چاپ کردن این صفحه
یکشنبه, 19 آبان 1398 ساعت 21:26

فایل کردی زبان پرسش و پاسخ با سلام زیجی در کانال تلگرام "ارتش کردستان"

فایل  کردی زبان پرسش و پاسخ با سلام زیجی در کانال تلگرام "ارتش کردستان" در باره نیروی مسلح، رویدادهای کردستان سوریه، اهداف حزب سوسیالیست انقلابی و چند مورد دیگر
 
-- https://www.facebook.com/sdiq.karimi.9/videos/800033867122204/UzpfSTEwMDAwMDE1Nzg2NDQ4MjozMDU2MjU5Njg3NzIyNTk3/   
 
دبیرخانه حزب سوسیالیست انقلابی ایران
١٠/١١/٢٠١٩