.
سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸.
امروز:
Dec 10 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

چهارشنبه, 22 آبان 1398 ساعت 03:25

علی جوادی: جنبش سرنگونی طلبانه در عراق

با سلام گرم
 
در زیر لینك برنامه تلویزیونی برای یك دنیای بهتر در مورد تحولات عراق را برای شما ارسال میكنم. 
 
با  تشكر
 
علی جوادی 

جنبش سرنگونی طلبانه در عراق: زمینه ها، مخاطرات و ملزومات پیروزی

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت