.
جمعه ۱ آذر ۱۳۹۸.
امروز:
Nov 22 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

یکشنبه, 19 آبان 1398 ساعت 21:08

میزپرد تلویزیونی درباره برگزاری کنگره 24 سازمان راه کارگر و مصوبات آن

با حضور: پیروز زورچنگ، مجید دارابیگی، علی دماوندی و آرش کمانگر 
 

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت