.
سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸.
امروز:
Dec 10 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

جمعه, 10 آبان 1398 ساعت 04:08

حزب کمونیست کارگری ایران: اولتیماتوم یک ماهه کارگران نیشکر هفت تپه

اطلاعیه خبری شماره ۲۷ :
کارگران نیشکر هفت تپه با یک اولتیماتوم یک ماهه پیگیرخواستهایشان شدند. خواست کارگران هفت تپه لغو خصوصی سازیها، پرداخت کل مطالبات عقب افتاده و همچنین عملی شدن وعده بررسی مجدد پرونده های امنیتی تشکیل شده برای دستگیر شدگان هفت تپه و لغو احکام زندان علیه آنهاست.
کارگرا ن نیشکر هفت تپه از اول مهرماه دور جدید اعتراضاتشان را آغاز کردند. آزادی اسماعیل بخشی و دیگر بازداشت شدگان خواست اول این کارگران بود. روز هشتم آبانماه اسماعیل بخشی رهبر محبوب این کارگران و روز چهارم آبان سپیده قلیان، امیرامیرقلی، امیرحسین محمدی فرد و ساناز الله یاری از حامیان نیشکر هفت تپه به قید وثیقه آزاد شدند. کارگران نیشکر هفت تپه با پخش شکلات این آزادی را جشن گرفتند. کارگران نیشکر هفت تپه طی بیانیه ای اعلام داشتند که منتظر وعده های داده شده برای بررسی مجدد پرونده های آنان و لغو احکام سنگین زندانی که به آنها داده شده می باشند. عسل محمدی یکی دیگر از بازداشت شدگان هفت تپه هنوز در زندان است و علی نجاتی عضو سندیکای نیشکر هفت تپه قرار است دادگاهی شود و تعدادی دیگر از کارگران معترض این مجتمع کارگری طی یک ماه اخیر دستگیر و زندانی شده و بعد از آزادی موقت پرونده هایشان همچنان باز است. پرونده های تشکیل شده برای همه این کارگران باید تماما بسته شود.
حزب کمونیست کارگری ضمن تبریک به این کارگران برای آزادی اسماعیل بخشی و شماری از بازداشت شدگان، حمایت قاطع خود را از اعتراضات و خواستهای بر حق این کارگران اعلام میدارد. رسانه های حکومتی تلاش میکنند آزادی دستگیر شدگان را حاصل سیاستهای رئیسی و امثالهم قلمداد کنند. اما هیچ تردیدی نباید داشت که آزادی اسماعیل بخشی و دیگر دستگیر شدگان تنها  حاصل اعتراضات خود کارگران و فشار  فضای اعتراضی بر گرده حکومت و قوه قضائیه ضد انسانی آنست و باید این اعتراضات را همچنان با اتحاد و قاطعیت ادامه داد. خواستهای کارگران باید تماما عملی شود.

پیش بسوی ایجاد شوراها
حزب کمونیست کارگری ایران
٩ آبان  ٩٨،  ٣١ اکتبر  ٢٠١٩


تمامی کارگران بازداشتی آذرآب آزاد شدند
بدنبال اعتراضات کارگران آذر آب که انعکاسی جهانی داشت، امروز ششم آبانماه آخرین سه کارگر بازداشتی این کارخانه به قید وثیقه آزاد شدند. آزادی آنها را به این عزیزان، به کارگران آذرآب و به همگان تبریک میگوییم.
طی هفته گذشته و حمله ماموران امنیتی به اعتراضات کارگران آذرآب 42 نفر بازداشت شده بودند که بعد از ادامه متحدانه اعتصاب این کارگران همه آنها آزاد شدند. اکنون کارگران خواستار لغو پرونده های امنیتی تشکیل شده برای کارگران بازداشتی و پایان دادن به این پرونده سازی ها هستند.
اعتراض کارگران آذرآب به نبود امنیت شغلی و تعویق پرداخت دستمزدهایشان است. دور جدید اعتراضات این کارگران از اول مهر ماه آغاز شده و بعد از اولتیماتومی ده روزه که عملا بیست روز به طول انجامید، دوباره از سر گرفته شد. کارگران آذرآب خواستار پایان دادن به دزدیهای پشت پرده تحت عنوان خصوصی سازی و پرداخت فوری دستمزدهای معوقه و دیگر طلبهایشان هستند.
از مبارازت کارگران آذرآب  باید وسیعا حمایت کرد.

پیش بسوی شوراها
پیش بسوی اعتصابات سراسری
حزب کمونیست کارگری ایران
۶   آبان  ٩٨،  ۲۸ اکتبر

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت