چاپ کردن این صفحه
یکشنبه, 12 آبان 1398 ساعت 17:16

تحلیلی مارکسیستی از سرمایه‌داری لبنان و اعتراضات ۲۰۱۹

جزوه: تحلیلی مارکسیستی از  سرمایه‌داری لبنان و اعتراضات ۲۰۱۹

لبنان کشوری پیچیده است؛ کشوری کوچک با بانک‌ها و پاساژهای لوکس و مردمی فقیر و عصیان‌زده. کشوری که یک روز به‌عنوان «پاریسِ خاورمیانه» و گل سر سبد مستعمرات فرانسه تبلیغ می‌شد، روز دیگر به‌عنوان امتداد خاک سوریه‌ی حافظ اسد و امروز هم «عمق استراتژیک» جمهوری اسلامی.
برای درک پیچیدگی‌های مناسبات طبقاتی و فرقه‌ای لبنان، باید به تاریخ انکشاف سرمایه‌داری در آن مراجعه کرد. فقط با مراجعه به این تاریخ است که می‌توان دریافت چطور امپریالیسم فرقه‌گرایی را با تار و پود سرمایه‌داری این کشور پیوند زده و از رهگذر این تاریخ است که اتفاقاً اهمیت جنبش طبقاتی و فرافرقه‌ای ۲۰۱۹ لبنان در جایگاه واقعی خودش قرار می‌گیرد.

در این جزوه دینامیسم طبقاتی لبنان را از شروع سرمایه‌داری تا جنبش امروزش بررسی کرده‌ایم.
برای ما درک مناسبات طبقاتی لبنان، حمایت از خیزش مردمی و کمک به رشد گرایش‌های انقلابی‌اش، نه صرفاً ادای وظیقه‌ی همیشگی مارکسیستی، بلکه خصوصاً از این حیث دارای اهمیت است که سرنوشت مبارزه طبقاتی ما (حتی در کوتاه‌مدت هم) به دیگر کشورهای منطقه سخت گره خورده است.

 

  گرایش بلشویک لنینیست های ایران - آبان ۹۸ 

 ** پی دی اف جزوه ضمیمه شده است

 

منبع:

https://leninist.org/wp-content/uploads/2019/10/سرمایه‌داری-لبنان-اعتراضات-2019.pdf