.
سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸.
امروز:
Dec 10 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

پنج شنبه, 07 آذر 1398 ساعت 04:14

تلویزیون برابری: میزگرد سوم - درباره مفهوم تشکل مستقل کارگری، رابطه آن با احزاب و موانع گسترش آن در ایران

 
تلویزیون برابری: میزگرد سوم - درباره مفهوم تشکل مستقل کارگری، رابطه آن با احزاب و موانع گسترش آن در ایران
گفتگوی ارش کمانگر با افسانه پویش (سازمان فدائیان - اقلیت) هلمت احمدیان (حزب کمونیست) و حسن حسام (سازمان راه کارگر)  
 

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت