.
پنجشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۸.
امروز:
Nov 21 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

پنج شنبه, 16 آبان 1398 ساعت 03:45

اطلاعیه خبری حزب کمونیست کارگری ایران

14 آبان: شروع اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه علیه چپاول شرکت
امروز 14 آبان کارگران بخش کشاورزی در اعتراض به  چوب حراج زدن به زمینهای کشاورزی و به خطر افتادن زندگی و معیشتشان  برای دومین روز به سمت دفتر شرکت هفت تپه رفتند و تعدادی از کارگران بخش داخلی نیز به آنها پیوستند.  در حرکت این روز کارگران بر ادامه اعتراضشان تا متوقف شدن این دزدی ها و حراج گذاشتن ها و پاسخگویی به خواستهایشان تاکید کردند.  لازم به یادآوری است که رستمی از سهامداران شرکت با همکاری مددی معاون مدیر عامل کارخانه در صدد تجزیه و تفکیک مرغوبترین زمینهای کشاورزی نیشکر و به حراج گذاشتن آن هستند و کارگران در برابر این اقدام که شغل و معیشت شان را به خطر می اندازد ایستاده اند. خواست کارگران پایان دادن به دزدی های پشت پرده و لغو خصوصی سازی ها، متوقف کردن طرح فروش و حراج گذاشتن زمین های کشاورزی، بازگشت به کار همکاران اخراجی خود محمد خنیفر و ایمان اخضری، لغو پرونده های امنیتی تشکیل شده علیه تمامی کارگران نیشکر هفت تپه و پایان دادن به پرونده سازیها و پرداخت حقوق های معوقه و دیگر مطالباتشان هستند. حزب کمونیست کارگری ضمن حمایت از اعتراضات و خواستهای کارگران نیشکر هفت تپه بر اتحاد و همبستگی تمامی بخش های کارگران در این شرکت، حضور فعال خانواده ها و حمایت همه کارگران از مبارزات آنان تاکید دارد. از مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه باید فعالانه پشتیبانی کرد.

پیش بسوی ایجاد شوراها
حزب کمونیست کارگری ایران
۱4  ابان  ٩٨،  5 نوامبر  ٢٠١٩

اطلاعیه خبری
سه خبر از اعتراضات کارگری
- روز۱۳ آبان کارگران سازمان عمران دراعتراض به ناروشنی قراردادهای کار خود برای هشتمین بار در مقابل در ورودی دهکده فرهنگی تفریحی عمران زاینده رود تجمع کردند.
- روز 12آبان صدها کارگر پارس جنوبی در اعتراض به شرایط اسفناک شغلی و زیستی و تعویق دائم پرداخت دستمزدهایشان طی نامه ای خطاب به مسئولان منطقه ویژه اقتصادی صدای اعتراضشان را بلند کردند. در این نامه کارگران اعتراض خود را به موارد متعددی از جمله دیرکرد دائم پرداخت حقوقها، سرویس های حمل و نقل بدون کولر و از رده خارج، عدم وجود حمام کافی و بهداشتی، بوی آزار دهنده فاضلابها در  دمای 50 درجه، بی کیفیت بودن غذا و عدم ایمنی محیط کار و خطر قربانی گرفتن اعلام کرده اند.
- روز یکشنبه 12آبان همزمان با جلسه علنی شورای اسلامی شهر تبریز، کارگران سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری این شهر با تجمع در صحن علنی شهرداری اعتراضشان رانسبت به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی خود اعلام کردند.  این کارگران پنج ماه است که مزدی نگرفته و به دیر کرد پرداخت دستمزدها و  قراردادهای موقت برده وار کاری اعتراض دارند.

پیش بسوی شوراها
پیش بسوی اعتصابات سراسری
حزب کمونیست کارگری ایران
۱4 آبان  ٩٨،  5 نوامبر  ٢٠١٩

13آبان: کارگران نیشکر هفت تپه مجددا وارد اعتصاب میشوند
بر اساس خبرهای دریافتی  رستمی یکی از سهامداران نیشکر هفت تپه با همکاری مددی معاون مدیرعامل این شرکت در صدد تجزیه و تفکیک مرغوب ترین زمینهای کشاورزی نیشکر برای فروش میباشد. امروز سیزدهم آبان ماه در اعتراض به این اقدام رستمی و مددی  تعداد زیادی از کارگران بخش کشاورزی که شغل و معیشت خود را در خطر می بینند به قصد شروع اعتصاب به محوطه داخلی شرکت آمدند. با توجه به ناگهانی بودن این موضوع و عدم آمادگی کارگران در سایر بخش های شرکت تمامی کارگران توافق کردند که از فردا با قدرت و متحدانه دست به اعتصاب بزنند. اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه به تجزیه شرکت و زدن چوب حراج به زمینهای کشاورزی است. کارگران با خواستهای زیر قرار شروع دور جدید اعتصاب خود را گذاشته اند:  
پایان دادن به دزدی های پشت پرده و لغو خصوصی سازی شرکت، جلوگیری از تجزیه و فروش زمین های کشت نیشکر، بازگشت به کار همکاران اخراجی همچون محمد خنیفر و ایمان اخضری، پرداخت حقوق های معوقه
و لغو پرونده های امنیتی تشکیل شده علیه تمامی کارگران نیشکرهفت تپه.
حزب کمونیست کارگری حمایت خود را از اعتصاب و خواستهای کارگران نیشکر هفت تپه اعلام کرده و همه کارگران را به پشتیبانی از اعتراضات کارگران هفت تپه فرا میخواند.

پیش بسوی ایجاد شوراها
حزب کمونیست کارگری ایران
۱3  ابان  ٩٨،  4 نوامبر  ٢٠١٩

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت