.
پنجشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۸.
امروز:
Dec 12 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

یکشنبه, 12 آبان 1398 ساعت 16:53

رحمان حسین زاده: تبریک به پیام آوران آزادی

انتظارمان بسر رسید و روز چهارشنبه هشتم آبان ماه ۹۸ اسماعیل بخشی رهبر جسور کارگری، هدایت کننده اعتصاب و اعتراض بزرگ نیشکر هفت تپه، آزاد شد. این رویدادی شورانگیز است. البته وقتی شورانگیزتر است که با آزادی چهار روز قبلتر فعالین آگاه و رزمنده دیگر، سپیده قلیان، ساناز الهیاری، امیرحسین محمدی فرد، امیرامیرقلی، عاطفه رنگریز، مرضیه امیری، ترکیب شد. آزادی این عزیزان را به خانواده و بستگانشان، به جنبش کارگری و آزادیخواهانه، به کارگران نیشکر هفت تپه، به همکاران و همرزمانشان، به کمپین بازداشتی های هفت تپه و همه جریانات و انسانهایی که برای آزادی شان در داخل و خارج کشور کوشیدند، صمیمانه تبریک میگویم.

در کنار شادی وصف ناپذیر آزادی موقت و زیر فشار وثیقه های سنگین این مبارزین مقاوم و جسور، هنوز نگرانیهایمان زیاد است. هنوز عسل محمدی، ندا ناجی، آنیشا اسداللهی، محمد خنیفر، جعفر عظیم زاده، محمد حبیبی، سعید شیرزاد، محمود بهشتی لنگرودی، اسماعیل عبدی، سهیل عربی و دهها و صدها فعال آزادیخواه و هزاران زندانی سیاسی در اسارتگاههای جمهوری اسلامی بسر میبرند. شادی کامل ما وقتی است که بتوانیم همه زندانیان سیاسی را آزاد کنیم. چنین عزم و اراده ای را داریم.

بی تردید آزادی این عزیزان، حاصل تداوم فشار اعتراضات کارگری و دیگر مبارزات اجتماعی، حاصل فشار اعتصاب دوره اخیر کارگران هفت تپه با محوریت آزادی اسماعیل بخشی و بازداشتی های پرونده هفت تپه، حاصل حمایتهای بیدریغ کمپینها، نهادها و سازمانهای کارگری و آزادیخواه و فعالین و نیروهای چپ و کمونیست در داخل و خارج کشور، و حاصل ایستادگی و مقاومت تحسین برانگیز این عزیزان در زندانهای جمهوری اسلامی بود. به مبتکران مجموعه این تلاشهای به ثمر نشسته درود میفرستم.

این واقعیت نشانه تغییر بیشتر تناسب قوا به نفع مبارزه کارگری و توده ای است. جمهوری اسلامی باید بداند دیگر اهرم جنایتکارانه شکنجه و زندان نمیتواند مانع ادامه مبارزه و تلاش برای اعمال اراده کارگر و مردم برای گرفتن حقوق خود و به دست گرفتن سرنوشت خویش باشد. وارد دوره ای شدیم که با قدرت اتحاد و تشکل و همبستگی مان میتوانیم و باید پیشرویهای تعیین کننده تر جنبش کارگری و جنبش آزادیخواهانه و برابری طلبانه را ممکن کنیم.

به امید جهش محکمتر جنبش کارگری و توده ای، علیه نظم کاپیتالیستی و مصائب آن و علیه جمهوری اسلامی، به امید آزادی دیگر دستگیر شدگان و زندانیان سیاسی، باردیگر با تبریک و درود به عزیزان آزاد شده، پیام آوران آزادی و برابری!

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت