.
سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸.
امروز:
Dec 10 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

چهارشنبه, 22 آبان 1398 ساعت 04:22

اطلاعیه خبری حزب کمونیست کارگری ایران

٢١ آبان:بازنشستگان دیگری از بازنشستگان در مقابل مجلس اسلامی
تعدادی از بازنشستگان در تجمع امروز ۲۱آبان دستگیر شدند
روز ٢١ آبان تجمع دیگری از بازنشستگان در مقابل مجلس برپا شد. فراخوان این تجمع بدنبال فراخوان تجمع روز نوزدهم آبان  که نیروهای بسیاری از بازنشستگان و معلمان به آن پیوسته بودند، تحت عنوان "تجمع آرام و مسالمت آمیز" از جانب افراد سازشکاری  داده شده بود. اعلام تجمعی دو روز بعد از نوزدهم آبان سیاستی در جهت ایجاد تفرقه در صفوف بازنشستگان و کنترل خشم و اعتراض آنان در قالب تجمع سکوت بود. اما بازنشستگان با اعلام این که تجمع نوزدهم آبان را با قدرت برپا خواهند کرد و روز ٢١ آبان نیز با شرکت وسیع خود خیابان را به صحنه اعتراض خود تبدیل خواهند کرد، پاسخ محکمی به اینگونه تشبثات دادند. بدین ترتیب تجمع امروز بیست و یکم آبان تجمع "سکوت" نبود بلکه تجمع اعتراضی بازنشستگان با شعار "فریاد، فریاد، از اینهمه بیداد" بود. به این ترتیب بازنشستگان نشان دادند که اجازه نمیدهند مبارزاتشان بدنبال این جناح و آن جناح کشیده شود. در تجمع روز ٢١ آبان نیز نیروی انتظامی همانند روز نوزدهم آبانماه نیروی انتظامی بسیاری بسیج کرده بود تا مانع گردهمایی جمعیت بزرگ بازنشستگان شود. از جمله در این روز تعدادی از بازنشستگان به اسامی غضنفری، عیوضی، شفیعی، پژوهش، شریفی، منوچهر امیری، و عمرانی و دو بازنشسته خواهر با نام فامیلی ناصری از مازندران و چند تن از بازنشستگان لشکری دستگیر شدند.
خواستهای بازنشستگان عبارتند از: اجرای قانون خدمات کشوری به نحوی که حقوقها به بالای خط فقر هشت ملیونی افزایش یابد،  درمان رایگان برای همه، تحصیل رایگان برای همه کودکان، تامین مسکن مناسب، حق تشکل، حق تجمع، حق رسانه بدون هرگونه امنیتی کردنی و آزادی فوری و بدون وثیقه معلمان زندانی، کارگران دربند و تمامی زندانیان سیاسی، پایان دادن به امنیتی کردن و پرونده سازی ها، پایان دادن به اختلاس ها و بازگرداندن پولهای به سرقت رفته به صندوق های بازنشستگی
از خواستها و مبارازت بازنشستگان باید وسیعا حمایت کرد. بازنشستگان بازداشتی باید فورا و بدون قید و شرط آزاد شوند.

پیش بسوی شوراها
پیش بسوی اعتصابات سراسری
حزب کمونیست کارگری ایران
٢١ آبان  ٩٨،  ١٢ نوامبر  

٢١ آبان :
نهمین روز دور جدید اعتراضات کارگران هفت تپه
روز ٢١ آبان کارگران نیشکر هفت تپه برای نهمین روز دست از کار کشیدند. اعتصابات این دور نیشکر هفت تپه از کارگران بخش کشاورزی آغاز شد. کارگران داخل شرکت نیز که برای پاسخ گویی به خواستهایشان اولتیماتومی یک ماهه داده بودند، بدلیل تعویق پرداخت حقوقشان وارد اعتصاب شدند. در این روز جمع زیادی از کارگران در تجمع شرکت داشتند.
کارگران در صحبت هایشان ضمن اعلام اعتراض به وعده های توخالی بر خواستهای اعلام شده خود تاکید کردند. در عین حال اعلام کردند که حقوق خط قرمز آنهاست و هشتاد و چهار روز است که مزدی نگرفته اند و حاضر به قبول این فشار نیستند. تاکید کارگران در تجمعشان بر اتحاد همه بخش های کارگران در این مجتمع کارگری بود. از جمله کارگران بازنشسته هفت تپه، رانندگان استجاری شرکت که کارگران را جابجا میکنند، کارگران نی بر، کارگران فصلی همه با معضل تعویق پرداخت دستمزدها روبرو هستند. زیر فشار اعتراض کارگران مدیریت وعده پرداخت یک ماه حقوق داده است، اما کارگران میگویند با یک وعده حقوق دردی از آنها دوا نمیشود و تمام طلبهایشان را میخواهند. کارگران میگویند با وجود گرانتر شدن سرسام آور قیمت ها حقوق کارگر اگر ده میلیون هم باشد کفاف زندگی اش را نمیدهد. به گفته کارگران با اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و پرداخت دیگر مزایای شغلی شان حداقل یک میلیون و سیصد هزار تومان به حقوق آنها اضافه میشود و خواهان اجرای آن هستند. حرف کارگران اینست که فقط با اعتراض و اعتصاب متحدانه شان است که میتوانند حق و حقوقشان را بگیرند.
اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه به حراج کردن زمین های کشاورزی و خصوصی کردن شرکت بعنوان بخش دیگری از دزدی ها و چپاولگری هاست. خواستهای فوری کارگران نیشکر هفت تپه عبارتند از: متوقف شدن چپاولگری ها تحت عنوان خصوصی سازی و فروش زمینه های کشاورزی، پرداخت فوری طلبهای تمامی بخش های شرکت، روشن شدن وضع قراردادهای کارگران فصلی، بازگشت به کار دو همکار اخراجی، لغو احکام صادر شده برای اسماعیل بخشی و دیگر بازداشت شدگان این مجتمغ و بدون قید و شرط بودن آزادی آنان، بسته شدن تمامی پرونده های امنیتی تشکیل شده برای کارگران و پایان دادن به امنیتی کردن مبارزات و پرونده سازی ها .
اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه متحدانه ادامه دارد. از خواستها و اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه باید وسیعا حمایت کرد.  

پیش بسوی ایجاد شوراها
حزب کمونیست کارگری ایران
٢١ آبان  ٩٨،  ١٢ نوامبر ٢٠١٩


20آبان: ادامه اعتصاب کارگران در نیشکر هفت تپه
کارگران نیشکر هفت تپه همچنان در اعتصابند. اعتصاب فعلی اساسا در بخش کشاورزی جریان دارد و بخشهای دیگر به اشکال مختلف از آنها حمایت میکنند. این کارگران که شمار آنها به 400 تا 500 نفر میرسد، در اعتراض به حراج گذاشتن زمینهای کشاورزی و به خطر افتادن زندگی و معیشتشان یک هفته است که در اعتصابند. کارگران بخش داخلی شرکت نیز پیگیر خواستهایشان هستند.
رئوس خواستهای فوری کارگران نیشکر هفت تپه عبارت است از: پایان دادن به حراج داراییها و زمینهای شرکت، پایان دادن به دزدی های پشت پرده، پرداخت بموقع مطالبات، پایان دادن به امنیتی کردن مبارزات و پرونده سازی ها، لغو احکام صادره برای اسماعیل بخشی و دیگر بازداشت شدگان نیشکر هفت تپه و خاتمه دادن به تعقیب قضایی آنان، بازگشت به کار دو همکار اخراجی، پرداخت هزینه بازنشستگی شماری از کارگران مشمول، پرداخت مزایای شغلی عرفی کارگران، اجرای طرح طبقه بندی و...
حزب کمونیست کارگری از مبازات و خواستهای کارگران نیشکر هفت تپه حمایت کرده و بر مبارزه متحد کارگران تمام بخش های این مجتمع کارگری و شرکت فعال خانواده ها در تجمعات اعتراضی کارگران تاکید دارد.

پیش بسوی ایجاد شوراها
حزب کمونیست کارگری ایران
20  ابان  ٩٨،  11 نوامبر  ٢٠١٩

اطلاعیه خبری
اعتصاب کارگران پالایشگاه بید بلند و دو خبر دیگر اعتراضی
- روز یکشنبه ۱٩ آبان ماه تعدادی از کارگران پالایشگاه بید بلند ٢ خلیج فارس واقع در شهرستان بهبهان در استان خوزستان در اعتراض به سطح پایین دستمزدها و محرومیت از حتی همان بیمه نازل تامین اجتماعی دست به اعتصاب زدند.  این کارگران اعلام کرده اند که تا رسیدن به مطالبات خود به اعتصابشان ادامه خواهند داد. به گفته کارگران علیرغم اینکه آنها سرکار میروند بدلیل عدم توافق شرکت و پیمانکار، آنها هنوز بیمه نیستند و با وجود شرایط بسیار نا امن محیط کار اگر به هر دلیل آسیبی به آنها وارد شود از هرگونه بیمه ای محرومند.  این کارگران حتی سرویس ایاب و ذهاب ندارند و ناگزیر با هزینه خودشان به سر کار میروند. کارگران بید بلند به این شرایط برده وار کار و بیحقوقی اعتراض دارند و خواستار افزایش حقوقها، قرار گرفتن فوری آنها تحت پوشش بیمه و برخورداری از سرویس ایاب و ذهاب هستند. بیمه درمانی رایگان و افزایش حقوقها به بالای خط فقر هشت میلیون که خواست امروز کارگران، معلمان، بازنشستگان و بخش عظیم حقوق بگیران و بازنشستگان است از خواستهای کارگران است.  
- روز بیستم آبان کارگران "ارگ قدیم بم" که از دو روز پیش در محوطه ارگ و مقابل ساختمان پایگاه میراث ارگ بم تجمع داشتند، با وعده پرداخت مطالباتشان تا پایان آبانماه موقتا به اعتراض خود خاتمه دادند. این کارگران که تعداد آنها حدود ۱۲۰ نفر است، دست‌کم ۳ ماه مزد طلب دارند.  به گفته کارگران علاوه بر تاخیر سه تا چهار ماهه در پرداخت حقوق از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور، یکی از عمده‌ترین مشکلات آنان روالی است که سازمان میراث فرهنگی برای پرداخت دستمزد کارگران و تعویق دائم پرداخت مزدشان در پیش گرفته است.
- روز 19  آبانماه شماری از کارگران کارخانه "قند شوش" در اعتراض به وضعیت شغلی خود، مقابل ساختمان فرمانداری شوش تجمع کردند. زیر فشار تجمع اعتراضی کارگران در این روز و روزهای گذشته در محل فرمانداری نشستی با حضور چند تن از مسئولان شهرستانی شامل نمایندگانی از فرمانداری، اداره کار و تامین اجتماعی با کارفرما در محل فرمانداری برگزار شد. در این نشست مقرر شد کارفرما حداکثر تا ۱۰ روز آینده با تامین چغندر قند، کارگران را به محل کار خود بازگرداند. در غیراین صورت تعداد محدودی برای تعمیرات کارخانه باقی بمانند و سایر کارگران همراه با کارگران فصلی تا رفع مشکل تامین مواد اولیه از مقرری بیمه بیکاری استفاده کنند. به گفته کارگران؛ در جریان بارندگی‌های فرودین امسال به محصول چغندر قند مناطقی از استان کرمانشاه و خوزستان خسارت وارد شد که این موضوع فعالیت کارخانه‌های قند ازجمله کارخانه شوش را تحت تاثیر قرار داده است. کارفرما نیز بخاطر کمبود مواد اولیه چغندر قند کارگران را به مرخصی اجباری فرستاده است بدون اینکه مزدی شامل حال آنها شود. بازگشت به کار و یا برخورداری از یک بیمه بیکاری مکفی و در گام اول بالاتر از خط فقر هشت میلیونی حق کارگران است.

پیش بسوی شوراها
پیش بسوی اعتصابات سراسری
حزب کمونیست کارگری ایران
20 آبان  ٩٨،  11 نوامبر  ٢٠١٩

تمامی دستگیر شدگان تجمع بازنشستگان آزاد شدند
قطعنامه تجمع نوزدهم آبان بازنشستگان
روز نوزدهم آبانماه چند هزار نفر از بازنشستگان بنا بر فراخوانی از قبل اعلام شده تجمع با شکوهی برگزار کردند. برای شرکت در این تجمع شمار زیادی از بازنشستگان از شهرهای مختلف به تهران آمده بودند. علیرغم امنیتی کردن فضا و ممانعتها و دستگیری و فشار بر معترضین، بازنشتسگان تجمع خود را با قدرت برگزار کردند و طنین شعارهایشان علیه فقر، گرانی ، اختلاس ها و برای داشتن یک زندگی انسانی وسیعا طنین انداز شد. در تجمع دیروز تعدادی از بازنشستگان بازداشت شدند که بنا بر خبرها همه آنها آزاد شدند. یک اقدام مهم بازنشستگان اعلام یک قطعنامه برای تاکید بر خواستهای خود بود. در این قطعنامه بازنشستگان ضمن اعلام اعتراض خود به چپاولها و نگرش دولت و مجلس به مشکلات جاری خود، اعتراض خود را به فقر و محرومیت اعلام داشته و بر خواستهای زیر تاکید کرده اند:
1- اجرای  کامل ق خ م ک (قانون خدمات مدیریت کشوری) به صورتی که همه بازنشستگان به معیشتی مناسب با تعریف هزینه  سبد خانوار( که امسال 8 میلیون تخمین زده شده) برسند.
2- حذف بیمه های  ناکارآمد چند پایه و برقراری درمان رایگان و فراگیر.
3- بازگشت همه منابع و دارایی های صندوقها از دست اختلاسگران وکنترل واقعی بازنشستکان بر این صندوقها.
4- پایان یافتن فشارهای امنیتی به فعالین اجتماعی که به جز دغدغه رفاه مردم، اندیشه دیگری بر سر ندارند.
5-  آزادی همه معلمان و دیگر فعالین در بند بدون هر گونه وثیقه.
6- بازنشستگان حق دارند که تشکلهای مستقل خود را داشته باشند. ایجاد هر گونه محدودیت ، بی مورد و مخالف حق شهروندی است.
7- پایان دادن به سیستم خصوصی سازی در حوزه آموزش و پرورش. خصوصی سازیها در حوزه آموزش و درمان، مشکلات عدیده ای را  برای بازنشسته ها و خانواده هایشان ایجاد کرده است. ما خواهان پایان دادن به این سیاستها هستیم

پیش بسوی شوراها
پیش بسوی اعتصابات سراسری
حزب کمونیست کارگری ایران
20 آبان  ٩٨،  11 نوامبر  ٢٠١٩

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت