چاپ کردن این صفحه
یکشنبه, 12 آبان 1398 ساعت 17:38

لبنان؛ میشل عون از حامیانش خواست از اصلاحات سیاسی و اقتصادی او حمایت کنند

هواداران میشل عون، رئیس جمهور امروز در کاخ ریاست جمهوری تجمع کردند

هواداران میشل عون، رئیس جمهور امروز در کاخ ریاست جمهوری تجمع کردند

میشل عون، رئیس‌جمهوری لبنان، روز یکشنبه (۳ نوامبر/ ۱۲ آبان) خواستار اتحاد و حمایت مردم کشورش از "اصلاحات سیاسی و اقتصادی" شد که وعده داده است.

آقای عون در جمع هزاران نفر از هوادارانش صحبت می‌کرد که برای نشان دادن حمایتشان از او در کاخ ریاست جمهوری لبنان گرد آمده بودند.

حامیان آقای عون او را فرد مناسبی برای ایجاد تغییرات در کشور می‌دانند.

اما وعده‌های اصلاحی آقای عون نتوانسته معترضان ضد دولتی را تحت تاثیر قرار دهد.

آن‌ها خواستار تغییر تمامی سران سیاسی کشور از جمله شخص میشل عون هستند.

آقای عون پنج‌شنبه هفته گذشته وعده انجام اصلاحات سیاسی بنیادین را در کشور داد.

سعد حریری، نخست وزیر سه شنبه هفته گذشته (۲۹ اکتبر) در واکنش به اعتراضات گسترده در کشور استعفا کرد. آقای حریری گفته بود که به "بن بست رسیده است".

تظاهرکنندگان لبنانی خواستار پایان دادن به فساد، مدیریت کارآمد برای اداره کشور و اصلاحات اقتصادی هستند.

رئیس جمهور لبنان پس از استعفای آقای حریری از او خواست به عنوان سرپرست موقت به گرداندن امور ادامه دهد.

اعتراضات ضد دولتی

بدهی لبنان معادل بیش از ۱۵۰ درصد تولید ناخالص ملی است، اقتصاد این کشور دچار رکود است و ارزش واحد پول ملی برای اولین بار بعد از دو دهه مقابل دلار افت کرده است.

زیرساخت های لبنان هم در وضعیت خوبی نیستند، قطع برق و آب و ماندن زباله در خیابان ها رویدادی عادی است.