگان اعتراضات هفته آخرآبان ماه برای آگاهی از سرنوشت عزیزانشان دست به تجمع مقابل دادسرای اوین زدند.

 

* تجمع دانشجویان دانشگاه علامه بمناسبت 16 آذر روز دانشجو برای دومین روز

روز یکشنبه 17آذر برای دومین روز متوالی،جمعی از دانشجویان دانشگاه علامه بمناسبت 16 آذر دست به تجمع زدند.

دانشجویان حق طلب ومعترض با اعلام همبستگی با معترضان هفته آخر آبان ماه ومحکوم کردن قتل عام ،مصدومیت ومجروح کردن ،بازداشت وشکنجه معترضین آبان ماه خونین اعتراضشان را نسبت به

سرکوب کارگران، ایجاد جو اختناق وامنیتی در دانشگاه ها وزندانی کردن دانشجویان معترض،قوانین ضد زن ونئولیبرالیسم بنمایش گذاشتند.

در اجتماع امروز دانشجویان دانشگاه علامه بیانیه مشترک فعالین صنفی دانشگاه تهران و دانشگاه علامه که در تجمع روز گذشته(16آذر) دانشگاه تهران قرائت شده بود،توسط یکی از شرکت کنندگان خوانده شد.

تصاویر:

منبع اصلی خبر وتصاویر:کانال تلگرام شوراهای صنفی دانشجویان کشور

*بیانیه شوراها و فعالین صنفی دانشگاه های سراسر کشور به مناسبت ۱۶ آذرماه روز دانشجو

بار دیگر شانزدهم آذر در نشیب سالی مالامال از خون و عصیان فرا رسیده است. این گرامی روز برای ما ؛ چونان آینه‌ی مبارزاتِ ضداستبدادیِ دانشجویانِ پیشرو در عصر دیکتاتوری سیاه پهلوی که به بهای خون سرخ سه فرزند جان‌فدای این سرزمین به یادگار مانده است، ما را بر آن می دارد تا دیگر باره در کشاکش آلام جامعه خود ، تصویر ایستادگی خود را در برابر دیدگان آگاه مردمان روشن سازیم.

ما فعالان صنفی دانشجویان که قریب به یک دهه از تاریخ جنبش دانشجویی را به کوشش در راه برابری و آزادی بدل ساخته ایم، ما که رهایی دانشگاه را جز با گشوده شدن دروازه‌های فولادین آن به روی تمامی زحمتکشان و فرودستان ناممکن می دانیم و این رهایی را جز در پیوند آن با مبارزات مادران و پدران کارگر، معلم، کشاورز و بیکارمان در تحقق رفاه و آسودگیشان ناچیز و ناشدنی میشماریم، نیک میدانیم جهانِ ورایِ حصار دانشگاه از تعارض منافع صاحبان قدرت و زحمت کشان، درگیر نزاعی سخت و حقیقی است .

ما چگونه میتوانیم خود را جزیره‌ای در میانه طوفان تصور کنیم و در نظر نیاوریم که پس از تحصیل اگر سیاهه‌ی بیکاران دانشگاهی را سیاه تر نسازیم، با تن سپردن به دستمزدهایی ناچیز تنها جان و تن‌های جوانمان را زیر یوغ استثمارگران خواهیم فرسود!

ما چگونه میتوانیم در کوران سیاست های زن ستیز موجود کناره بگزینیم، چشم بر آن‌چه از دانشگاه تا اتاق کار و خیابان سد راهی در برابر آرمان شکفتگی و رهاییمان است ببندیم و پای بر بطلان هر نظم و قاعده تبعیض آفرین نفشاریم ؟

ما چگونه میتوانیم خود را پاره ای جدا از رنج جامعه‌مان بیانگاریم و در نظر نیاوریم هر روز بیش از دیروز بدل به کالاهایی ارزان میشویم که باید مقتضیات زیست خود را به قیمت جانمان طلب کنیم: همانگونه که برای تحصیل خود در دانشگاه متقبل هزینه های فراوان و متعدد میشویم، مسکن را به بهای حاصل یک عمر نیز تصور نمیکنیم و خرج بهداشت و درمانمان را به قیمت حقوق چند ماه خود میپردازیم! چنین است که آوازِ نان و کار و آزادی آبان ماه، به تمامی در گلوگاه ما دانشجویان طنین انداز شد و ده‌ها تن از رفیقان و همکلاسی‌هایمان را روانه بازداشتگاه ها نمود.

ما فعالان صنفی مسیری سنگلاخی را برای طلب رهایی برگزیده ایم. طی قریب به نیم دهه جنبش صنفی دانشجویی، بازوان دانشگاهی جریان های قدرت حاکم، سعی بر آن داشته اند که دام‌ها مقابل استقلال جریان دانشجویی ما بگسترانند و آن را از مسیر راستین خود منحرف سازند. چه گروه‌هایی که با سابقه مشارکت چند ده ساله در طرح ریزی سیاست های ضداجتماعی، مدعی اصلاح امور اند و چه آنانی که به طریق مشابه و این بار با نقاب دروغین عدالت پا بر گرده ستم دیدگان میگذارند. در جانب دیگر جریانات ارتجاعی مستقر درخارج از کشور نیز از هیچ تلاشی برای فریب افکار عمومی به نفع استقرار قدرت خود _ که جز تداوم استثمار، استبداد و نابرابری نخواهد بود_ فروگذار نمیکنند. ما دانشجویان و فعالان صنفی هرگز آنچه تاریخ‌ زحمتکشان درباره ستم و خفقان سلطه پهلوی و پادشاهان پیش از آن به ما آموخته است را از یاد نخواهیم برد. ما وارثان تاریخ به خون نوشته مبارزان پیش از خویشیم و هیچ نظمی را جز آنکه انکار سلطه سرمایه و فساد و تک صدایی باشد، متفاوت از دیگری نمیدانیم. خواه سرمایه‌داری سلطنتی باشد یا سرمایه داری مذهبی، خواه سرمایه داری فاشیستی داخلی باشد یا سرمایه داری جنگ طلب خارجی. و یا آنان که خود را محور مقاومت مینامند و در عمل تنها آب به آسیاب دولت های فاشیستی سرمایه دار منطقه می ریزند. برای ما همه ی این ها پیوستار یک نظم و نشانگان یک سرنوشت و برآمده از یک تاریخ است. نظمی جهانی که حاصلی جز فقر و فلاکت برایمان به ارمغان نیاورده است.

امروز بر همگان روشن است که جریان صنفی دانشجویی دهه 90 با وجود تمام زخم هایی که بر تن دارد؛ تمام قد پابرجاست. بازداشت های دسته جمعی فعالان صنفی و صدور احکام قضایی بیشرمانه برای آنان، تهدید های مداوم و تلاش برای احضار آنان به حراست و نهاد های امنیتی، ممانعت های هدفمند نهاد دانشگاه از حق برخورداری دانشجویان از تشکل مستقل، مقابله آن در برابر شکل گیری اتحادیه های سراسری صنفی و سنگ اندازی مقابل افزایش اختیارات شوراها در جهت منافع دانشجویان تنها نمونه هایی چند از فشارهایی است که ساختار حاکم متوجه فعالان مستقل دانشجویی ساخته است . تمامی این موارد در کنار فشارهای امنیتی و سرکوب سخت جریانی که ریشه در خواست های مشترک مردمان در سرنوشت دارد، تنها به سان گذاشتن پاره سنگی در برابر سیلاب است.

ما نشان داده ایم حتی اگر صورتک های قوای حاکم در تکمیل سرکوب موفق شوند و با ساز کارهای حقیرانه‌ای همچون دستکاری های آیین نامه ای، موازی سازی های تشکیلاتی و نفوذهای سیستماتیک در بدنه شوراهای صنفی موجودیت نهادی مان را ذره ای خدشه دار کنند؛ اتحاد بدن های تحت ظلم ما را نخواهند توانست از بین ببرند.

آنچنان که با کارگران و معلمان و بازنسشتگان و اقوام نتوانسته اند؛ که ما نیز فرزندان همین مردم و تکه های همین جامعه ایم.

اکنون ما شوراهای صنفی دانشجویان کشور و تمامی دانشجویان درگیر با فعالیت مستقل صنفی، اعلام می داریم تا آخرین حد توانمان، در برابر تمامی مصائب و ستم ها ایستاده ایم و این مسیر بی بازگشت را هوشیارانه به سمت هدف طی خواهیم کرد. ما نه دیماه ۹۶ را فراموش کرده ایم و نه آبان ۹۸ برایمان تمام شده است. قسم به اعداد زندانی و خون های بر زمین جاری شده که این تلخی ها روزی به کاممان شیرین خواهد شد.

شورای های صنفی امضا کننده بیانیه :

۱_ شورای صنفی دانشحویان دانشگاه نیشابور

۲_شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت تهران

۳_شورای صنفی دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

۴_شورای صنفی دانشگاه یاسوج

۵_شورای صنفی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

۶_ شورای صنفی دانشگاه ملایر

۷_ دانشگاه علوم و فناوری مازندران

۸_شورای صنفی دانشگاه منابع طبیعی گرگان

۹ ـ دانشگاه صنعتی شیراز

۱۰_ شورای صنفی دانشگاه بین المللی قزوین

۱۱_ تعدادی از واحد های شورای صنفی دانشگاه بوعلی سینا همدان

۱۲_ شورای صنفی دانشگاه ایلام

۱۳_شورای صنفی دانشگاه گلستان

۱۴_شورای صنفی دانشگاه صنعتی کرمانشاه

۱۵_فعالین صنفی دانشگاه تربیت مدرس

۱۶_فعالین صنفی دانشگاه علامه طباطبائی

این لیست به روز رسانی خواهد شد...

شوراهای صنفی دانشجویان کشور

*نامه سرگشاده جمعی از کارگران حفاری شمال دراعتراض به عدم پرداخت چند ماه حقوق 1700کارگرشرکت

جمعی از کارگران حفاری شمال طی نامه ای سرگشاده خطاب به مدیرعامل اعتراضشان را نسبت به عدم پرداخت چند ماه حقوق 1700کارگرشرکت،رسانه ای کردند.

بخش هایی از این نامه که بتاریخ 17آذرخطاب به دکتر عیدی رسانه ای شد بقرارزیراست:

«همانطور که مستحضر هستید، مدتی است که سیستم پرداخت حقوق و دستمزد از رویه منظم خارج گردیده و با توجه به بدعهدی های مکرر شرکت در پرداخت حقوق، شرایط زندگی و معیشتی پرسنل دستخوش چالش های فراوانی گشته که فشار مضاعفی برهمکاران و خانواده هایشان تحمیل شده است. بصورتی که اکثراً به سبب تأمین حداقل مخارج روزمره، مقروض گشته و حتی بعضاً در هزینه های ایاب و ذهاب به محل کار نیز، نیازمند مانده ایم. پرداخت های موردی 3ماهه یا چندماه یکبار آن هم به اندازه حقوق یکماه، صرفاً بخش ناچیزی از بدهی های پرسنل را جبران می کند و ادامه این روند بطور کامل، زندگی پرسنل را مختل می کند.»

«تأخیرات متعدد در پرداخت حقوق و دستمزد و عدم اطلاع رسانی مناسب و به تبع آن ایجاد مشکلات مذکور، باعث بی انگیزگی ̜ تحلیل روحیه کاری و افسردگی و عدم تمرکز لازم در حین کار گردیده که این امر سبب افول بازدهی و چه بسا خطرات جانی و مالی جبران ناپذیر، در روند کاری خواهد شد. »

نویسندگان نامه در پایان خواهان پرداخت معوقات و ایجاد نظم در سیستم پرداخت حقوق و دستمزد بصورت ماهیانه و منظم شدند.

*مدیرعامل مجتمع کشت و صنعت هفت تپه: سه کارگر اخراجی واسماعیل بخشی بازگشت به کار نشده‌اند

روزیکشنبه 17 آذر،امید اسدبیگی در خصوص بازگشت به کار سه کارگر اخراجی و در عین حال سرنوشت اسماعیل بخشی به خبرنگار رسانه ای گفت: هیچکدام از این کارگران هنوز بازگشت به کار نشده‌اند.

او با بیان اینکه شرکت هفت تپه با بازگشت به کار این کارگران هیچ مشکلی ندارد، افزود: ما تابع دستور قوه قضائیه هستیم و این کارگران در قوه قضائیه پرونده دارند.

*کشته وزخمی شدن 2کارگر حین کار در دزفول براثرریزش دیوار

ظهر روز یکشنبه 17 آذر،در حادثه ریزش دیوار یک اتاقک بلوکی در یکی از باغ‌های مرکبات دزفول واقع در جاده دزفول – شوش یک کارگر52 ساله در دم جانش را ازدست داد ویک کارگر35 ساله از ناحیه سر و صورت دچار مصدومیت وبه بیمارستان منتقل شد.

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت