.
جمعه ۲۷ دي ۱۳۹۸.
امروز:
Jan 17 2020.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

جمعه, 15 آذر 1398 ساعت 21:47

میزگرد درباره گفتمان سلطنت- بخش اول

خلاء رهبریو جئال بدیل ها، نگاهی به گفتمان سلطنت و بیلان خاندان پهلوی - بخش اول
با حضور: پیروز زورچنگ، مجید دارابیگی، حسن حسام و آرش کمانگر 

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت