.
پنجشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۸.
امروز:
Nov 21 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

پنج شنبه, 16 آبان 1398 ساعت 01:14

اسماعیل مولودی: ضرورت تاکید بر هویت طبقاتی طبقه کارگر!

برنامه از رادیو رهاورد!
در بر نامه امروز چهارشنبه ۱۵ آبانماه ماه ۱۳۹۸ خورشیدی؛ اسماعیل مولودی تاکیدی مجدد دارد بر هویت طبقاتی طبقه کارگر در مبارزات امروز جامعه ایران. اسماعیل مولودی تحلیلگرسیاسی چپ و آسیب شناس مسایل سیاسی و اجتماعی در سوئد

رادیو رهاورد

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت