چاپ کردن این صفحه
یکشنبه, 19 آبان 1398 ساعت 22:10

آذر مدرسی: بهار عربی دوم در خاورمیانه

بهار عربی دوم در خاورمیانه:  گفتگوی فواد عبداللهی با آذر مدرسی
برای دیدن گفتگو کلیک کنید .
لینک ویدیو در فیسبوک